Βικιλεξικό:Βιβλιοθήκη (μεσαιωνικά ελληνικά)

grk   grc   gkm   el
Βικιλεξικό:ελληνική γλώσσα Βικιλεξικό:αρχαία ελληνικά - Βικιλεξικό:μεσαιωνικά ελληνικά - Βικιλεξικό:νέα ελληνικά
Κατηγορία:Ελληνική γλώσσα Κατηγορία:Αρχαία ελληνικά - Κατηγορία:Μεσαιωνικά ελληνικά - Κατηγορία:Νέα ελληνικά
Βιβλιοθήκη:συντομογραφίες Βιβλιοθήκη:αρχαία ελληνικά - Βιβλιοθήκη:μεσαιωνικά ελληνικά - Βιβλιοθήκη:νέα ελληνικά

ΠΕΡΙΟΔΟΙ - PERIODS

αιώνας
century
περίοδος
period
εδώ υπάγονται included
7-8-9-10 (600-1100) μ1 Ιουστινιανός. Αττικίζοντες βυζαντινοί. όψιμη κοινή. Iustinianus. Atticist Byzantines. Late Koine.
11-12-13 (1100-1453) μ2 δημώδης μεσαιωνική. Διγενής. vernacular mediaeval texts. Digenes.
14-15-16 (1453-1669) μ3 κρητική λογοτεχνία. όψιμη μεσαιωνική ή πρώιμη νεοελληνική. Creatan literature. Late Medieval or Early Modern Greek.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ-ΕΡΓΑ - AUTHORS-WORKS

abbr. συντ. LINK - όνομα (monotonic) s. p name (latin + epithet or transcription) lang.
m1 μ1 μεσαιωνική1 600-1100 7-10 ↓ μ1 medieval1 600-1100 grc-koi-late
Agath. ? Αγαθίας 6 ↓ μ1 Agathias historicus et epigrammaticus grc-koi-late
Io.D. Ιω.Δαμασκ. Ιωάννης Δαμασκηνός 8 ↓ μ1 Iohannes Damascenus scriptor ecclesiasticus grc-koi-late
HschMil. Ησ.Μιλ. Ησύχιος ο Μιλήσιος 6 ↓ μ1 Hesychius Milesius historicus grc-koi-late?
HschSin. Ησ.Σιν. Ησύχιος Σιναΐτης 7 ↓ μ1 Hesychius Sinaitis?? grc-koi-late?
Cod.Just. Κώδ.Ιουστ. Ιουστινιανός 6 ↓ κ3/μ1 Iustinianus Imperator?? grc-koi-late
CosmInd. ΚοσμΙνδ.? Κοσμάς Ινδικοπλεύστης 6 ↓ μ1 Cosmas Indicopleustes grc-koi-late
Cecaum. Κεκαυμ.? Κεκαυμένος 11 ↓ μ1 Cecaumenos grc-koi-late gkm
Malal. Μαλάλ. Μαλάλας, Ιωάννης 6 ↓ μ1 Malalas, Ioannes grc-koi-late gkm
Porphyrog.? Πορφυρογ. Πορφυρογέννητος, Κωνσταντίνος 10 μ1 Porphyrogennitos, Constantinos VII gkm?
Procop. Προκόπ. Προκόπιος 6 ↓ μ1 Procopius Caesariensis historicus grc-koi-late
Phot. Φώτ. Φώτιος 9 ↓ μ1 Photius grc-koi-late
m2 μ2 μεσαιωνική2 1100-1453 11-12-13 μ2 medieval2 1100-1453 gkm
Glyk. Γλυκ. Γλυκάς, Μιχαλής 12 μ2 Glykas, Michael gkm
Dig. Διγ. Διγενής Ακρίτης, ανωνύμου 13 μ2 Digenis Akritis, anon gkm
Kallim. Καλλίμ. Καλλίμαχος και Χρυσορρόη, ανωνύμου 12 μ2 Kallimachos & Chrysoroi, anon gkm
GCedr@LBG Κεδρ. Κεδρηνός, Γεώργιος 11/12 μ2 Cedrenus, Georgius grc-koi-late?
Comn. [Anna] Κομν. Κομνηνή, Άννα 11/12 μ2 Comnena, Anna grc-att
?. [Πεπαγωμ?] Κωνσταντινοπολίτης [Πεπαγωμένος], Δημήτριος 13 ↓ μ3 Constantinopolitis [Pepegomenos], Demetrius grc-koi-late
Zonar. Ζωναρ. Ζωναράς, Ιωάννης 12 μ2 Zonaras, Ioannis gkm
Manas. Μανασσ. Μανασσής, Κωντσταντίνος 12 μ2 Manasses, Constantinos gkm
Prodr. Πρόδρ. Πρόδρομος, Θεόδωρος 12 μ2 Prodromos, Theodoros gkm
Ptochoprodr. Πτωχοπρόδρ. Πτωχοπρόδρομος, ανωνύμου 12b μ2 Ptochoprodromos, anon gkm
Scyl. Σκυλ. Σκυλίτζης, Ιωάννης 11 μ2 Scylitzes, Ioannis grc-koi
Span. Σπαν. Σπανέας, ανωνύμου 12 μ2 Spaneas, anon gkm
Tz. Τζ. Τζέτζης, Ιωάννης 12 μ2 Tzetzis, Ioannis gkm
Chon. Χων. Χωνιάτης, Νικήτας 12 ↓ μ3 Choniates, Nicetas grc-koi-late
Psellos Ψελλ, Ψελλός, Μιχαήλ 11 μ2 Psellos, Michael grc-koi/gkm
m3 μ3 μεσαιωνική3 1453-1669 όψιμη μεσαιωνική ή πρώιμη νεοελληνική 14-15-16 μ3 medieval3 1453-1669 Late Medieval or Early Modern Greek gkm-late/el-early
Bakteria ΒακτΑρχιερ. Ιάκωβος, ιερομόναχος. Βακτηρία αρχιερέων 17/18 μ3 Iakovos hieromonachus gkm
Varouchas? Βαρούχας Βαρούχας, Μανόλης 16/17 μ3 Varouchas, Manolis gkm el
Vel. Βελ. Βελισαρίου διήγησις, ανωνύμου 14 μ3 Velissarius, anon gkm
Georgil? Γεωργηλ. Γεωργηλάς (Εμμανουήλ Λιμενίτης) 15 μ3 Georgilas (Emmanuil Limenitis) gkm el
Erotop. Ερωτοπ. Ερωτοπαίγνια, ανωνύμου 15 μ3 Erotopaegnia, anon gkm
ZygomTh. ΖυγομΘ. Ζυγομαλάς, Θεοδόσιος 16 μ3 Zygomalas, Theodosios gkm
ZygomI. ΖυγομΙ. Ζυγομαλάς, Ιωάννης 15/16 μ3 Zygomalas, Ioannis gkm
Zotikos?
Parasp.?
Ζωτικός?
Παρασπ.?
Ζωτικός, Παρασπόνδυλος 16 μ3 Zoticos, Paraspondylos gkm
? Θυσ Θυσία του Αβραάμ, ανωνύμου 17 μ3 ? gkm el
IoannouM.? ΙωΜανθ. Ιωάννου, Μάνθος 17/18 μ3 Ioannou, Manthos gkm
Korn. Κορν. Κορνάρος, Βιτσέντσος 16/17 μ3 Kornaros, Vitsentzos gkm-crt el-crt
Codin.? Κωδιν.? Κωδινός, Γεώργιος 15 μ3 Codinus, Georgius. Curopalates gkm
Liv. Λίβ. Λίβιστρος και Ροδάμνη, ανωνύμου 15 μ3 Livistros & Rodamni, anon gkm
Mach. Μαχ. Μαχαιράς, Λεόντιος 15 μ3 Machairas, Leontios gkm-cyp
Palamidis Παλαμήδ Παλαμήδης, Γεώργιος 17 μ3 Palamidis, Georgios gkm
Pent. Πεντ. Πεντάτευχος 16 μ3 Pentateuch gkm
Poulol. Πουλολ. Πουλολόγος, ανωνύμου 13/14 μ3 Poulologos, anon gkm
Synad. Συναδ. Συναδινός 17 μ3 Synadinos gkm
Sphr. Σφρ. Σφραντζής, Γεώργιος 15 μ3 Sphrantzes, Georgios gkm
Flor. Φλώρ. Φλώριος και Πατζιαφλόρα, ανωνύμου 14 μ3 Florios & Patziaflra, anon gkm
Chumnos Χούμν. Χούμνος, Γεώργιος 15 μ3 Choumnos, Georgios gkm el
ChronMor ΧρονΜορ Χρονικόν του Μορέως, ανωνύμου 14 μ3 Chronicon Moreos, anon gkm

Εισαγωγή

επεξεργασία
κορυφή σελίδας - top of page

Εδώ, υπάρχει Κατάλογος των πηγών και προτύπων που χρειάζονται οι συντάκτες για συγγραφείς, κείμενα, μελέτες για τα μεσαιωνικά ελληνικά.
Πηγή για τις εκδόσεις και τις συντομογραφίες: #LBG, #Κριαράς
Τα λήμματα, οι μορφές, οι κλιτικοί τύποι καταγράφονται όπως υπάρχουν σε συγκεκριμένα παραθέματα (με παραπομπή)

Προσπαθούμε να σημειώνεται ο αιώνας ή η περίοδος για κάθε λέξη, για κάθε τύπο:

 •  600-1100 (μ1) πρώιμη περίοδος
 • 1100-1453 (μ2)
 • 1453-1669 (μ3) μεταβυζαντινή περίοδος ή πρώιμα νεοελληνικά. κρητική λογοτεχνία

Κατηγορία:Μεσαιωνικά ελληνικά - κωδικός gkm

Πηγές συντομογραφιών

επεξεργασία
κορυφή σελίδας - top of page

Διαλεκτικά

επεξεργασία

κυπριακά

επεξεργασία
κορυφή σελίδας - top of page

μεσαιωνικά κυπριακά κωδικός: gkm-cyp
κυπριακά κείμενα:

μεσαιωνικά κυπριακά
Άνθ.χαρ. (κυπρ.) Άνθος των χαρίτων - Φιορ δε βερτού. (15.αι.) (κυπριακή παραλλαγή), E. Kακουλίδη-Πάνου - K.Δ. Πηδώνια. Λευκωσία: 1994.
Ασσίζ. Ασσίζαι του Βασιλείου των Ιεροσολύμων και της Κύπρου (14.αι.)
Τύπος: νομικά κείμενα, μετάφραση από τα γαλλικά
Βουστ. Βουστρωνίου. Χρονογραφία (15.αι.) Πηγές Κριαρά
Δαμασκ.,Λόγ. κεκοιμ. Π.Γ. Νικολόπουλος, Ιωάννου του Δαμασκηνού(;), Περί των εν (μετάφρ.) πίστει κεκοιμημένων μετάφρασις εις την κυπριακήν διάλε­κτον. Λευκωσία: 2000.
Διάτ.Kυπρ. Διάταξις Κυπρία. Σάθας, MB Ϛ´ 501-13
Κυπρ.Ερωτ. Κυπριακά ερωτικά ποιήματα 1546-1570 Πηγές Κριαρά αποσπάσματα - {{Π:Δημώδης Μεσ}} * Ed. Legrand, BGV vol.2, p. 58-93 @books.google & @anemi.lib.uoc.gr (ποιήματα 1-76)
#Mαχ. Λεόντιος Mαχαιράς. Eξήγησις της γλυκείας χώρας Kύπρου …. R.M. Dawkins. Oξφόρδη: 1932. (ανατ. Αμμόχωστος 1968 Πηγές Κριαρά
Nεκρολ. Kυπριακό νεκρολόγιο, J. Darrouzès, Κυπρ. Σπ. 15 (1951) 25-62 (=Littérature et histoire des textes byzantins, Λονδίνο, Variorum Reprints, 1972, XIII)
κορυφή σελίδας - top of page

μεσαιωνικά κρητικά κωδικός: gkm-crt
κείμενα της κρητικής λογοτεχνίας

Συγγραφείς:

 • Κορνάρος

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ

Συγγραφείς

επεξεργασία

Η σήμανση για τους αιώνες, όπως στον #Βιβλιογραφικό Οδηγό Κριαρά, pdf.

