Ετυμολογία

επεξεργασία
Κυθουρία < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Κυθουρία θηλυκό

  • νησί της Ελλάδας, τα Κύθηρα
    ※  17ος αιώνας ⌘πορτολάνος Βιβλίον ὡραιότατον ὀνομαζόμενον πορτολάνος ὡλονῶν τῶν λιμένων […] Εν ταις κλιναίς Βενετίαις, παρ' Ιωάννη Αντωνίω τω Ιουλιανώ, 1641
    Τὸν κάβο ματαπᾶ μετ τ? κυθουρία ἐβλέπεται λεβάντι σιρόκο καὶ πουνέντι μαΐϛρο ἔναι μήλλια, ν.
    ※  πορτολάνος του (Χρειάζεται χρονολόγηση) αιώνα Armand Delatte, Les portulans grecs, Librairie Droz, 1947, τόμος 1, σελ.216
    Κυθουρία ἔναι νησὶ μπιτάδο καὶ γυρίζει τὸ γύρο μίλλια σεράντα ἕξι καὶ εἰς τὴν μερέαν τοῦ λεβάντη εἶναι νησία δύο καὶ λέγουν τα Δρακονάραις καὶ ἔχουν καλὸ στάσιμο·