Βικιλεξικό:Βιβλιοθήκη (αρχαία ελληνικά)

δοκιμαστική σελίδα - testing
Σεπτέμβριος 2020

Εδώ, υπάρχει κατάλογος των πιο εύχρηστων πηγών και προτύπων που χρειάζονται οι συντάκτες για τα παραθέματα (συγγραφείς, κείμενα, μελέτες) για τα αρχαία ελληνικά.
Καλύπτονται οι περίοδοι από τον Όμηρο έως τον 5ο αιώνα

ΠΕΡΙΟΔΟΙ - PERIODS

αιώνας
century
περίοδος
period
εδώ υπάγονται included
00_108 ↑ α1 έπος. Όμηρος. Ησίοδος. epic. Homer. Hesiod.
00_207-6 ↑ α2 λυρικοί, προσωκρατικοί. lyric. presocratic.
00_405-4-3 ↑ α3 κλασικοί, τραγικοί, Πλάτων. Αριστοτέλης. Θουκυδίδης. classics. tragic. Plato. Aristotle, Thucydides.
00_603-2-1 ↑ κ1 μετακλασικοί, πρώτη φάση της κοινής ελληνιστικής. Πολύβιος. Διονύσιος Αλικαρνασσεύς. postclassical, first Koine. Polybius. Dionysius.
1-2-3 ↓ κ2 κοινή αλεξανδρινή 1.Πλούταρχος. 2.Παυσανίας 3.Διογένης Λαέρτιος. Καινή Διαθήκη. Koine of Alexandria. 1.Plutarchus. 2.Pausanias. 3.Diogenes Laertius. New testament.
4-5-6 ↓ κ3 όψιμη κοινή. Late Koine.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ - AUTHORS