Ανώνυμος

επεξεργασία

κορυφή σελίδας - top of page

Βίος Αλεξάνδρου - Αλέξανδρος ο Βασιλεύς

επεξεργασία
Ανώνυμος, Βίος.Αλ. (Βίος Αλεξάνδρου) Αλέξανδρος ο Βασιλεύς 14ος αι. ή 13ος / μ3 (Πηγές Κριαρά) είδος:πεζό
 • μόνο ένα χειρόγραφο: MS. Marcianus Graecus 408 ελληνικός Μαρκιανός κώδικας 408
 • Βίος Αλ. Aλέξανδρος ο βασιλεύς Reichmann S., Das byzantinische Alexandergedicht nach dem Codex Marcianus 408, [Beiträge zur klassischen Philologie, 13], Meisenheim am Glan 1963
 • Βίος Αλ. (Aerts) Αλέξανδρος ο βασιλεύς Aerts, W. J., The Byzantine Alexander Poem, Vol. 1: Introduction and Text, Vol. 2: Commentary, Byzantinisches Archiv 26, Walter de Gruyter Inc., Boston/Berlin 2014 doi - "Book I". σελ.33-113.doi.pdf
  ※στο Βικιλεξικό: → βρυχητίας
 • Επίσης, κωδικός Διήγ. Αλ. = (Διήγησις Aλεξάνδρου): 16ος αι.Φυλλάδα του Μεγαλέξανδρου/ 17ος αι. Διήγησις Αλεξάνδρου μετά Σεμίραμης βασίλισσας Συρίας.
κορυφή σελίδας - top of page

Διήγησις Βελισαρίου

επεξεργασία
Ανώνυμος, Βελ.Διήγ.Βελ. Διήγησις Βελισαρίου (c.1390-1399) 14ος αι. / μ3 (Πηγές Κριαρά) είδος:πεζό

Διήγ. Βελ. χ = Διήγησις Βελισαρίου, χειρόγραφο. Διήγησις ωραιοτάτη του θαυμαστού εκείνου ανδρός του λεγομένου Βελισαρίου (μέσα 14ου αιώνα)

 • Γεωργηλ., Βελ. Λ = διασκευή από: (Ψευδο-Γεωργηλ.) Εμμανουήλ Λιμενίτης ή Γεωργηλάς, Ιστορική εξήγησις περί Βελισαρίου (λίγο μετά τον Ιούνιο του 1500, σύμφωνα με τους εκδότες W. F. Bakker-A. F. van Gemert)
  Wim F. Bakker & Arnold F. Van Gemert (επιμ.), Ιστορία του Βελισαρίου [Βυζαντινή και Νεοελληνική Βιβλιοθήκη, 6], ΜΙΕΤ, Αθήνα 2007
  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ: Διήγησις Βελισαρίου - {{Π:Δημώδης Μεσ}}
  ※στο Βικιλεξικό: → Πριμικήριος κ.ά. επώνυμα.
 • Ριμ. Βελ. ρ = νεότερη διασκευή Ριμάδα περί Βελισαρίου ή Διήγησις εις τας πράξεις του περιβοήτου στρατηγού των Ρωμαίων μεγάλου Βελισαρίου
  ONLINE: Ριμ.Βελ.ρ #CGMA σελ.348 Wagner, Guilelmus (Wilelm) ed. (1874) Carmina Graeca medii aevi. Lipsiae: Teubner.
  ※στο Βικιλεξικό: → σαγήνη ἀρχιάτος = ἀρσάτος
 • ※στο Βικιλεξικό: → Ἄρης, Βελισάρης
κορυφή σελίδας - top of page

Ανώνυμος, Διγ. Διγενής Ακρίτης / Έπος του Διγενή Ακρίτη 12ος αι. / μ2 (Πηγές Κριαρά) γλώσσα:gkm δημώδης. είδος:έμμετρο έπος.

έξι παραλλαγές - το αρχικό κείμενο δεν έχει σωθεί. Τα χειρόγραφα, έχουν διαφορές και στην πλοκή. Σημείωση: ο ακριτικός κύκλος των μεταγενέστερων δημοτικών τραγουδιών έχει άσχετες πλοκές και γεγονότα που δεν υπάρχουν στο μεσαιωνικό έπος. Χρησιμοποιούν τον 'Διγενή' ως κεντρικό χαρακτήρα (π.χ. 'τα μαρμαρένια αλώνια' δεν υπάρχουν στο έπος)

Εκδόσεις

 • Jeffreys, Elizabeth, Digenis Akritis: The Grottaferrata and Escorial Versions - Cambridge Medieval Classics, vol.7, Cambridge University Press, 1998
  μόνο αποσπάσματα: id=Gd4ifVQxKtwC @bg ※στο Βικιλεξικό: → ⌘ ἀκούεις
 • Legrand, Émile, Les exploits de Basile Digénis Acritas, épopée byzantine. Publiée d'après le manuscrit de Grotta-Ferrata. Paris: H. Welter, 1892.
  id=pyMOAAAAYAAJ vol.6 - Bibliothèque grecque vulgaire
 • Διγ. δημοτικά τραγούδια Διγενής Papaharalambous G., Akritic and Homeric Poetry, Κυπρ. Σπ. 27 (1963), 25-65
 • Διγ. Α 13ος αιώνας Βασίλειος Διγενής Ακρίτας Kαλονάρος Π., Τα έμμετρα κείμενα Αθηνών…, Κρυπτοφέρρης και Εσκοριάλ, νέα πλήρης έκδοσις μετ' εισαγωγής, υποσημειώσεων και κριτικού υπομνήματος, Α′-Β′, Aθήνα 1941
 • Διγ. Άνδρ. 17ος αιώνας Oι δέκα λόγοι του Διγενούς Aκρίτου (πεζή διασκευή) Πασχάλης Δ., Λαογρ. 9 (1926/1928), 305-440
 • Διγ. κάβ. δημοτικό τραγούδι Διγενής και κάβουρας Συκουτρής Ι., Λαογραφικά ανάλεκτα, Κυπρ. Χρ. 1 (1923), 154-163
 • Διγ. Τρ. 13ος αιώνας Βασίλειος Διγενής Ακρίτης Sathas C.-Legrand É., Les exploits de Digénis Akritas. Epopée byzantine du dixième siècle, publiée pour la première fois d'après le manuscrit unique de Trébizonde [Collection de monuments pour servir à l'étude de la langue néo-hellénique 6, n. s.], Παρίσι-Αθήνα, 1875
  p.1 - id=CvrFAAAAMAAJ - p.2
 • Διγ. Εsc. 13ος αιώνας Βασίλειος Διγενής Ακρίτας Kαλονάρος Π. ...
 • Διγ. (Αλεξ. Στ.) Εsc. 13ος αιώνας Διγενής Ακρίτης Aλεξίου, Στυλιανός (επιμ.) Βασίλειος Διγενής Aκρίτης (κατά το χειρόγραφο του Escorial) και το άσμα του Αρμούρη. (κριτική έκδοση), [Ερμής-Φιλολογική Βιβλιοθήκη, 5], Aθήνα 1985, 1-156
  Στυλιανός Αλεξίου (επιμ.), Βασίλειος Διγενής Ακρίτης και τα άσματα του Αρμούρη και του Υιού του Ανδρονίκου [Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη, ΠΟ 51], Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 1995.
 • Διγ. (Ηess.) Εsc. 13ος αιώνας Διγενής Hesseling D. C., Le roman de Digénis Akritas d'après le manuscrit de Madrid, Λαογρ. 3 (1911), 537-604
 • Διγ. (Τrapp) Εsc. 13ος αιώνας Διγενής Ακρίτης Trapp Ε., Digenes Akrites. Synoptische Αusgabe des ältesten Versionen, Βιέννη 1971
 • Διγ. Gr. 13ος αιώνας Διγενής Mavrogordato J., Digenes Akrites edited with an Introduction, Translation and Commentary, Οξφόρδη 1956
  GRK+trans.eng: Digenes Akrites (John Mavrogordato, ed.) London: Oxford Universiy Press, first pub.1956, reprinted 1963, 1970. The Grottaferrata MS. (ed. Émile Legrand, pub: Paris: Maisonneuve, 1892) A few passages from the Trebizond MS. 177 lines (ed. C. Sathas & Legrand, pub: Paris, 1875) and from the Andros MS. 26 lines (ed. A. Meliarakes, pub: Athens, 1881).
  contents - intro @archive
  p.2-3 Λόγος Πρώτος
  αρίθμηση στίχων: ελληνικά, κατά Λόγο. αγγλικά, συνεχής.
 • Διγ. (Τrapp) Gr. 13ος αιώνας Διγενής Ακρίτης Trapp Ε., Digenes Akrites. Synoptische Αusgabe des ältesten Versionen, Βιέννη 1971
 • Διγ. Ο 17ος αιώνας [Πετρίτσης Ιγνάτιος], Διήγησις ωραιοτάτη του ανδρειωμένου Διγενή Lambros Sp., Collection de romans grecs en langue vulgaire et en vers, Παρίσι 1880, 111-237
 • Διγ. Ζ 13ος αιώνας Διγενής Ακρίτης Trapp Ε., Digenes Akrites. Synoptische Αusgabe des ältesten Versionen, Βιέννη 1971
κορυφή σελίδας - top of page

Ερωτοπαίγνια

επεξεργασία
Ανώνυμος, Ερωτοπ. Erotop@LBG Ερωτοπαίγνια / Ἐρωτοπαίγνια 15ος αι. ή νωρίτερα / μ3 (Πηγές Κριαρά) είδος:ποίηση
 • ΕΚΔΟΣΕΙΣ: Στίχοι περί έρωτος και αγάπης, [D.C. Hesseling - H. Pernot (επιμ), Ἐρωτοπαίγνια (Chansons d'amour) Paris – Athen (Παρίσι-Αθήνα) 1913 [BGV I´] (κείμ. 1-13) [s.XV]
  ※στο Βικιλεξικό: → ἀκατάδεκτος

Η Θυσία του Αβραάμ

επεξεργασία
Ανώνυμος, Θυσ. = Η Θυσία του Αβραάμ 17ος αι. μ3 είδος:θρησκευτικό δράμα, έμμετρο

εκδοσεις

 • Η Θυσία του Αβραάμ. Μέγας Γ., (Κριτική έκδοση, αναθεωρηθείσα), Αθήνα 1954
 • Θυσ. (Bakk.-v.Gem.) = Θυσία του Αβραάμ. Bakker F.W.-Gemert A. van, (κριτική έκδοση), Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1996.

※στο Βικιλεξικό: → σκληριά

κορυφή σελίδας - top of page

Καλλίμαχος και Χρυσορρόη

επεξεργασία
Ανώνυμος, Καλλίμ. Καλλίμαχος και Χρυσορρόη 12ος αι. / μ2 (Πηγές Κριαρά) είδος: έμμετρη μυθιστορία
 • πιθανός συγγραφέας του κειμένου είναι ο Ανδρόνικος Κομνηνός Βρανάς Άγγελος Παλαιολόγος, ανιψιός του αυτοκράτορα Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου
 • χφ Scaligeranus 55 (Leiden) (αρχές 16ου αιώνα)
κορυφή σελίδας - top of page

Λίβιστρος και Ροδάμνη

επεξεργασία
Ανώνυμος, Λίβ. Λίβιστρος και Ροδάμνη 13ος‑15ος αι. / μ2 (Πηγές Κριαρά) είδος: έμμετρη μυθιστορία.
 • διασκευή α
 • διασκευή Εσκοριάλ (E) Esc(orialensis) Ψ IV 22 (15.αι.)
  ※στο Βικιλεξικό: → ἐγκαλλωπίζω
 • διασκευή Βατικανού (V) Vaticanus 2391. Διασώζει το πλήρες κείμενο.

