Δείτε επίσης: ακούεις

  Ρηματικός τύπος

επεξεργασία

ἀκούεις  Ρηματικός τύπος

επεξεργασία

ἀκούεις