abbr. συντ. LINK - όνομα (monotonic) s. p name (latin + epithet or transcription) lang.
LB ΓΒ Linear B 00_0014-12 ↑ ΓΒ Γραμμική Β gmy
a1 α1 αρχαία1 00_108 ↑ γΒ ancient1 grc
Hes. Ησ. Ησίοδος 00_207 ↑ α1 Hesiodus epicus grc-ion
Hom. Όμ. Όμηρος 00_108 ↑ α1 Homerus epicus grc- epic
a2 α2 αρχαία2 00_207-6 ↑ α2 ancient2 grc
Alcm. Αλκμ. Αλκμάν 00_207 ↑ α2 Alcman lyricus grc-lyric
Archil. Αρχίλ. Αρχίλοχος 00_207 ↑ α2 Archilochus lyricus grc-lyric
Sapph. Σαπφ. Σαπφώ 00_257/6 ↑ α2 Sappho lyrica grc-lyric
a3 α3 αρχαία3 00_603-2-1 ↑ α3 ancient3 grc grc-att
A. Αισχ. Αισχύλος 00_356/5 ↑ α3 Aeschylus tragicus grc
Arist. Αριστ. Αριστοτέλης 00_504 ↑ α3 Aristoteles philosophus grc
Ar. Αρ. Αριστοφάνης 00_455/4 ↑ α3 Aristophanes comicus grc
E. Ευρ. Ευριπίδης 00_405 ↑ α3 Euripides tragicus grc
Hdt. Ηρόδ. Ηρόδοτος 00_405 ↑ α3 Herodotus historicus grc
Hp. Ιππ. Ιπποκράτης 00_405 ↑ α3 Hippocrates medicus grc
Isoc. Ισοκ. Ισοκράτης 00_504 ↑ α3 Isocrates orator grc
Xen. Ξεν. Ξενοφών 00_504 ↑ α3 Xenophon historicus grc
Pl. Πλ. Πλάτων 00_455/4 ↑ α3 Plato philosophus grc
S. Σ. Σοφοκλής 00_405 ↑ α3 Sophocles tragicus grc
Th. Θουκ. Θουκυδίδης 00_405 ↑ α3 Thucydides historicus grc-att
k1 κ1 κοινή1 ελληνιστική κοινή 00_405-4-3 ↑ κ1 koine1 Hellenistic Koine Greek grc-koi
A.R. Απολλ.Ρόδ. Απολλώνιος ο Ρόδιος 00_603 ↑ κ1 Apollonius Rhodius epicus grc-koi
D.S. ΔιόδΣικ. Διόδωρος Σικελιώτης 00_801 ↑ κ1 Diodorus Siculus historicus grc-koi
Theoc. Θεόκρ. Θεόκριτος 00_603 ↑ κ1 Theocritus poeta bucolicus grc-koi
Nic. Νικ. Νίκανδρος ο Κολοφώνιος 00_702 ↑ κ1 Nicander epicus grc-koi
Nicand.Thyat. ? Νίκανδρος ὁ Θυατειρηνός 00_702? ↑ κ1 Nicander Thyatirius grc-koi
LXX Π.Δ. Παλαιά Διαθήκη - Εβδομήκοντα 00_60 3/2 ↑ κ1 Vetus Testamentum Graece redditum grc-koi
Plb. Πολύβ. Πολύβιος 00_702 ↑ κ1 Polybius historicus grc-koi
Str. Στράβ. Στράβων 00_901 ↑↓ κ1 Strabo geographus grc-koi
k2 κ2 κοινή2 1-2-3 ↓ κ2 koine2 grc-koi
A.D. Dysc. Απολλ.Δύσκ. Απολλώνιος ο Δύσκολος 2 ↓ κ2 Apollonius Dyscolus grammaticus grc-koi
Ant.Lib. Αντ.Λιβ? Αντωνίνος Λιβεράλις 2? ↓ κ2 Antoninus Liberalis mythographus grc-koi
Gal. Γαλην. Γαληνός 2 ↓ κ2 Galenus medicus grc-koi
Gauden. ? Γαυδέντιος ο φιλόσοφος 2/3? ↓ κ2 Gaudentius philosophus grc-koi
D.H. ΔιονΑλ. Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς 2 ↓ κ2 Dionysius Halicarnassensis grc-koi
D.T. ? Διονύσιος ο Θραξ 2 ↓ κ2 Dionysius Thrax grammaticus grc-koi
Dsc. Διοσκ. Διοσκουρίδης 1 ↓ κ2 Dioscorides, Pedianus (Dioscurides) grc-koi
Hdn. Ηρωδιαν. Ηρωδιανός, Αίλιος 2/3 ↓ κ1 Herodianus grammaticus grc-koi
N.T. Κ.Δ. Καινή Διαθήκη 1/2? ↓ κ2 Novum Testamentum grc-koi
ClemAl. ΚλήμΑλ. Κλήμης ο Αλεξανδρεύς 1/2 ↓ κ2 Clemens Alexandrinus theologus grc-koi
Longus Λόγγ. Λόγγος 2 ↓ κ2 Longus scriptor eroticus grc-koi
Opp. Οππ. Οππιανός 2/3 ↓ κ2 Oppianus Anazarbensis epicus grc-koi
Opp. Οππ. Ψευδο-Οππιανός 3 ↓ κ2 Oppianus Apamensis epicus grc-koi
Paus. Παυσ. Παυσανίας 2 ↓ κ2 Pausanias periegeta grc-koi
Plu. Πλούτ. Πλούταρχος 1/2 ↓ κ2 Plutarchus biographus et philosophus grc-koi
Poll. Πολυδ. Πολυδεύκης, Ιούλιος 2 ↓ κ2 Pollux grammaticus grc-koi
Porph. Πορφύρ. Πορφύριος 3 ↓ κ2 Porphyrius Tyrius philosophus grc-koi
S.E. Σέξτ. Εμπ. Σέξτος Εμπειρικός 2 ↓ κ2 Sextus Empiricus philosophus grc-koi
Orig.]? Ωριγ.]? Ωριγένης 2/3 ↓ κ2 Origenes theologus grc-koi
k3 κ3 κοινή3 όψιμη ελληνιστική 4-5-6 ↓ κ3 koine3 Late Koine Greek grc-koi-late
Alex.Trall. Αλέξ. Τραλλ. Αλέξανδρος Τραλλιανός 6 ↓ κ3 Alexander Trallianus medicus grc-koi
EustAnt. ΕυστΑντ. Ευστάθιος Αντιοχείας 4 ↓ κ3 Eustathius Antiochenus episcopus (?) grc-koi
EustEpiph. ΕυστΕπιφ. Ευστάθιος Επιφανεύς 5 ↓ κ3 Eustathius Epiphaniensis historicus grc-koi-late
Eust. Ευστ. Ευστάθιος Θεσσαλονίκης 12 μ2 Eustathius Episcopus Thessalonicensis κ3 grc-koi grc
Hsch. Hesych. Ησύχ. Ησύχιος 5? ↓ κ3 Hesychius lexicographus grc-koi
HschJer]?? ΗσΙερ]?? Ησύχιος Ιεροσολυμίτης 5 ↓ κ3 Hesychius Hierosolymitanus grc-koi
Jul. Ιουλιανός Ιουλιανός αυτοκράτωρ 4 ↓ κ3 Julianus imperator grc-koi
CyrΗ. Κύριλλ.I? Κύριλλος Ιεροσολύμων 4 ↓ κ3 Cyrillus Hierosolymitanus grc-koi
CyrAl. Κύριλλ. Κύριλλος Αλεξανδρείας 4/5 ↓ κ3 Cyrillus Alexandrinus grc-koi
Longin. Λογγίν. Λογγίνος 3 ↓ κ3 Longinus rhetor grc-koi
Orib. Ορειβ. Ορειβάσιος 4 ↓ κ3 Oribasius medicus grc-koi
Choerob. Χοιροβ. Χοιροβοσκός, Γεώργιος 8/9 ↓ μ1 Choeroboscus grammaticus κ3 grc-koi