Εκδόσεις & κώδικες

 • κώδικας N(eapolitanus) ※στο Βικιλεξικό: → ἐρημότοπος
 • Liv. α, N, P, S = Ἀγαπητὸς Π. Α., Ἀφήγησις Λιβίστρου καὶ Ροδάμνης. Κριτικὴ ἔκδοση τῆς διασκευῆς α. Athens 2006 [Βυζαντινὴ καὶ Νεοελληνικὴ Βιβλιοθήκη, 9]. [13th c./15th c.]
 • Liv. E, N, S = Lambert-van der Kolf J. A., Le Roman de Libistros et Rhodamné publié d’après les manuscrits de Leyde et de Madrid avec une introduction, des observations grammaticales et un glossaire. Amsterdam 1935 [Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Afdeeling Letterkunde. Nieuwe Reeks, 35]. [13th c./15th c.] [13th c./16th c.]
 • Liv. N = Lendari T., Transcription of ms N (Neapolitanus III a 9, ff. 44r–116r).
 • Liv. P = Lendari T., Transcription of ms P (Parisinus graecus 2910, ff. 1–91v
κορυφή σελίδας - top of page

Πουλολόγος

επεξεργασία
Ανώνυμος, Πουλολ. [Poulol.?] Πουλολόγος χφ 13/14 αι. / μ3 (Πηγές Κριαρά) είδος: σατιρικό ποίημα
 • Πουλολόγος@el.wiktionary - @miet εισαγωγή - Pulologus@la.wikipedia
 • προέρχεται από χειρόγραφο γραμμένο στη λατινοκρατούμενη περιοχή του βυζαντινού ελληνισμού, πιθανότατα στη Ρόδο) μεταξύ 1274 και 1331 (@miet)
 • Τσαβάρη Ισαβέλλα, Συμβολή στη μελέτη του Πουλολόγου, διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας, Ιωάννινα 1979.
 • χφφ @Kriaras
  • Constantinopolitanus gr. Seraglio 35 (15.αι.)
  • Petropolitanus gr. 202 (16.αι.)
  • Vindobonensis theol. gr. 244 (16.αι.)
  • Petropolitanus gr. 721 (17.αι.) (άλλοτε μονής Λειμώνος Λέσβου 92)
  • Escorialensis gr. 496 (15.αι.)
  • Αθηναϊκό χφ αρ. 701 της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Αθήνας (16.αι.)
  • χφ ιδιωτικής συλλογής Ζώρα (Ζ) (18.αι.)
 • ED: W. Wagner, #CGMA Carmina graeca medii aevi, Λειψία 1874, 179-198 (από τον κώδικα Vindobonensis theol. gr. 244)

※στο Βικιλεξικό: → πουλάριν

κορυφή σελίδας - top of page

Πτωχοπρόδρομος

επεξεργασία
Ανώνυμος, Πτωχοπρόδρ. Προδρομικά / Πτωχοπρόδρομος 12ος αι., β' μισό / μ2 (Πηγές Κριαρά) είδος: 4 επαιτικά ποίηματα
Aποδίδονταν στον γνωστό λόγιο της αυλής των Κομνηνών #Θεόδωρο Πρόδρομο αλλά αμφισβητείται. Γραμμένα στην Κωνσταντινούπολη.
Ποιήματα (3ο και 4ο με τη σειρά όπως στην έκδοση Eideneier. Στην έκδοση Hesseling-Pernot, το 4ο είναι 3ο)
 • 1. Του Προδρόμου κυρού Θεοδώρου προς τον βασιλέα Μαυροϊωάννην
 • 2. Του αυτού εις τον σεβαστοκράτορα
 • 3. Στίχοι Θεοδώρου του Πτωχοπροδρόμου προς τον βασιλέα κυρ Μανουήλ
 • 4. Έτεροι στίχοι Ιλαρίωνος μοναχού του Πτωχοπροδρόμου …,
Εκδόσεις
 • Eideneier, Hans (επιμ.) (2012) Πτωχοπρόδρομος, κριτική έκδοση, με σχέδια του Αλέκου Φασιανού, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2012. (μετάφραση από τα γερμανικά)
  Eideneier, Hans. (Ed.) (1991) Ptochoprodromos. Einfrührung, kritische Ausgabe, deutsche Übersetzung, Glossar, Romiosini, Köln 1991. (γερμανικά)
  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ: Πτωχοπρόδρομος - - {{Π:Δημώδης Μεσ}}
 • Hesseling, D.C. -Pernot, H. (1968) Poèmes prodromiques en grec vulgaire, Wiesbaden. (γαλλικά)
※στο Βικιλεξικό: → κουτρούβιν, σαρδαμάριος με σχόλιο του Κοραή
κορυφή σελίδας - top of page

Ανώνυμος, Σπαν. Span. Σπανέας 12ος αι. / μ2 (Πηγές Κριαρά) είδος: έμμετρο παραινετικό.

και Σπανός στον #Οδηγό Κριαράς

 • [Σπανός D] κείμενο 14ος-15ος, έκδ. 16ου αιώνα Σπανός - Eideneier Η., (επιμ.), [Ερμής-Νέα ελληνική βιβλιοθήκη], Αθήνα 1990
 • [Σπανός (Eideneier)] 14ος αιώνας - Eideneier H., Spanos Eine byzantinische Satire in der Form einer Parodie, Einleitung, Kritischer Text, Kommentar und Glossar, [Supplementa Byzantina. Texte und Untersuchungen 5], (στα γερμανικά) Bερολίνο-Nέα Yόρκη 1977
  ※ στο Βικιλεξικό: → κούκου

Σπαν. Σπανέας χειρόγραφα

 • 1.E. Legrand, BGV I (Parisinus 396 = 13.-14.αι.), 1 κ.ε.: Σπαν. Ρ
 • 2.Γ.Θ. Ζώρας, RSBI (Vaticanus 1831 = 15.αι.): Σπαν. (Ζώρ.) V
 • 3.Σπ. Λάμπρος, ΝΕ 14 (Va(ticanus) 367 =1317-1320): Σπαν. (Λάμπρ.) Va
 • 4.Hanna (Vindobodensis 244 = 1515-1519): [Σπαν. Α] 12ος αιώνας - Σπανέας. Στίχοι, γραφή και διδαχή <και> παραινέσεως λόγοι εξ Αλεξίου Κομνηνού του μακαριωτάτου προς τον του πρίγκιπος υιόν Καίσαρος Βρυεννίου… Hanna F., Das byzantinische Lehrgedicht Spaneas nach dem Cod. Vindob. Theol. gr. 244 un dem Codex Marcianus XI 24, Duppau 1911
  ※ στο Βικιλεξικό: → κούκου χωρίς ορατή πηγή για τον τονισμό
 • 5.Hanna (Marcianus XI 24 = 15.αι.): Σπαν. B
 • 6.Banescu (Marcianus VII 51 = 15.αι.): Σπαν. Μ
 • 7.Hanna (Oxoniensis 284 = 16.αι.): Σπαν. Ο
  ※στο Βικιλεξικό: → ἀκαμάτης + εργάζου, φαίνου
 • 8.Hanna (Vindobodensis Supll. gr. 77 = 15.αι.): Σπαν. V Suppl.
 • 9.Hanna (Vindobodensis 193 = 14.αι.): Σπαν. V
  @books.google Das byzantinische Lehrgedicht Spaneas [of Alexius Comnenus] nach dem Codex Vindobonensis theolog. 193., Alexius
 • 10.Lundström (Upsaliensis gr. 8 = 15.αι.): Σπαν. U (Ψευδοσπανέας κατά τον Αναγνωστόπουλο)
 • 11.Δ. Μαυροφρύδης (Parisinus 2909 = 16.αι.): Σπαν. (Μαυρ.) Ρ
  p.1 - @books.google Dēmētrios I. Maurophrydēs , Eklogē mnēmeiōn tēs neōteras Hellēnikēs glōssēs Ek tou typographeiou Ch. N. Philadelpheōs, 1866

Άλλες εκδόσεις

※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση

κορυφή σελίδας - top of page

Φλώριος και Πατζιαφλόρα

επεξεργασία
Ανώνυμος, Φλώρ. Φλώριος και Πατζιαφλόρα 14ος αι. / μ3 (Πηγές Κριαρά) είδος: έμμετρη μυθιστορία.
κορυφή σελίδας - top of page

Χρονικόν του Μορέως

επεξεργασία
Ανώνυμος, [Χρον.Μορ.] [Chron.Mor.] Χρονικόν του Μορέως 14ος αι. / μ3 (Πηγές Κριαρά) είδος: έμμετρη μυθιστορία.
 • @el.wikipedia - @en.wikipedia
 • στα ελληνικά, το μόνο έμμετρο.
 • 3 διασκευές (πεζά κείμενα), στα γαλλικά, ιταλικά και αραγονικά

χφφ

 1. H (Havniensis 57 του 1375-1385) (κώδικας Κοπεγχάγης, Κοπεγχάγιος κώδικος. Ο πιο παλιός codex) Λείπουν τα πρώτα φύλλα, με τους στίχους 1-104. Αρχίζει στο στίχο 105.
  cf ed.Buchon
 2. Ρ (Parisinus gr. 2898 του 1515-1530, Ο Παρισινός κώδικας του οποίου απόγραφα: Parisinus 2753 και ο Bernensis gr. 509)
 3. Τ (Tauriensis B. II 1 του 16.αι. Του Τορίνο ή Ταυρίνειος κώδιξ)

Επιμ. (Ed.)

 • Schmitt, John (1904). The chronicle of Morea. London:Methuen, 1904 (χφφ H & P αντικριστά, ο Parisinus στις μονές σελίδες)
 • Buchon, Jean-Alexandre C. (ed. 1791-1846) Chronique de la conquête de Constantinople et de l'établissement des Français en Morée - Βιβλίον της κουγκέστας της Ρωμανίας και του Μωραίως. Paris: 1825
  • @gallica
  • @gallica Le livre de la conqueste [de la princée de Morée] / par Buchon ; publié pour la première fois d'après le manuscrit de Bruxelles
  • vol.1 ?
  • vol.2. ed.1845 id=AODQAAAAMAAJ pub:J. Renouard et cie, 1845 #: στο Recherches historiques sur la principauté française de Morée et ses hautes baronnies, Τόμος 2, Επιμ. Jean Alexandre C. Buchon, 1845, με δοσμένο τίτλο Βιβλίον της κουγκέστας της Ρωμανίας και του Μωραίως και σημειώσεις για τις διαφορές με τον Παρισινό κώδικα @books.google- titulus - p.1
   ※στο Βικιλεξικό: → κατούνα/κατοῦνα, πιττάκιν
 • Καλονάρος, Πέτρος (επιμ.), Το χρονικόν του Μορέως: Το Ελληνικόν κείμενο κατά τον κώδικα της Κοπεγχάγης μετά συμπληρώσεων και παραλλαγών εκ του Παρισινού,. (όπως η έκδοση του Schmitt)
  O κώδικας Κοπεγχάγης με υποσημειώσεις για τις διαφορές με τον Παρισινό.

※στο Βικιλεξικό: → ρήγαινα & Αναζήτηση
Πεζές ξένες παραλλαγές:

 • η γαλλική:
  • Longnon, Jean. Livre de la conqueste de la princée de l'Amorée. Chronique de Morée (1204-1305), publiée par la Société de l'Histoire de France. Paris, H. Laurens, 1911.
   @txm-bfm
κορυφή σελίδας - top of page

Αγαθίας (530‑581/582) [Agath.] / 6ος αι. / κ3 γλώσσα:ελληνιστική λόγια μεσαιωνική
 • Agathias Scholasticus, Ἀγαθίας σχολαστικός/ Agathias Historicus et Epigrammaticus
 • Περί της Ιουστινιανού βασιλείας σε 5 βιβλία για περίοδο το 522 έως το 559.
  ※στο Βικιλεξικό: → προεξέχων (+κείμενο@books.google)
κορυφή σελίδας - top of page

Βαρούχας, Μανόλης [Varouchas?] / [Βαρούχας?] 16/17 αι. / μ3 γλώσσα:gkm, el είδος:νομική law
 • Νοταριακές πράξεις, Μοναστηράκι Αμαρίου (1597‑1613) στο Bakker W.F. - Gemert Arnold F.van, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο:1987
  2022: δε βρέθηκε διαθέσιμο.
  ※στο Βικιλεξικό: → παρτίδα περ παρτίδα
κορυφή σελίδας - top of page

Ιάκωβος ιερομόναχος, Βακτηρία αρχιερέων [Bakteria] / [ΒακτΑρχιερ] 17ος αι. / μ3 γλώσσα:gkm, el

LatinQ Jacobus hieromonachus (en: Jacob hieromonk) phonetic Iakovos ieromonahos.

 • Μομφερράτος Α., Ευρετήριον και πρόλογος της Βακτηρίας των αρχιερέων, ΔIEEE 3 (1889), 129-218
 • Ιερομονάχου, αρχιμανδρίτου και επιτρόπου Ιωαννίνων Ιακώβου, Ακανθόπουλος Πρόδρομος Ι. (επιμ.), Θεσσαλονίκη 2000 (@biblionet, Στοιχεία Β-Κ)
  ※στο Βικιλεξικό: → πραῖδα 812 ι'19.
 • [Βακτ. αρχιερ. (Γκίνης)] = Γκίνης Δ., Αθησαύριστοι λέξεις εκ της ανεκδότου «Βακτηρίας αρχιερέων» (1645), Aθ. 73/74 (1972/1973), 290-297 / @LBG: Bakteria = D.S.Ghinis, ... '᾿Αθηνᾶ 73–74 (1972–73) 290–297. [s.XVII]
 • [Βακτ. αρχιερ. (κώδ. 1373, ΕΒΕ)] = Μουζάκης Στ., Οι «καινοτομίες» του Αρμενόπουλου σε ανέκδοτο χειρόγραφο της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Το επωνομαζόμενο (sic) «Βακτηρία των αρχιερέων». Αναδρομή στην εξέλιξη του γενικού οικοδομικού κανονισμού, Μυριόβιβλος 10-11 (1987), 20-28
κορυφή σελίδας - top of page

Εμμανουήλ Λιμενίτης, ο επονομαζόμενος Γεωργηλάς [_] / [Γεωργηλ.] 15ος αι. / μ3 (Πηγές:Κριαρά) γλώσσα:μεσαιωνική

Ἐμμανουλήλ, Γεωργηλᾶς, Γεωργιλᾶς, Γεωργιλλᾶς, Λειμενίτης, Λιμενίτης. Κληρικός από τη Ρόδο.

