Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

βροντοφώνην