Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτου επεξεργασία

βροντοφώνην