[Ψευδο-Γεωργηλ] Εμμανουήλ Λιμενίτης (ο Γεωργηλάς) (;),(;), '

 • [Άλ. Kων.] Άλωσις Kωνσταντινουπόλεως, Legrand, BGV A´ 169-202· πβ. έκδ. W. Wagner, Medieval Greek Texts, Λονδίνο 1870, 141-70
 • ※ στο Βικιλεξικό: → χέζω τήν οὐσιάν
κορυφή σελίδας - top of page

Γλυκάς, Μιχαήλ. Μιχαὴλ Γλυκᾶς 12ος αιώνας
 • Βίβλος χρονική  ??
  ※ στο Βικιλεξικό: → τροῦλος

Στον ⌘Βιβλιογραφικό Οδηγό Κριαρά

 • [Γλυκά, Αναγ.] Γλυκάς Μιχαήλ, [Aναγωγή δημοτικών τινων ρητών] - Eυστρατιάδης Σ., Μιχαήλ του Γλυκά, Εις τας απορίας της Θείας Γραφής κεφάλαια, τόμ. Α′, ρξβ′-ρπγ′, [Βιβλιοθήκη Μαρασλή], Aθήνα 1906
 • [Γλυκά, Στ.] Γλυκάς Μιχαήλ, Στίχοι γραμματικού Μιχαήλ του Γλυκά, ούς έγραψε καθ’ όν κατεσχέθη καιρόν εκ προσαγγελίας χαιρεκάκου τινός - Tσολάκης Ε., Μιχαήλ Γλυκά Στίχοι ους έγραψε καθ' ον κατεσχέθη καιρόν, ΕΕΦΣΠΘ, παράρτ. 3, Θεσσαλονίκη 1959
 • [Γλυκά, Στ. Β′] Γλυκάς Μιχαήλ, Έτεροι στίχοι προς τον βασιλέα κυρόν Mανουήλ τον Kομνηνόν ότε λαμπρός από Ουγγρίας στεφανίτης υπέστρεψεν - Eυστρατιάδης Σ., Μιχαήλ του Γλυκά Εις τας απορίας της Θείας Γραφής κεφάλαια, τόμ. Α′, ρνζ′-ρξα′, [Βιβλιοθήκη Μαρασλή], Aθήνα 1906
κορυφή σελίδας - top of page

Γρηγοράς, Νικηφόρος. Νικηφόρος Γρηγορᾶς Nicephorus Gregoras c.1295-1360 14ος αι. / μ2
κορυφή σελίδας - top of page

Δαμασκηνός βλ. Ιωάννης Δαμασκηνός

Διγενής βλ. Βασίλειος Διγενής Ακρίτης, Ανωνύμου

κορυφή σελίδας - top of page


⌘Ευστάθιος Αντιοχείας


Eustathius Epiphaniensis


Ευστάθιος Θεσσαλονίκης [Eust] [Ευστ] Eustathius Episcopus Thessalonicensis 12ος αι. / μ2 γλώσσα: (λόγια μεσαιωνική), ελληνιστική

(Χρειάζεται βοήθεια στη διάκριση χρονολόγησης)

κορυφή σελίδας - top of page
Ζυγομαλάς, Θεοδόσιος (1544‑1607) [ZygomTh] / [ΖυγομΘ.] 16ος αι. / μ3 γλώσσα:?εκκλησιαστική

Φιλόλογος, αξιωματούχος Πατριαρχείου. Πατέρας του, ο #ΖυγΙω Ιωάννης Ζυγομαλάς

 • Ιστ.Πολ = Ἱστορία Πολιτική Κωνσταντινουπόλεως ἀπὸ τοῦ ͵ατπαʹ ἕως τοῦ ͵αφοηʹ ἔτους Χριστοῦ (από το 1391 έως το 1578)
  ΕΚΔΟΣΕΙΣ: Bekker 1849: 78-204:
  I. Bekkerus, Historia politica et patriarchica Constantinopoleos. Epirotica. [Corpus scriptorum historiae byzantinae], Bόννη 1849
  στο Βικιλεξικό → Αναζήτηση
Ζυγομαλάς, Ιωάννης (1498‑1584) [ZygomI] / [ΖυγομΙ.] 16ος αι. / μ3 γλώσσα:?εκκλησιαστική

Φιλόλογος, αξιωματούχος Πατριαρχείου. Γιος του, ο #ΖυγΘεοδ Θεοδόσιος Ζυγομαλάς

 • επιστολές
κορυφή σελίδας - top of page

Ἰωάννης Ζωναρᾶς (c.1070 – c.1140) [Ζωναρ.] Ioannes Zonaras [Zonar.] [Zon.] (μ2) 12↓ γλώσσα: gkm (grc-koi) ιστορικός, θεολόγος

Ιωάννης Ζωναράς, Ioannis/Ioannes Zonaras

 • PG Patrologia Graeca vol.135 Ιωάννου του Ζωναρά τα ευρικόμενα πάντα, Ed. Jacques-Paul Migne
  id=yNU3AQAAMAAJ - https://books.google.gr/books?id=yNU3AQAAMAAJ&pg=PA7 Περιεχόμενα] (Ζωναράς, Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, και άλλοι)
 • Ἐπιτομὴ Ἱστοριῶν (la: Epitome Historiarum) 18 'βιβλία' θέμα: η ιστορία του κόσμου από τη δημιουργία έως τον Αλέξιο (1118).
  • Ioannis Zonarae Epitome historiarum, vols.I-V.
   vol.1-4 ed. Pinder, Moritz. L.Dindorf, Leipzig 1868–1871
   vol.5 ed. Büttner-Wobst, Theodor. Bonn 1897
  • #CSHB vols.? Ioannis Zonarae Annales vols.1-3. (vols.1-2: Ed. Mauricii Pindari. Bonnae. vol.3: Ed. Büttner-Wobst, Theodor)
   vol.1 (βιβλία/libri 1-6) @archive - 0 - p.3 - id=UIZMX_CTQj8C @bg
   vol.2 (βιβλία/libri 7-12 ) @archive - p.0 - p.3
   vol.3 (βιβλία/libri 13-18 ) @archive - p.0_11 - p.31

[Ps-Zonar] Ψευδοζωναράς, λεξικογράφος 13ος αιώνας - Pseudo Zonaras lexicographus

 • λεξικό που αποδόθηκε στον Ζωναρά, γραμμένο μεταξύ 1204-1253
  • Ioannis Zonarae Lexicon. ed. Tittmann, Johann August Heinrich. vols.2. Leipzig 1808.

※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση

κορυφή σελίδας - top of page

Ζωτικός, Παρασπόνδυλος 16ος αιώνας μ3 Zoticos, Paraspondylos είδος:ποίηση, διασκευή
 • [Zotikos?] [Parasp.?] [Ζωτικ?] [Παρασπ.?]
 • Διήγησις […] ό γέγονε εν τόπῳ Bάρνας […], ed #Moravcsik 1935
  ※στο Βικιλεξικό: → χάμω, κράλης etc
  • 465 ομοιοκατάληκτοι στίχοι με βάση το χαμένο ποίημα για την μάχη της Βάρνας του 1444, (Μουράτ Β' νικάει τον ενωμένο στρατό Ούγγρων και Πολωνών)
  • άλλος διασκευαστής: Γεώργιος Αργυρόπουλος
  • Διήγησις <γεγραμ>μένη παρ᾽ ἐμοῦ φιλοσόφου, Παρασπόνδυλος Zωτικός, ᾧ γέγονε γὰρ ἐν τόπῳ Bάρνας μηνὸς Nοεμβρίου ιγ΄, ἡμέρᾳ τετράδῃ· ταῦτα γὰρ γέγοναν ἐν τόπῳ Bάρνας
   ῾Eλληνικὸν ποίημα περὶ τῆς μάχης τῆς Bάρνης ἐκδιδόμενον ὑπὸ ᾽Iουλίου Moravcsik, Budapest 1935.

※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση

κορυφή σελίδας - top of page

→ δείτε και  Βικιλεξικό:Βιβλιοθήκη (αρχαία ελληνικά)#Ησύχιος (ο Αλεξανδρεύς)

[Hsch.Mil.] @LSJ [Ησ.Μιλ.] Ησύχιος ο Μιλήσιος ιστορικός 6ος αιώνας κε μ1 Hesychius Lexicographus Λεξικογράφος

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: Ed. C. Müller, FHG iv p. 143

[HschSin.]?
[HesychSin] (@LBG
[ΗσΣιν.] Ησύχιος Σιναΐτης 6ος-7ος αιώνας κε κ3 Hesychius of Jerusalem
 • ΕΚΔΟΣΕΙΣ@LBG: Les 24 chapitres „De temperantia et virtute“ d’Hésychius le Sinaite, ed. M.Waegeman. Sacris Erudiri 22 (1974/5) 195–285 (Index 271–285).
χριστιανός θεωρητικός μυστικισμού
κορυφή σελίδας - top of page

Ιάκωβος, ιερομόναχος cf #Bakteria Βακτηρία αρχιερέων

Ιωάννης Δαμασκηνός, [IoD.] / [ΙωΔαμασκ.] 8ος αι. / κ3 γλώσσα: λόγια μεσαιωνική είδος: εκκλησιαστικός

Iohannes Damascenus scriptor ecclesiasticus (@DGE

 • PG Patrologia Graeca, Ed #Migne
 • vol.95 id=XR4RAAAAYAAJ - titulus Ιωάννου του Δαμασκηνού, μοναχού και πρεσβυτέρου Ιεροσολύμων, τα ευρισκόμενα πάντα (Joannis Damasceni opera omnia) - Περιεχόμενα
  ※στο Βικιλεξικό: → τροπάριον
 • PTS Patristische Texte und Studien, Ed. Kotter, B., 7, 12, 17, 22 & 29), Berlin, New Yokr 1969-88, 5 vols.
κορυφή σελίδας - top of page

Ιωάννου, Μάνθος (1665-1748), [IoManth.] / [ΙωΜάνθ.] 17ος αι. / μ3 γλώσσα:νέα ελληνική είδος: ποίηση
 • [ΙστΜορ.] Συμφορά και αιχμαλωσία Μωρέως [έμμετρη ιστορία]
  ΕΚΔΟΣΗ & διάφορα κείμενα: Συμφορά και αιχμαλωσία Μωρέως στιχολογηθείσα παρά Μάνθου Ιωάννου του εξ Ιωαννίνων με προσθήκην άλλων αξιολόγων υποθέσεων. Εν Καλάμαις: Τύποις Γ. Β. Αθ. Μιχαλακέα, 1883
  ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ @anemi
  ΑΝΑΓΝΩΣΗ σελ.1@anemi
  ※στο Βικιλεξικό: → δίβουλος

Πηγή: «δίβουλος» - {{Π:Δημητράκος 1964}}

κορυφή σελίδας - top of page

Κεδρηνός, Γεώργιος [Cedr.] / [Κεδρ.] 11ος/12ος αι. / μ2 γλώσσα:όψιμη ελληνιστική? λόγια μεσαιωνική
 • @LBG:
  • GCedr Georgius Cedrenus Ioannis Scylitzae ope ab I.Bekkero sup­ple­­tus et emendatus, I–II. Bonn 1838–1839 (Glossar II 891–946, Index II 947–952). [s.XI]
  • MaisCedr R.Maisano, In margine al codice Vaticano di G.Cedreno. Rend. Acc. Arch., Lett. e Arti di Napoli 57 (1982) 67–90. [s.XIII]
 • @{{Π:Κριαράς Μεσ}}: Κεδρηνός Γεώργιος, Σύνοψις ιστορικών αρχομένη από κτίσεως κόσμου και μέχρι της βασιλείας Ισαακίου του Κομνηνού, συλλεγείσα παρά κυρού Γεωργίου του Κεδρηνού εκ διαφόρων βιβλίων
  εκδοση - διαθεσιμο Bekkerus Immanuel, Georgius Cedrenus Ioannis Scylitzae ope [#CSHB], A′-B′, Βόννη 1838-1839

※στο Βικιλεξικό: → ξυλόστεγος, Αναζήτηση

κορυφή σελίδας - top of page

Κεκαυμένος [Kekaum.] / [Κεκαυμ.] 11ος αι. / μ1 γλώσσα: λόγια μεσαιωνική, late Koine, gkm

Στρατηγικόν όρος: στρατηγικόν ή τακτικόν = εγχειρίδιο για τον πόλεμο

εκδοσεις

 • Κεκαυμένος, Στρατηγικόν, Εισαγωγή-Μετάφραση: Δημ. Τσουγκαράκης, Επιμέλεια: Θεόδωρος Μωυσιάδης [Αθήνα 1993], Εκδ. Κανάκη
 • Cecaumeni Strategicon et incerti scriptoris de officiis regiis libellus. Ed. B. Wassiliewsky, V. Jernstedt. Αγία Πετρούπολη, 1896. Repr./Ανατύπωση: Amsterdam:Adolf M. Hakkert, 1965. (γλώσσα εισαγωγής: la)
  ※στο Βικιλεξικό: → χάνταξ
κορυφή σελίδας - top of page

Κομνηνή, Άννα (1083‑1153) [Comn.] / [Κομν.] 11ος αι. / μ2 γλώσσα:αττικίζουσα

Ἄννα Κομνηνή. Anna Komnene. Anna Comnena. Η γλώσσα της είναι αττικίζουσα αρχαία ελληνική. Για τον μεσαιωνικό τομέα εστιάζουμε σε λέξεις που δεν προϋπήρχαν, σε τοπωνύμια, ονομασίες.