Πηγές συντομογραφιώνΕπεξεργασία

Πηγές συντομογραφιών

Βιβλιογραφία

 • Dickey, Eleanor. Ancient Greek Scholarship: A Guide to Finding, Reading, and Understanding Scholia, Commentaries, Lexica, and Grammatiacl Treatises, from Their Beginnings to the Byzantine Period, Society for Classical Studies Classical Resources, vol.7. Oxford University Press, 2007. ISBN 0198042663, 9780198042662.
  preview@books.google

Γενικές συντομογραφίες:

Συγγραφείς α..ωΕπεξεργασία

Κωδικοί με συχνή χρήση.

Κατηγορία:Πρότυπα παραθεμάτων (αρχαία ελληνικά)
abbr συντ όνομα αι π name (latin + epithet or transcription) γλώσσα - παρατηρήσεις
[A.] [Αισχ.] Αἰσχύλος
@catalog.perseus
00_356/5 ↑ α2 Aeschylus tragicus
 • GRC: @scaife.perseus @el.wikisource GRC+EL: @greek‑language.gr
 • Ed. A. Sidgwick, Oxford (OCT). Scholia, ed. W. Dindorf in editione Aeschyli, Oxford 1851. Scholia in Aeschyli Persas, ed. O. Dähnhardt, Leipzig (T.) 1894.
 • Ag. = Agamemnon Ἀγαμέμνων Ch. = Choephori Χοηφόροι Eu. = Eumenides Εὐμενίδες Pers. = Persae Πέρσαι Pr. = Prometheus Vinctus Προμηθεὺς ΔεσμώτηςSupp. = Supplices Ἱκέτιδες Th. = Septem contra Thebas Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας
 • Eleg. = Fragmenta Elegiaca «Επιγράμματα», ed. T. Bergk, #PLG ii p. 240@archive
 • Fr. = Fragmenta , ed. A. Nauck, #TGF p. 3@archive; new fragments, marked A, B, &c., ed. H. W. Smyth, American Journal of Philology, xli (1920) p. 101.

※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση

grc
τραγικός
tragic
[Alex.Trall.] [Αλέξ. Τραλλ.] Ἀλέξανδρος ὁ Τραλλιανός c.525‑c.605
@catalog.perseus
6 ↓ κ3 Alexander Trallianus medicus
 • Alexander von Tralles, ed. Dr. Theodor Puschman vol.1. Wien: Wilhelm Braumüller, 1878 vol.2 1879
  vol.1 1878@books.google
  vol.2 1879@books.google - ToC - index
 • @Bailly A. Tr. = Alexandre de Tralles, en Lydie, médecin, 6e s. apr. J.-C. [éd. de Theodor Puschmann, 2 vol., 1878-1879 et de Johann Winter von Andernach (Ioannes Guinterius Andernacus), Alexandri Tralliani Medici libri duodecim, 1556]. Pour la numérotation, le cas échéant, les pages réfèrent à l'éd. von Andernach ; l'éd. Puschmann est citée par volume, page, ligne.
 • de Febribus Περί πυρετῶν
  GRC @scaife.perseus - p.290@books.google
  μάκτρον

