Ετυμολογία

επεξεργασία
βρυχητίας, λέξη του 12ου αιώνα < ελληνιστική κοινή βρῡχητ(ής) + -ίας < αρχαία ελληνική βρυχάομαι/βρυχῶμαι, βρυχάω [1]

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

βρυχητίας αρσενικό

 • που βρυχάται
  ※  14ος αιώνας Ανωνύμου (Βϊος Αλεξάνδρου), Αλέξανδρος ο βασιλεύς, Μαρκιανός κώδικας 408 - Aerts, Willem J., The Byzantine Alexander Poem, Walter de Gruyter Inc., Boston/Berlin 2014 doi - "Book I". σελ.33-113.doi.pdf
  [στίχος 5] Ὁ Μακεδόνων βασιλεὺς Ἀλέξανδρος ἐκεῖνος,
  ὁ γίγας ὁ περίφημος, ὁ συνετὸς ἐν λόγοις,
  ἡ πάρδαλις ἡ πτερωτή, λέων ὁ βρυχητίας,
  ὁ πρὸς πολέμους ἰσχυρός, ὁ δυνατὸς ἐν μάχαις,
  παντὶ τῷ κόσμῳ γέγονε περιφανὴς καὶ μέγας
   συνώνυμα: βρυχηματίας

Συγγενικά

επεξεργασία

→ και δείτε τη λέξη βρυχάω

  Αναφορές

επεξεργασία
 1. βρυχητίας Επιτομή του Λεξικού Κριαρά της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας (1100-1669). Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, [μονοτονικό σύστημα]. 

[1] [2]

 1. βρυχητίας - LBG - Trapp, Erich, et al. (1994–2007) Lexikon zur byzantinischen Gräzität besonders des 9.-12. Jahrhunderts (Λεξικό της Βυζαντινής Ελληνικής, ιδίως για τον 9ο-12ο αιώνα), Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (Έκδοση της Αυστριακής Ακαδημίας Επιστημών)
 2. σελ.204, Τόμος 4 - Κριαράς, Εμμανουήλ. Λεξικό της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας (1100-1669). Τόμοι Α'-ΙΗ'. (Τόμοι ΙΕ'-ΙΗ' επιμ. Ιωάννης Ν. Καζάζης) πολυτονικό σύστημα: τόμοι 1-5, μεταγραφή σε μονοτονικό: τόμοι 6-τέλος], pdf.Βιβλιογραφία.  Άπαντα Εμμανουήλ Κριαρά στην Πύλη για την ελληνική γλώσσα, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.