κορυφή σελίδας - top of page
Κοσμᾶς Ἰνδικοπλεύστης (περίπου 550) [CosmInd.] / [Κοσμ.] 6ος‑αιώνας κε / μ1

ελληνιστικός ή μεσαιωνικός τομέας? Για το μελαμψός τα λεξικά ΛΚΝ και Ετυμολογικό Μπαμπινιώτη δίνουν μεσαιωνικό για τον Κοσμά Ινδικοπλεύστη.

κορυφή σελίδας - top of page

Κορνάρος, Βιτσέντσος (1553‑1613?14?) [Korn.] / [Κορν.] 16ος‑17ος αι. / μ3 (Πηγές Κριαρά)

Erotok. = Ἐρωτόκριτος (terminus ante quem 1645) είδος: έμμετρη μυθιστορία.

 • χφ X: British Museum, Harleian Collection 5644
 • ΕΚΔΟΣΗ: Αλεξίου, Στ. Ερωτόκριτος. Κριτική έκδοση. Εισαγωγή, σημειώσεις, γλωσσάριο [Ερμής, Φιλολογική Βιβλιοθήκη 3], Αθήνα 1980 (ανατύπωση: Εστία, Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2002)
 • ΕΚΔΟΣΗ πρώτου χφ: Σαββίδης, Γ. Π. (επιμ.), Ποίημα ερωτικόν λεγόμενον Ερωτόκριτος, Ερμής, Αθήνα 1998 [επεξεργασία της πρώτης έκδοσης του 1713].
  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ: Ερωτόκριτος - Δημώδης Γραμματεία στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2015. Από τον Διγενή Ακρίτη (12ος αιώνας) έως την πτώση της Κρήτης (1669)
 • id=Kp1QAAAAcAAJ Έκδοση 1813, Νικόλαος Γλυκύς Εν Βενετία: Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1813
  [γραφή με συμπλέγματα] ※στο Βικιλεξικό: → ἐξά+μεταγραφή
 • id=CgpeAAAAcAAJ Εν Βενετία: Εκ του τυπογραφείου του Αγίου Γεωργίου, 1860.
  ※στο Βικιλεξικό: → κουζουλός+μεταγραφή
 • id=umLZyCx5q54C Εν Βενετία: Εκ του ελληνικού τυπογραφείου Φοίνικος, 1862.
 • μεταγραφή σε μονοτονικό και διορθωμένη ορθογραφία @el.wikisource
 • ※στο Βικιλεξικό: → χωρίς πηγή: κατόπαρδος

Avr. = Η θυσία του Αβραάμ. (Αποδόθηκε. βλ ⌘Ανωνύμου, Η θυσία του Αβραάμ)

κορυφή σελίδας - top of page

Κωδινός, Γεώργιος, κουροπαλάτης [Codin.?] [Κωδιν.?] Ψευδο-Κωδινός 14/15ος αιώνας 15ος gkm (λόγια μεσαιωνική)
 • Codinus, Georgius curopalates
  Kodinos, Georgios
 • κουροπαλάτης της βυζαντινής αυλής
 • Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως
 • Περὶ ὀφφικιαλίων... καὶ περὶ τῶν ὀφφικίων = de Officiis Τακτικόν περί των οφφικίων του Παλατίου Kωνσταντινουπόλεως και των οφφικίων της Μεγάλης Εκκλησίας
 • Ed. #Bekker, Codinini Curopalatae, De officialibus. Bonn,1839 #CSHB, @books.google αποσπάσματα του Πάτρια παραλείπονται
 • σελ.42
 • Εd. #Migne, #PG, vol.157
 • Βιβλιογραφία: J. Verpeaux, Pseudo-Kodinos Traité des Offices, Παρίσι 1966

※στο Βικιλεξικό: → τζάκων

κορυφή σελίδας - top of page

Κωνσταντινοπολίτης [Πεπαγωμένος], Δημήτριος. [Πεπαγωμ?] 13ος αι. μ2 γλώσσα: όψιμη ελληνιστική grc-koi-late
 • ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ βιογραφικά στοιχεία
 • Ιερακ Ιερακοσόφιον
 • Κυνοσ Κυνοσόφιον

εκδοσεις

 • Hercher R., Claudii Aeliani, Varia historia, Epistolae, Fragmenta. Accedunt rei accipitrariae scriptores. Demetrii Pepagomeni Cynosophium, Georgii Pisidae Hexaëmeron, Fragmentum herculanense, B′ Λειψία 1866
  σελίδες: Ιερακοσ. 333-516, Κυνοσ. 585-599, Ορνεοσ. 575-584
 • Rei Accipitrariae scriptores, Cramoisy, 1612 @books.google - p.1 Ιερακοσόφιον - Κυνοσόφιον Επίσης: Ορνεοσ. Ορνεοσόφιον - 13ος αιώνας - Oρνεοσόφιον κελεύσει γεγονός του αοιδίμου βασιλέως κυρίου Μιχαήλ και άλλα κείμενα.


Κωνσταντίνος
βλ. #Πορφυρογέννητος

κορυφή σελίδας - top of page

Λιμενίτης, Λειμενίτης - βλ. #Γεωργηλάς

Μαλάλας, Ἰωάννης (c. 491-578) [Μαλάλ.] [Malal.] / Malalas, Ioannes 6ος‑αιώνας κε / μ1
 • Συριακής καταγωγής, ομιλητής της συριακής, αργότερα, έμαθε και ελληνικά.

Χρονογραφία Chronographia (vols.1-18)

 • έκδ. Βόννης: Joannes Malalas, Chronographia, ed. L.Dindorf. Bonn 1831. (CSHB.vol14)
 • pdf @ documentacatholicaomnia.eu
  ※ στο Βικιλεξικό: → καλαθώσας
 • Ioannis Malalae Chronographia, rec. I.Thurn. Berlin 2000.

※ στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση

κορυφή σελίδας - top of page

Μανασσῆς, Κωνσταντῖνος. [Manas.] / [Μανασσ.] 12ος αι. / Πηγές @LBG μ2 είδος:ποίηση
 • Κωνσταντῖνος Μανασσῆς c.1130-c.1187 περίοδος:Μανουήλ Α Κομνηνός (1143-1180).
 • Μανασσ.,Αρίστ. Manas.Arist Τα κατ' Αρίστανδρον και Καλλιθέαν
  Τσολάκης Ε., Συμβολή στη μελέτη του ποιητικού έργου του Κωνσταντίνου Μανασσή και κριτική έκδοση του μυθιστορήματός του «Τα κατ' Αρίστανδρον και Καλλιθέαν», Θεσσαλονίκη 1967
 • Μανασσ.,Αρίστ.(Mazal) = Εκ των κατ' Αρίστανδρον και Καλλιθέαν εννέα λόγων
  Mazal O., Der Roman des Konstantinos Manasses, Überlieferung, Rekonstruktion, Textausgabe der Fragmente [Österreichische Akademie der Wissenschaften, Kommission für Byzantinistik, Institut für Byzantinistik der Universität Wien. Wiener Byzantinische Studien, Band IV], Βιέννη 1967
 • Μανασσ., Ποίημ. ηθ. = Ποίημα ηθικόν
  Miller E., Poème moral de Constantin Manassès, #AAEEG, 9, 1875, 23-75
  @books.google
  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ: κδ΄Περὶ γλωσσαλγίας (263-276)
  ※στο Βικιλεξικό: → βροντοφώνην
 • Μανασσ.,Χρον. = Σύνοψις χρονική αρχομένη από κοσμοποιίας μέχρι του κυρού Νικηφόρου του Βοτανειάτου
  #Bekker: Bekkerus Immanuel, Constantini Manassis Breviarium historiae metricum, #CFHB, Βόννη 1837
  #Bekker, Immanuel: Constantini Manassis Breviarium historiae metricum recogn. I. Bekkerus, Corpus script. hist. Byzantinae, Corpus scriptorum Historiae Byzantinae. pars 18, Paris, 1864. 4., 1837
  @books.google
κορυφή σελίδας - top of page

Μαχαιράς, Λεόντιος. [Mach.] / [Μαχ.] 15ος αι. / μ3 Πηγές Κριαρά είδος:πεζό

Λεόντιος Μαχαιρᾶς Πρότυπο:R

 • Eξήγησις της γλυκείας χώρας Kύπρου …. (Εξήγησις της γλυκείας χώρας Κύπρου, η ποία λέγεται Κρόνικα, τουτέστιν Χρονικόν)
  Ιστορικά γεγονότα, από το 1359 και μετά: μεγάλες διαφορές στα χφφ

εκδοση Dawkins

εκδοση Σάθας

εκδοση (Πιερ.,Νικολ.-Κονν.)

 • Μαχαιράς Λεόντιος, Χρονικόν της Κύπρου, παράλληλη διπλωματική έκδοση των χειρογράφων. Πιερής Μ.-Νικολάου-Κονναρή Αγγ., (επιμ.), [Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών-Πηγές και Μελέτες της Κυπριακής Ιστορίας, XLVIII], Λευκωσία 2003

εκδοση με άγνωστη πηγή: Κρόνατα στη Βικιθήκη

κορυφή σελίδας - top of page

Παλαμήδης, Γεώργιος [Παλαμήδ.] / Palamid 17ος αι. / μ3 γλώσσα:gkm είδος:ποίηση
 • Κατηγορία:Λήμματα με παραθέματα από τον Παλαμήδη (μεσαιωνικά ελληνικά)
 • Βοηβ. = Iστορία περιέχουσα πάσας τας πράξεις και ανδραγαθίας … του εκλαμπροτάτου Mιχαήλ βοηβόδα …
  Ἱστορία περιέχουσα πάσας τὰς πράξεις καὶ ἀνδραγαθίες καὶ πολέμους τοῦ ἐκλαμπροτάτου Μιχαὴλ Βοηβόδα, ἀυθέντη Οὐγγροβλαχίας, Τρανσυλβανίας, Μολδοβίας, ὡς τὴν ἡμέραν τῆς τελευτῆς αὐτοῦ
  Ed. Legrand, BGV vol.2, p.183-230@books.google
  folio view - Harley MS 5573 @british library - digitised manuscripts
 • Ψαλμ. [Μετάφρασις έμμετρος των "Ψαλμών"] Mπουμπουλίδης Φ., Μεταφράσεις κειμένων της Αγίας Γραφής. Ι. Ανέκδοτος έμμετρος μετάφρασις των «Ψαλμών» υπό του Γεωργίου Παλαμήδου (ΙΖ′αι.), EEBΣ 41 (1974), 423-434
κορυφή σελίδας - top of page

Πορφυρογέννητος Porphyrogenitus (Κωνσταντῖνος) [Porphyrog.] / [Πορφυρογ.] 10ος αι. / μ1 είδος:πεζό

Κωνσταντῖνος Ζ΄Πορφυρογέννητος 905-959, αυτοκράτορας Constantine VII Porphyrogenitus. imperator / Kōnstantinos Porphyrogennētos

κορυφή σελίδας - top of page

Πρόδρομος Θεόδωρος [Prodr.] / [Πρόδρ.] 12ος αι. / μ2
 • Του είχαν αποδοθεί τα Προδρομικά (Πτωχοπρόδρομος)
 • Τὰ κατὰ Ῥοδάνθην καὶ Δοσικλέα ※στο Βικιλεξικό → ξεστήρ
  Τοῦ φιλοσόφου κυροῦ Θεοδώρου τοῦ Προδρόμου Τῶν κατά Ροδάνθην καί Δοσικλέα βιβλία Θ'
  ESG Erotici scriptores graecie (Ερωτικών λόγων συγγραφείς), Ed. Hercher, R. vol.2, Λειψία: 1859, p. 287⋆434@archive
 • Ἐπιθάλαμος τοῖς τοῦ εὐτυχεστάτου καίσαρος υἱοῖς
  ※ στο Βικιλεξικό: → δούκαινα #PGPatrologia Graeca, ed. Migne.
 • κ.ά.
κορυφή σελίδας - top of page

Προκόπιος ὁ Καισαρεύς (ιστορικός) [Procop.] / [Προκ.] 6ος αι. / μ1 είδος:πεζό, γλώσσα:ελληνιστική κοινή λόγια μεσαιωνική

Procopius Caesariensis Historicus. Περίοδος: Ιουστινιανός.