※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση

grc-koi
ιατρική
medicine
[Alcm.] [Αλκμ.] Ἀλκμάν
@catalog.perseus
00_207 ↑ α2 Alcman lyricus grc
λυρικός
lyric
[Ant.Lib.] [Αντ.Λιβ]? Ἀντωνῖνος Λιβεράλις 00_702? ↑ κ2 Antoninus Liberalis mythographus
 • Ed. E. Martini, Mythographi Graeci ii (1), Leipzig (T.) 1896.
 • Μεταφορφώσεων Συναγωγή ※στο Βικιλεξικό → ἴυγξ

※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση

grc-koi
μύθοι
myths
[A.D.] [Dysc.] [Απολλ Δύσκ.] Ἀπολλώνιος ὁ Δύσκολος 00_702 ↑ κ2 Apollonius Dyscolus grammaticus

※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση

grc-koi
γραμματική
grammar
[A.R.] [Απολλ. Ρόδ.] Ἀπολλώνιος ὁ Ῥόδιος
@catalog.perseus
00_603 ↑ κ1 Apollonius Rhodius epicus
 • GRC: @scaife.perseus
 • Ἀργοναυτικά
  • Apollonii Rhodii Argonautica, Τόμοι 1-2, August Wessaurer, ed., Sumptibus et typis B. G. Teubneri, 1828
   @books.google
   ※στο Βικιλεξικό: → ἀγελάς (Σχολιαστής)
  • Apollonii Rhodii Argonautica Scriptorum Classicorum bibliotheca Oxoniensis e typographeo Clarendoniano, 1828
   @el.wikisource - Oxoniensis - @books.google
  • The Argonautica of Apollonius Rhodius, Mooney, George W, ed., translator. London: Longmans, Green, and Co., 1912.
   GRC: @scaife.perseus

※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση

grc-koi
επικός
[Arist.] [Αριστ.] Ἀριστοτέλης 384‑322↑
@catalog.perseus
00_504 ↑ α3 Aristoteles philosophus
 • Ed. I. Bekker, Berlin 1831-70
 • GRC: @scaife.perseus @el.wikisource GRC+EL: @greek‑language.gr
 • APo. = Analytica Posteriora APr. = Analytica Priora Ath. Cael. = de Caelo Cat. = Categoriae Col. = de Coloribus de An. = de Anima Div.Somn. = de Divinatione per Somnia EE = Ethica Eudemia EN = Ethica Nicomachea GA = de Generatione Animalium GC = de Generatione et Corruptione HA = Historia Animalium IA = de Incessu Animalium Insomn. = de Insomniis Int. = de Interpretatione Juv. = de Juventute LI = de Lineis Insecabilibus Long. = de Longaevitate MA = de Motu Animalium MM = Magna Moralia Mech. = Mechanica Mem. = de Memoria Metaph. = Metaphysica Mete. = Meteorologica Mir. = Mirabilia Oec. = Oeconomica PA = de Partibus Animalium Pepl. = Peplus (Fr. 640). Ph. = Physica Phgn. = Physiognomonica Po. = Poetica Pol. = Politica (Pr. = Problemata) Resp. = de Respiratione Rh. = Rhetorica Rh.Al. = Rhetorica ad Alexandrum SE = Sophistici Elenchi Sens. = de Sensu Somn.Vig. = de Somno et Vigilia Spir. = de Spiritu Top. = Topica VV = de Virtutibus et Vitiis Vent. = de Ventis Xen. = de Xenophane
 • Ep. = Epistulae, ed. R. Hercher, Epistolographi, #EG p. 170@archive
 • Fr. = Fragmenta, ed. V. Rose, Leipzig (T.) 1886.

