Κατηγορία:Μετοχές που κλίνονται όπως η ομάδα 'τρέχων' (νέα ελληνικά)

Γλώσσα: Νέα ελληνικά » ... Μετοχές κατά την κλίση » ομάδα: τρέχων

Λόγιες μετοχές ενεστώτα σε -ων, -ουσα, -ον με γενική -οντος.
Κατηγορίες: όπως ο 'απάδων', όπως ο 'τρέχων', όπως ο 'τρέχοντας'

όπως απάδων   όπως στα λήμματα τρέχων, τρέχοντας
↓ πτώσεις       ενικός      
γένη → αρσενικό θηλυκό ουδέτερο
ονομαστική ο απάδων η απάδουσα το απάδον
      γενική του απάδοντος
απάδοντα1
της απάδουσας
απαδούσης*
του απάδοντος
    αιτιατική τον απάδοντα την απάδουσα το απάδον
     κλητική απάδων απάδουσα απάδον
↓ πτώσεις   πληθυντικός  
γένη → αρσενικό θηλυκό ουδέτερο
ονομαστική οι απάδοντες οι απάδουσες τα απάδοντα
      γενική των απαδόντων των απαδουσών των απαδόντων
    αιτιατική τους απάδοντες τις απάδουσες τα απάδοντα
     κλητική απάδοντες απάδουσες απάδοντα
Ίδιες είναι οι αρχαίες καταλήξεις για τα τρία γένη: -ων, -ουσα, -ον
1 νεότερος τύπος
* παλιότερος λόγιος τύπος
ομάδα 'τρέχων', Κατηγορία όπως «απάδων» - Παράρτημα:Επίθετα & Μετοχές
 
↓ πτώσεις       ενικός      
γένη → αρσενικό θηλυκό ουδέτερο
ονομαστική ο τρέχων
τρέχοντας
η τρέχουσα το τρέχον
      γενική του τρέχοντος
τρέχοντα
της τρέχουσας
τρεχούσης*
του τρέχοντος
    αιτιατική τον τρέχοντα την τρέχουσα το τρέχον
     κλητική τρέχων
τρέχοντα
τρέχουσα τρέχον
↓ πτώσεις   πληθυντικός  
γένη → αρσενικό θηλυκό ουδέτερο
ονομαστική οι τρέχοντες οι τρέχουσες τα τρέχοντα
      γενική των τρεχόντων των τρεχουσών των τρεχόντων
    αιτιατική τους τρέχοντες τις τρέχουσες τα τρέχοντα
     κλητική τρέχοντες τρέχουσες τρέχοντα
Ίδιες είναι οι αρχαίες καταλήξεις για τα τρία γένη: -ων, -ουσα, -ον
Οι δεύτεροι τύποι του αρσενικού, νεότερες μορφές.
* παλιότερος λόγιος τύπος
ομάδα 'τρέχων', Κατηγορία όπως «τρέχοντας» - Παράρτημα:Επίθετα & Μετοχές
{{el-κλίση-'τρέχων'|αρσ2=-|γε2=α}}   {{el-κλίση-'τρέχων'}}

Σελίδες στην κατηγορία "Μετοχές που κλίνονται όπως η ομάδα 'τρέχων' (νέα ελληνικά)"

Αυτή η κατηγορία περιέχει τις ακόλουθες 133 σελίδες, από 133 συνολικά.