 • Aed. = de Aedificiis / Περὶ Κτισμάτων (ή: Προκοπίου ρήτορος του Καισαρέως περί των του δεσπότου Ιουστινιανού κτισμάτων)
  ※στο Βικιλεξικό βερεδάριος, θολωτός
 • Arc. = Historia Arcana / Ἀπόκρυφη Ἱστορία
 • Ὑπὲρ τῶν Πολέμων Λόγοι. Goth. = de Bello Gothico // Pers. = de Bello Persico // Vand. = de Bello Vandalico

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 • Ed. J. Haury, Leipzig (T.) 1905-13.

Σκυλίτζης, Ἰωάννης, κουροπαλάτης [Scyl.] / [Σκυλ.] 11ο αι. / μ2 γλώσσα:όψιμη ελληνιστική λόγια μεσαιωνική
 • Ioannes Scylitzes / Ιωάννης Σκυλίτζης / Σκυλλίτζης / Σκυλίτσης (c.1040-c.1101)
 • Σύνοψις Ιστοριών δεκαετία του 1070. Εικονογραφημένο χειρόγραφο: αντίγραφο σώζεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ισπανίας, εικονογραφημένο με 574 μινιατούρες (γνωστό ως Skylitzes Matritensis, Codex Græcus Matritensis Ioannis Skylitzes ή Madrid Skylitzes) Περιέχει την ιστορία των Βυζαντινών αυτοκρατόρων από τον θάνατο του αυτοκράτορα Νικηφόρου Α´ το 811 μέχρι την εκθρόνιση του Μιχαήλ ΣΤ´ το 1057 και είναι συνέχεια του Χρονικού του Θεοφάνη.

※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση

κορυφή σελίδας - top of page

Συναδινός ή παπα-Συναδινός (1601‑?) [Synad.] / [Συναδ.] 17ος αι. / μ3 είδος: χρονικό
 • Xρονικό των Σερρών
  • ΕΚΔΟΣΗ: Συναδινός, ιερεύς και σακελλάριος Σερρών, Xρονικό των Σερρών - Διδαχές, Τ.A. Kαραναστάσης (έκδ. προσεχής)· πβ. εκδ. Γ. Καφταντζής, Σέρρες 1989 και P. Odorico, χ.τ. 1996
   ※στο Βικιλεξικό: → μπρέ
  • ΕΚΔΟΣΗ: Paolo Odorico (επιμ.), Conseils et mémoires de Synadinos, prêtre de Serrès en Macédoine (XVIIe siecle), Editions de l’ Association “Pierre Belon”, Παρίσι 1996
   ※στο Βικιλεξικό: → ἐπτωχαδάκι
   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ: Χρονικό των Σερρών - Δημώδης Γραμματεία στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2015. Από τον Διγενή Ακρίτη (12ος αιώνας) έως την πτώση της Κρήτης (1669)
   (Περί τας Σέρρας, τί εσυνέβηκαν εις τους ανθρώπους...) ιστορική αφήγηση, ενθυμήσεις σε χρονολογική σειρά, «που διανθίζεται από ηθικοδιδακτικά σχόλια, αυτοβιογραφικά στοιχεία και άλλες πληροφορίες και καλύπτει τα έτη 1598-1642.»
κορυφή σελίδας - top of page

Σφραντζής, Γεώργιος ή Φραντζής (1401‑c.1478) / Georgios Sphrantzes,Phrantzes Phrantza [Sphr..] / [Σφρ.] 17ος αι. / μ3 είδος: χρονικό
 • Χρον.μ. = [Xρονικόν μικρόν] (εξιστορείται η Άλωση)
  • Σφρ., Χρον. μ. = Grecu V., Georgios Sphrantzes, Memorii 1401-1477 [Scriptores Byzantini, 5], Βουκουρέστι 1966, 1-150
   ※στο Βικιλεξικό: → ἄρχον, ἀποκρισιάρης
  • Σφρ., Χρον. μ. (PG 156) = Migne J.-P., Patrologia Graeca 156, 1025-1080
  • Σφρ., Χρον. (Maisano) = Maisano R., Giorgio Sfranzae, Cronaca, Academia nazionale dei Lincei, [CFHB, Series Italica, XXIX], Ρώμη 1990

※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση

Ιωάννης Τζέτζης, γραμματικός (1100-1180) Tzetzes, Joannes Grammaticus [Tz.] (μ2) 12ος αιώναςγλώσσα: λόγια μεσαιωνική, grc-koi, grc
*

Εργογραφία

 • συντομογραφίες: abbr@DGE
 • @pinakes (Scholia (Politicis) In Hermogenis Opera. Opera. Epistulae. De morte imperatoris Manuelis. Monodia In Imperatorem Occisum. De Nomine Aelia Adrianopolis. Historiarum uariarum chiliades. Versus. Epigrammata. Carmen de metris. In S. Luciam Syracusanam. De differentia poetarum. Antehomerica, Homerica, Posthomerica. Theogonia. Glossae In Hesiodi Theogoniam. Glossae In Hesiodi Scutum. Glossae in Hesiodi Opera et dies. Allegoriae Iliadis et Odysseos. Comm. in Homeri Iliadem. Scholia In Aeschylum. Scholia (Politicis) In Euripid. Opera. Comm. in Aristophanem. Comm. in Lycophronem. Scholia In Anthologiam Graecam. Rhetorica. Scholia In Aphthonii Progymnasmata. Scholia In Philostrati Imagines. De uerbis subiunctiuis. De Encliticis. De Pedibus Dissyllabis. Comm. In Oppiani Halieutica. Paraphrasis In Oppiani Cynegetica. Comm. In Ptolemaei Canones Promptos. Comm. In Porphyrii Isagogen)

Έργα

 • ad Hes. Op. = ad Hesiodi Opera et Dies, ed. T. Gaisford, Poetae Graeci Minores, vol. iii.
  @pinakes Iohannes Tzetzes, Glossae in Hesiodi Opera et dies
  ※στο Βικιλεξικό: → ὀφιόθριξ
 • ad Lyc. = ad Lycophronem Σχόλια εις Λυκόφρωνα, ed. E. Scheer, v. Lycophron. = ο αδελφός του Ισαάκιος Τζέτζης
  ※στο Βικιλεξικό: → σκοῦπα
 • Alleg.Il. = Allegoriae Iliadis, ed. J.F. Boissonade.
  ※στο Βικιλεξικό: → ὁμάλισις
 • Diff. Poet. = περὶ διαφορᾶς ποιητῶν, ed. G. Kaibel, CGF p. 34.
 • H. = Historiarum variarum chiliades. Χιλιάδες, ed. T. Kiessling, Leipzig 1826.
  GRC id=dG0GAAAAQAAJ
  ※στο Βικιλεξικό: → προέλευσις
 • Proll.Com. = Prolegomena de Comoedia Graeca, ed. G. Kaibel, CGF p. 17.
 • Trag.Poes. = De Tragica Poesi, ed. G. Kaibel, op. cit., p. 43.
 • Epis. Επιστ. Joannis Tzetzae Epistolae - Ed. Pressler, Theodor
  id=_Hc3BcyFhEsC bad scan Tubingae: F.Fues, 1851 titulus - p.1 Επιστολαί Ιωάννου Τζέτζου [με κεφαλαία] - p.143 index

※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση

κορυφή σελίδας - top of page

Φώτιος 9ος αιώνας (μ1) [Φώτ.?] [Phot.] Phorius γλώσσα: λόγια μεσαιωνική, όψιμη ελληνιστική grc-koi-late
 • Φώτιος c.810/820‑893 πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Φώτιος Α΄ Μέγας Φώτιος, λεξικογράφος θεολόγος - Photius patriarch lexicographer theologian
 • catalog.perseus
 • Ed: #Migne, #PG vols.101‑104.

※ στο Βικιλεξικό: → μυσαρότης

κορυφή σελίδας - top of page

Χοῦμνος, Γεώργιος [Chumnos] / [Χούμν.] 15ος αι. / μ3 Πηγές Κριαρά είδος: έμμετρο
 • Choumnos, Georgios. Κρητικός. εργάστηκε στον Χάνδακα. ΟΧΙ ο Γεώργιος Χούμνος. ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ:Δεν υπάρχει βιογραφικό.
 • Η Κοσμογέννησις πριν το 1493, σώζεται σε τέσσερα χειρόγραφα. 2.832 ομοιοκατάληκτοι, ζευγαρωτοί, δεκαπεντασύλλαβοι στίχοι. Γλώσσα: δημώδης + στοιχεία της κρητικής διαλέκτου και της εκκλησιαστικής ρητορικής.
  • Ed. Γεώργιος Α. Μέγας (επιμ.), Γεώργιος Χούμνος, Η Κοσμογέννησις: ανέκδοτον στιχούργημα του 15ου αιώνος, έμμετρος παράφρασις της Γενέσεως και Εξόδου της Παλαιάς Διαθήκης, Ακαδημία Αθηνών: ΚΕΜΝΕ, Αθήνα 1975.
  • ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ Κοσμογέννησις @{{Π:Δημώδης Μεσ}}
   ※στο Βικιλεξικό: → δοῦλος
κορυφή σελίδας - top of page

Χωνιάτης, Νικήτας [Chon.] / [Χων.] 12ος αι. / μ2 γλώσσα: λόγια μεσαιωνική (ελληνιστική), late Koine)

Χρον. = Χρονική διήγησις ή Ιστορία

 • GRC: CSHB, Ed.Immanuel Bekker, vol.23, 1835 (Nicetae Choniatae Historia)
 • gkm - de (λόγια ελληνική μεσαιωνική - γερμανικά) Η αρίθμηση του Bekker υπάρχει σημειωμένη πάνω πάνω

@archive 'CFHB Corpus Fontium Historiae Byzantinae. Volumen XI/1, series Berolinensis. Apud Walter de Gruyter, MCMLXXV

※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση

κορυφή σελίδας - top of page

Ψελλός, Μιχαήλ [Ψελλ.] [Psell] [Psellos] 11ος αιώνας / μ2 γλώσσα: λόγια μεσαιωνική

Ψελλός, Μιχαήλ @ΒΠ (1018-1078) Psellos, Michael @enWP

 • Εργογραφία: @catholiclibrary.org Chronographia. Encomium in matrem. De Euripide et Georgio Piside judicium. De Heliodoro et Achille Tatio judicium. In Mariam Sclerenam. Opuscula logica. Opuscula psychologica. Orationes forenses et acta. Orationes panegyricae. Oratoria minora. Poemata. Theologica.
 • Δεν βρίσκουμε Ψελλό στο PG (Patrologia Graeca.

