Δείτε επίσης: ακούεις

Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm) επεξεργασία

  Ρηματικός τύπος επεξεργασία

ἀκούειςΑρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

  Ρηματικός τύπος επεξεργασία

ἀκούεις