Έργα

 • ?Θεολογικά? Theologica
  ※ στο Βικιλεξικό: → ἀμφίστομος
 • Χρονογραφία
  @foss.math.aegean.gr στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (αρχειοθετημένο)
 • Poemata Τοῦ ὑπερτίμου κυροῦ Μιχαὴλ τοῦ Ψελλοῦ πρὸς τὸν βασιλέα Μονομάχον
  @catholiclibrary.org
  ※ στο Βικιλεξικό: → γνάθιον
κορυφή σελίδας - top of page

※στο Βικιλεξικό: → ῥεγεών

κορυφή σελίδας - top of page

διαθήκες

επεξεργασία

Κατηγορία:Λήμματα με παραθέματα από διαθήκες (μεσαιωνικά ελληνικά)

 • Η διαθήκη των κτιτόρων της Μονής Ρουσάνου Ιωάσαφ και Μάξιμου' (1545), Δημήτριος Σοφιανός, περιοδικό Τρικαλινά, 12 (1992), σελ. 7-38
  → δείτε τη λέξη μύλων
κορυφή σελίδας - top of page

[Ιερακ] Ιερακοσόφιον. 13ος αιώνας - Δημήτριος Κωνσταντινοπολίτης [Πεπαγωμένος], Περί της των ιεράκων ανατροφής τε και θεραπείας (Ιερακοσόφιον)

 • Hercher R., Claudii Aeliani, Varia historia, Epistolae, Fragmenta. Accedunt rei accipitrariae scriptores. Demetrii Pepagomeni Cynosophium, Georgii Pisidae Hexaëmeron, Fragmentum herculanense, B′, Λειψία 1866, 333-516
  vol.2 @books.google, Teubner, 1866
  ※ στο Βικιλεξικό: → θερμοφαγία
 • Rei Accipitrariae scriptores, Cramoisy, 1612 @books.google

ονειροκριτικά

επεξεργασία
 • Oneirocritica.
 • [Αχμέτ.Ον.] Αχμέτ 9ος-12ος ιώνας Αχμέτ, Ονειροκριτικόν Drexl Fr., Achmetis Oneirocriticon, Λειψία 1925
  F. Drexl, Achmet Sereimi filius. Achmetis oneirocriticon, Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana 1003, Berlin, New York, de Gruyter, 1925
  • Mavroudi, Maria V. A Byzantine Book on Dream Interpretation The Oneirocriticon of Achmet and Its Arabic Sources. Series:

The Medieval Mediterranean, vol.36 DOI

κορυφή σελίδας - top of page

πορτολάνοι

επεξεργασία

κριτικές εκδόσες:

 • [Πορτολ.Α] 16ος αιώνας - Delatte A., Les portulans grecs, Λιέγη 1947
  ※στο Βικιλεξικό: → Κυθουρία, πυργάκι
 • [Πορτολ.Β] 16ος αιώνας - Delatte A., Les portulans grecs. Compléments, Βρυξέλλες 1958
 • [Πορτολάνος Ζαγοράς] 18ος? αιώνας - Οι Πορτολάνοι της Ζαγοράς, στο: Σολιώτης Χρ., Η ναυτική ψυχή του γένους, Αθήνα 1988, σελ.101‑112
 • [Πορτολ.(Κούτσικα)] 16ος-17ος? αιώνας - Νικολάκης Κ., Κούτσικα Κ. και Γ., Οι ελληνικοί πορτολάνοι, τα πρωτότυπα χειρόγραφα κείμενα του 16. και 17. αι., Αθήνα 2000.
 • [Πορτολ.(Τσελίκας)] 1534 κείμενο & 16ος-18ος αιώνας τα σημειώματα - Τσελίκας Αγ., Κορομηλά Λ., Μελάς Β.Θ., Δύο χειρόγραφοι ελληνικοί πορτολάνοι, οι κώδικες της βιβλιοθήκης της Βουλής και της δημόσιας βιβλιοθήκης Ζαγοράς, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2003.

χειρόγραφα-κείμενα

 • 1641 - Ιωάννης Αντώνιος ο Ιουλιανός ''Βιβλίον ὡραιότατον ὀνομαζόμενον πορτολάνος ὡλονῶν τῶν λιμένων […] Εν ταις κλιναίς Βενετίαις, παρ' Ιωάννη Αντωνίω τω Ιουλιανώ, 1641
  ※στο Βικιλεξικό: → Κυθουρία

στα βενετικά

 • Michalli da Ruodo (ο Μιχάλης της Ρόδου, Μιχαήλ ο Ρόδιος) → δείτε πηγές στο λήμμα Μιχάλης
κορυφή σελίδας - top of page

Συλλογές

επεξεργασία

ΜΝΕ ΜΝΕ Μεσαιωνικά και Νέα ελληνικά

AAEEG - Annuaire de l'Association pour l'Encouragement des Etudes Grecques en France

CGMA - Carmina graeca medii aevi, ed. Wilelm Wagner, In aedibus B.G. Teubner, 1874 [lang:gkm, scholia:la]

κορυφή σελίδας - top of page

Ed. Bekker 17851871 Μπέκερ, Βεκκῆρος) Γερμανός

 • 'Bonn Corups' #CSHB
 • Anecdota Graeca Immanuel Bekker

BGV Bibliothèque grecque vulgaire cf (ed.Legrand) Βιβλιοθήκη της δημώδους ελληνικής [μεσαιωνικής] gkm→fr (κριτικά κείμενα, στα γαλλικά)

Browning

 • {{R:Browning}} Browning, Robert (Μπράουνινγκ, Ρόμπερτ) 1969. Η ελληνική γλώσσα μεσαιωνική και νέα. Μετάφραση από τα αγγλικά: Δημήτρης Σωτηρόπουλος. Αθήνα: εκδ. Δημ. Ν. Παπαδήμας, 1972. (Medieval and Modern Greek, London: Hutchinson and Co. Ltd, 1969.)
κορυφή σελίδας - top of page

@catholiclibrary.org - ιστότοπος με συλλογή κειμένων

CFHB Corpus Fontium Historiae Byzantinae

 • The International Association of Byzantine Studies established in 1966 the CFHB to re-edit many of the texts included in the Bonn edition of the #CSHB
 • @en.wikipedia
  #Χωνιάτης

CSHB Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae 'Bonn Corpus'

 • @en.wikipedia «later volumes produced under Bekker became infamous for their frequent misprints, careless execution, and general unreliability»
 • Ed. #Bekker, 51 vols. (Bonn, 1828-1897)
 • vol? [[[Βικιλεξικό:Βιβλιοθήκη (μεσαιωνικά ελληνικά)#Cedr|⌘]]Γεώργιος Κεδρηνός Georgios Cedrenus, ⌘Ιωάννης Σκυλίτζης] Ioannis Scylitzae ope. Τόμοι Α-Β.
 • vol.14 ⌘Μαλάλας, Χρονογραφία
 • vols?47-49? 44-? #Zonaras Ιωάννης Ζωναράς (3 vols)
 • The International Association of Byzantine Studies established in 1966 the #CFHB to re-edit many of the texts included in the Bonn edition of the CSHB.
κορυφή σελίδας - top of page

Legrand, Émile 1841-1903 FR. Αιμίλιος Λεγκράν

 • BGV = Bibliothèque grecque vulgaire [Βιβλιοθήκη της δημώδους ελληνικής (μεσαιωνικής)] gkm→fr (κριτικά κείμενα, στα γαλλικά)
 • & cf. #Διγενής

Κριαράς, Εμμανουήλ 1906-2014 Kriaras, Emmanuel

 • Λεξικά, → δείτε  Λεξικό Μεσαιωνικής
 • Κριαράς, Εμμανουήλ (επιμ.), Βυζαντινά ιπποτικά μυθιστορήματα [Βασική Βιβλιοθήκη, 2], Αετός, Αθήνα 1955

Εd. Migne Jacques Paul Migne (Μιν) 1800-1875, Γάλλος

Moravcsik Gyula (Julius) Moravcsik (Γκιούλα Μόραβτσικ) 1892-1972, Ούγγρος

 • Byzantinoturcica 2 vols.
 • Bizánc és a Magyarság (1953)
 • Ed. Πορφυρογέννητος, Πρὸς τὸν ἴδιον υἱὸν Ρωμανόν (de Administrando Imperio) (1925)
κορυφή σελίδας - top of page

PG Patrologia Graeca (Patrologiae Cursus Completus, Series Graeca) Ελληνική Πατρολογία


PGM Poetae Graeci Minores grc-koi gkm

 • για την ελληνιστική κοινή:


PL Patrologia Latina Patrologia Latina

PLP - Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit [Προσωπογραφικό λεξικό της εποχής των Παλαιολόγων] Ed. Trapp, Erich, Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW, Αυστριακή Ακαδημία Επιστημών), vols.15, 1976‑1995, στο @austriaca.at

 • γερμανική προφορά του PLP: ΔΦΑ : /peː ɛl peː/ - πρότυπο {{R:PLP}} για σύνδεση με @archive
 • Λεξικό ονόματων, επωνύμων ανδρικών και γυναικείων, ελληνικών αλλά και ξένων, όπως αναγράφονται σε πρωτότυπα μεσαιωνικά κείμενα (παλαιολόγεια περίοδος 1261-1453). Καταγράφονται πρόσωπα, το καθένα με την πηγή κειμένου, οπότε οι συνεπώνυμοι έχουν πολλές καταγραφές.
 • → δείτε  Κατηγορία:Επώνυμα (μεσαιωνικά ελληνικά)
κορυφή σελίδας - top of page

[Sathas] [Σάθας] = Σάθας, Κωνσταντίνος 1842‑1914 Sathas, Konstantinos

 • ergo: Σάθας#Εργογραφία @el.wikipedia Sathas#Selected works @en.wikipedia
 • Σάθ.Ελλην.Ανέκδ. = (επιμ.) (1867) Ελληνικά Ανέκδοτα περισυναχθέντα και εκδιδόμενα κατ' έγκρισιν της Βουλής, τόμος 1ος: Κορωναίος, Τζάνες. «Μπούα ανδραγαθήματα». Παράρτημα ελληνικών ανεκδότων: Σουμάκης, Άντζολος. «Ρεμπέλιον Ποπολάρων». Μάτεσης. «Ημερολόγιον». Αθήνησι: Τύποις του Φωτός.
  ※στο Βικιλεξικό: → εγκλέζικος
 • ΜΒ = Μεσαιωνική βιβλιοθήκη. Bibliotheca Graeca Medii Aevi. Τόμοι 1-7. Βενετία-Παρίσι, 1872-1894 (ανατύπωση/repr: Αθήνα 1972)
  @anemi
  • vol.1 Τόμος Α' (Εν Βενετία:Τύποις του Χρόνου, 1872) Μιχαήλ Ατταλειάτης-Νικήτας Χωνιάτης-Θεόδωρος Μετοχίτης-Θεόδωρος Ποτάκιος-Χρυσόβουλοι λόγοι-Ιέρακος Χρονικόν-Κατάλογοι των εν ταις Βιβλιοθήκαις του ¢θωνος και του εν Κωνσταντινουπόλει Μετοχίου του Παν. Τάφου χειρογράφων.
   view-pdf@anemi - id=cz3PAAAAMAAJ@bg
  • vol.2 Τόμος Β' (Εν Βενετία:Τύποις του Χρόνου, 1873) Χρονογράφοι Βασιλείου Κύπρου. Νεόφυτος Έγκλειστος-Επιστολαί Γερμανού Πατριάρχου, Γρηγορίου Πάπα-Μαρτύριον Κυπρίων-Λεόντιος Μαχαιράς-Γεώργιος Βουστρώνιος-Ανέκδοτα νομίσματα.
   view-pdf@anemi
   * id=zm1oAAAAcAAJ - index Γλώσσημα - παροράματα
   εναλλακτικά: id=8eUGAAAAQAAJ (και με ιδιόχειρες σημειώσεις) Richard MacGillivray Dawkins (1871-1955) Professor of Byzantine and Modern Greek Language
   p.1 Νεόφυτος Έγκλειστος
   p.5 Γερμανού επιστολή
   p.14 Γερμανού επιστολή
   p.20 Μαρτύριον Κυπρίων
   p.39 Γερμανού επιστολή
   p.51 #Μαχαιράς, Λεόντιος. Χρονικόν Κύπρου.
   p.413 Βουστρώνιος, Γεώργιος (17ος αιώνας). Διήγησις Κρονίκας Kύπρου.
   ※στο Βικιλεξικό: → μπαρμπερεῖον,παρπερίο, Αναζήτηση
   p.547 Λάμπρου, Π. Ανέκδοτα νομίσματα του μεσαιωνικού βασιλείου της Κύπρου.
  • vol.3 Τόμος Γ' (Εν Βενετία: Tύποις του Χρόνου, 1872) Καισάριος Δαπόντες-Σέργιος Μακραίος-Αναστάσιος Γορδίος-Δημήτριος Προκοπίου-Αλέξανδρος Τυρναβίτης-Κατάλογοι επιστολών ανεκδότων-Πατριαρχικά έγγραφα-Κατάλογος Μαρτύρων.
   Ο τρίτος τόμος του αντ. της συλλογής Αρβανιτίδη εμπεριέχει δύο επιστολές του Κωνσταντίνου Σάθα προς τον Μανουήλ Γεδεών.
   view-pdf@anemi
  • vol.4 Τόμος Δ' (Αθήνησι:εν τω βιβλιοπωλείω των τέκνων Α. Κορομηλά, 1874) Μιχαήλ Ψελλού εκατονταετηρίς Βυζαντινής Ιστορίας (976-1077)
   view-pdf@anemi
  • vol.5 Τόμος Ε' (Εν Βενετία:Τύποις του Φοίνικος, 1876) Μιχαήλ Ψελλού ιστορικοί λόγοι επιστολαί και άλλα ανέκδοτα.
   view-pdf@anemi
  • vol.6 Τόμος ΣΤ' (Εν Βενετία:Τύποις του Φοίνικος, 1877) Ασίζαι του Βασιλείου των Ιεροσολύμων και της Κύπρου, Κυπριακοί νόμοι, Βυζαντινά συμβόλαια, Κρητικαί διαθήκαι.
   view-pdf@anemi
   id=9yMLAAAAYAAJ @books.google
   ※στο Βικιλεξικό: → ⌘ Μιχάλης
  • vol.7 Τόμος Z' (Εν Βενετία:Τύποις του Φοίνικος, 1894) Ανωνύμου Σύνοψις χρονική.
   view-pdf@anemi
 • Monumenta historiae Hellenicae (Μνημεία ελληνικής ιστορίας) Τόμοι.9. [στα γαλλικά fr, γλώσσα κειμένων: ? it? lat.] Documents inédits relatifs à l'histoire de la Grèce au Moyen Âge publiés sous les auspices de la Chambre des députés de Grèce], Paris, 1880-1890. 9 vols.
  • @anemi
  • _vol.1-3. Cancellaria secreta. 1880-82. _vol.4. Statuta et capitula. 1883. _vol.5. Capitula communitatum. 1884. _vol.6. Jacomo Barbarigo. Dispacci della guerra di Peloponneso (1465-1466). Guerra di Peloponneso (1463-1466). Sigismondo Malatesta in Morea ... Discorso di Teodoro Spandugino Cantacusino. Andrea Duodo pro bello Peloponnensi. Bartolomeo Minio, Dispacci (1479-1483) Événements historiques en Grèce (1479-1497) Relationes provisorum. Antique memorie di Cerigo. État de la Grèce en 1533. 1885. _vols.7-9. Documenta feudatarios græcos. Strathiotae dictos, illustrantia. 1888-90
  • vol.2, Maisonneuve et Cie, 1880, @archive
  • vol.4, Maisonneuve et Cie, 1883, @books.google - @archive
 • & cf. #Διγενής

※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση

Επιμελητές

επεξεργασία

Επιμελητές, φιλόλογοι, γλωσσολόγοι, μελετητές. Δείτε στις Συλλογές-Μελέτες:

κορυφή σελίδας - top of page
κορυφή σελίδας - top of page

Έντυπα:

   
ODB Oxford Dictionary of Byzantium, 1991.
{{Π:Δημητράκος 1964}} Δημητράκος, Δημήτριος Β. (1964) Μέγα λεξικὸν ὅλης τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης, 1930-1950. 2η έκδοση:1964. Αθήνα: Εκδόσεις: Δομή (15 τόμοι) & επανεκδόσεις, 1η έκδοση:1953 (9 τόμοι) Ελληνική Παιδεία, .
Σήμανση μεσαιωνικών με μσν.
{{Π:Πάπυρος}} Πάπυρος–Λαρούς–Μπριτάννικα: Λεξικό της ελληνικής γλώσσας, αρχαίας - μεσαιωνικής - νέας, ερμηνευτικό - ετυμολογικό. Αθήνα: Πάπυρος, 1981‑1994, έκδοση: 2013.
Σήμανση μεσαιωνικών με κεφαλαίο Μ
κορυφή σελίδας - top of page

Διαδίκτυο

επεξεργασία

Λεξικά και πηγές κειμένων

   
Βλάχος, Γεράσιμος, ο Κρής 1607-1685 Θησαυρός της εγκυκλοπαιδικής βάσεως τετράγλωσσος […], (ελληνικά, λατινικά, ιταλικά, γαλλικά). Εκδόσεις:
 • 1659: Θησαυρός της εγκυκλοπαιδικής βάσεως τετράγλωσσος Μετά της των Επιθέτων εκλογής, και διττού των λατινικών τε και Ιταλικών λέξεων πίνακος' Εκ διαφόρων παλαιών τε και νεωτέρων λεξικών συλλεχθείς παρά Γερασίμου Βλάχου του Κρητός Καθηγουμένου της μονής του μεγάλου Γεωργίου Σκαλωτού, Κήρυκος του Ιερού ευαγγελίου, και των επιστημών κατ' αμφοτέρας τας διαλέκτους διδασκάλου. = Thesaurus Encyclopaedicae Basis Quadrilinguis. Cum Epithetorum delectu ac duplici Latinarum, ac Italicarum dictionum Indice. De pluribus antiquis ac Recentioribus Dictionariis collectus a P. Gerasimo Vlacho Cretensi Abbate D. Georgii Scalotae, Sacri Evangelii concionatore, ac scientiarum in utroque idiomate Magistro[…] Venetiis: Ex Typographia Ducali Pinelliana., 1659,
  διαθέσιμο: @anemi με view-pdf ανά γράμμα, λήμματα α...ω
 • 1784 (postumus): Θησαυρός της εγκυκλοπαιδικής βάσεως τετράγλωσσος : Μετά της των Επιθέτων εκλογής, και διττού των Λατινικών τε και Ιταλικών λέξεων Πίνακος / Εκ διαφόρων παλαιών τε και Νεωτέρων Λεξικών συλλεχθείς παρά Γερασίμου Βλάχου του Κρητός, Καθηγουμένου της μονής του μεγάλου Γεωργίου Σκαλωτού, Κήρυκος του Ιερού ευαγγελίου, και των επιστημών κατ' αμφοτέρας τας Διαλέκτους Διδασκάλου. Thesaurus encyclopaedicae basis quadrilinguis. Ενετίησιν:Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1784.
  διαθέσιμο: @anemi - view-pdf
  ※ στο Βικιλεξικό: → παλικάρι
{{Π:Κριαράς Μεσ2}} Κριαράς, Εμμανουήλ. Λεξικό της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας (1100-1669). Τόμοι Α'-ΙΗ'. (Τόμοι ΙΕ'-ΙΗ' επιμ. Ιωάννης Ν. Καζάζης) πολυτονικό σύστημα: τόμοι 1-5, μεταγραφή σε μονοτονικό: τόμοι 6-τέλος], pdf.Βιβλιογραφία.  Άπαντα Εμμανουήλ Κριαρά στην Πύλη για την ελληνική γλώσσα, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. 
{{Π:Κριαράς Μεσ}} α Επιτομή του Λεξικού Κριαρά της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας (1100-1669). Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, [μονοτονικό σύστημα]. 
{{R:gkm:du Cange}} du Cange, Charles du Fresne - Δουκάγγιος (1688) Glossarium ad scriptores mediæ & infimæ Graecitatis […]. Lugduni: Apud Amissonios. Τόμοι:2. [μεσαιωνικά ελληνικά, ορισμοί στα λατινικά]
{{R:LBG}} Trapp, Erich, et al. (1994–2007) Lexikon zur byzantinischen Gräzität besonders des 9.-12. Jahrhunderts (Λεξικό της Βυζαντινής Ελληνικής, ιδίως για τον 9ο-12ο αιώνα), Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (Έκδοση της Αυστριακής Ακαδημίας Επιστημών)
 • Λεξικό σε πολυτονική γραφή. Καλύπτει την περίοδο πριν απ' αυτή του Λεξικού Κριαρά.
 • Abbreviations@LBG
{{R:Meursius}} σελ. -  Meursius (Meurs Μόιρς), Johannes, Glossarium graecobarbarum, apud Ludovicum Elzevirium, 1614 @books.google
 • Πηγή για κατοπινά λεξικά των μεσαιωνικών ελληνικών.
Pinakes | Πίνακες Pinakes / Πίνακες, Textes et manuscrits grecs, Institut de recherche et d'histoire des textes https://pinakes.irht.cnrs.fr/
Σημειώματα-Κώδικες http://simeiomata-kodikon.arch.uoa.gr Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
[Soph.] Σοφοκλής Ευαγγελινός Αποστολίδης (1807-1888) Evangelinos Apostolides Sophocles
 • A glosasry of Later and Byzantine Greek by E.A. Sophocles, Memoirs of the American Academy of Arts and Sciences, vol.7, Acad., 1860
 • E. A. Sophocles. Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods from B.C. 146 to A.D. 1100
  • Μεγάλη εισαγωγή: Γραμματική etc.
  • Στα λήμματα, αστερίσκος σε ότι είναι ΠΡΟ ρωμαϊκής περιόδου.
  • 1887: New York: Charles Scribner's Sons, 1887.
  • 1900: New York, C. Scribner's sons, 1900.
  • 1914, ed.3.repr.: Cambridge: Harvard University Press, 1914. Memorial edition.
  • Nachdruck: Cambridge: Harvard University Press 1914; Hildesheim: Olms 1975, 1992; Kessinger Publishing 2004, Part One: ISBN 1-417-94793-4; Part Two: ISBN 1-417-94794-2
 • History of the Greek alphabet and pronunciation

※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση

κορυφή σελίδας - top of page

Βοηθητικά λεξικά, για άλλες γλώσσες:

Εκκρεμότητες

επεξεργασία
κορυφή σελίδας - top of page

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ

 • Cod.Just. Κώδ.Ιουστ. Ιουστινιανός κ3/μ1 Iustinianus imperator.
 • Codex Justiniani juris civilis.
 • Novellae Νεαραί [Nov.]
 • 1) πρωτότυπο λατινικά - μετάφραση στα ελληνικά αιώνας: ?
  ??? id=OmU-AAAAcAAJ PP19 Theophili Paraphrasis Graeca in juris civilis Institutiones, 1610) - [PP21 Praefatio
  ανάγνωση: v=u, wikt:en:ſ(long s)
  ※στο Βικιλεξικό: → οὐγκιασμός / πρόγαμος=προγάμου ή πρό γάμου? προγαμιαῖος (προγαμιαία δωρεά). PA287
 • 2) πρωτότυπο ελληνικά - μετάφραση στα λατινικά
  ??


Επίσης:

 • ※στο Βικιλεξικό: → σκάνδαλον
 • [Αγάπ] 17ος αιώνας Αγάπιος Λάνδος, Βιβλίον καλούμενον Γεωπονικόν
  • Μοναχός, κατά κόσμον Αθανάσιος. Απεβίωσε γύρω στα 1656 με 1657
  • Aγαπ., Γεωπον. Aγάπιος Λάνδος, Bιβλίον καλούμενον Γεωπονικόν …, Δ.Δ. Kωστούλα, Bόλος 1991
  • Αγάπ. (Κωστούλα) Δ.Δ. Κωστούλα, Αγάπιος Λάνδος ο Κρης. Συμβολή στη μελέτη του έργου του (διατρ.), Ιωάννινα 1983
  • Aγαπ., Nέος Παράδ. Aγάπιος Λάνδος, Bιβλίον καλούμενον Nέος Παράδεισος …, Bενετία 1664
 • Ανωνύμου, Διήγησις παιδιόφραστος των τετραπόδων ζώων 14ος αι. [Διήγ.Παιδ.]
  ※ στο Βικιλεξικό: → μαϊμού
 • [Δούκ.] 15ος αιώνας Δούκας, Iστορία τουρκοβυζαντινή, 2676
 • Eλλην. νόμ. 5147) ??
 • [Ιστ.Βλαχ] 17ος αιώνας Ματθαίου μητροπολίτου Μυρέων, Ετέρα ιστορία των κατά την Ουγγροβλαχίαν τελεσθέντων …, 1672 πηγές Κριαρά Editio princeps στη Βενετία το 1672.
 • [Iστ.Πολιτ.] Iστορία πολιτική Kωνσταντινουπόλεως, Bekker 1849: 1-77 ?αιώνας
 • [Σουμμ.] 17ος αιώνας Mιχαήλ Σουμμάκης, Διήγησις του ρεμπελιού των ποπολάρων …
 • ___ Σουμμ., Παστ. φίδ. Mιχαήλ Σουμμάκης, Παστώρ φίδος, ήγουν Ποιμήν πιστός, Bενετία 1638
 • 15ος αιώνας Μαρίνος Φαλιέρος (c.1395-1474) ποιητής πηγές Κριαρά
  • Φαλιέρ., Eνύπν. Mαρίνος Φαλιέρος, Eρωτικόν ενύπνιον, A.F. van Gemert, βλ. Φαλιέρ., Ιστ., σ. 131-2
  • Φαλιέρ., Θρ. Mαρίνος Φαλιέρος, Θρήνος εις τα Πάθη και την Σταύρωσιν του … Χριστού, B.Α. Mυστακίδης, Nέος Ποιμήν 4 (1922) 569-93
  • Φαλιέρ., Iστ. Mαρίνος Φαλιέρος, Iστορία και Όνειρο, A.F. van Gemert, … Ερωτικά Όνειρα, Θεσσαλονίκη 1980, κείμ. 99-130
  • Φαλιέρ., Λόγ. Mαρίνος Φαλιέρος, Λόγοι διδακτικοί, W.F. Bakker - A.F. van Gemert, Λέιντεν 1977
  • Φαλιέρ., Pίμ. Mαρίνος Φαλιέρος, Pίμα παρηγορητική, W.F. Bakker - A.F. van Gemert, Studia byzantina et neohellenica neerlandica, Λέιντεν 1972, 74-195
 • Xριστ. διδασκ. Ιερόθεος Αββάτιος, Tων εκκλησιών της Bελγικής χριστιανική και ορθόδοξος διδασκαλία και τάξις, Λούγδουνον Βαταβών [=Λέιντεν] 1648
κορυφή σελίδας - top of page