Μικρά φυσικά - Parva naturalia

 • Sens. = De sensu et sensibilibus, De sensu et sensili, De sensu et sensato Περὶ αἰσθήσεως καὶ αἰσθητῶν

Αποδιδόταν - Was attributed

Ψευδο-Αριστοτέλης Pseudo-Aristoteles

※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση

grc
φιλοσοφία
philosophy
πραγματίες
essays
[Ar.] [Αρ.] Ἀριστοφάνης 445-385↑
@catalog.perseus
00_455/4 ↑ α3 Aristophanes comicus
 • GRC: (@scaife.perseus) @el.wikisource GRC+EL: @greek‑language.gr
 • Ed. F. W. Hall & W. M. Geldart, Oxford (OCT); suppl. J. Demiańczuk, Supp. Com. #SC p. 11@archive
 • (sozomena 11) Ach. = Acharnenses Ἀχαρνεῖς Ἀχαρνῆς 425↑ Av. = Aves Ὄρνιθες 414↑ Ec. = Ecclesiazusae Ἐκκλησιάζουσαι c.392↑ Eq. = Equites Ἱππεῖς Ἱππῆς 424↑ Lys. = Lysistrata Λυσιστράτη 411↑ Nu. = Nubes Pax Νεφέλαι 423.rev:416↑ Pl. = Plutus Πλοῦτος rebB:318↑ Ra. = Ranae Βάτραχοι 405↑ Th. = Thesmophoriazusae Θεσμοφοριάζουσαι c.411↑ V. = Vespae Σφῆκες 422↑
 • Pax Εἰρήνη
 • Fr. = Fragmenta
 • Scholia, ed. W. Dindorf in editione Aristophanis, Oxford 1835-8.

※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση

grc
κωμικός
comic
[Archil.] [Αρχίλ.] Ἀρχίλοχος
@catalog.perseus
00_207 ↑ α2 Archilochus lyricus grc
λυρικός
lyric
[Gal.] [Γαλην.] Γαληνός 128‑216
Κλαύδιος Γαληνός
Aelius Galenus
Claudius Galenus
Galen of Pergamon
@catalog.perseus
2 ↓ κ2 Galenus medicus

※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση

grc-koi
ιατρική
medicine
[Gauden.] [Γαυδ.]?? Γαυδέντιος ο φιλόσοφος
@catalog.perseus
2 ↓ κ2 Gaudentius philosophus

※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση

grc-koi
μουσική
music
[D.S.] [ΔιόδΣικ.] Διόδωρος Σικελιώτης
@catalog.perseus
00_801 ↑ κ1 Diodorus Siculus historicus
 • Biblioteca Historica Diodori Bibliotheca Historica. Diodorus Siculus. Immanel Bekker. Ludwig Dindorf. Friedrich Vogel. Kurt Theodor Fischer. in aedibus B. G. Teubneri. Leipzig. 1903-1906.
  Βιβλιοθήκη Ἱστορική GRC: @el.wikisource
 • ※στο Βικιλεξικό: → ἁγισμός, δίφωνος

※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση

grc-koi
ιστορία
history
[D.H.] [ΔιονΑλ.] Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς 60-7↑
Διονύσιος Ἀλεξάνδρου Ἁλικαρνασσεύς
@catalog.perseus
1 ↓ κ2 Dionysius Halicarnaseus / Halicarnassensis
 • GRC: @scaife.perseus @el.wikisource
  • Antiquitates Romanae Ῥωμαϊκὴ Ἀρχαιολογία (20 βιβλία), ed. C. Jacoby, Leipzig (T.) 1885-1905
   GRC: @el.wikisource
   Trans.eng: Earnest Cary, Loeb Classical Library @penelope.uchicago.edu
 • Amm. 1, 2 = Epistula ad Ammaeum 1, 2 Comp. = de Compositione Verborum Περὶ συνθέσεως ὀνομάτων Dem. = de Demosthene Din. = de Dinarcho Is. = de Isaeo Isoc. = de Isocrate Lys. = de Lysia Orat.Vett. = de Oratoribus Veteribus Pomp. = Epistula ad Pompeium Rh. = Ars Rhetorica Τέχνη ῥητορική Th. = de Thucydide Vett.Cens. = de Veterum Censura, ed. J. Hudson, Oxford 1704.

※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση ({{ΠΔ:Θουκ}})

grc-koi
πραγματείες
ιστορία
ρητορική
γραμματική
essays
history
rhetor
grammar
[D.T.] [Θραξ??] Διονύσιος ὁ Θρᾷξ 170‑90↑
@catalog.perseus
00_752/1 ↑ κ2 Dionysius Thrax grammaticus
 • Τέχνη Γραμματική GRC: Bekker, Immanuel, 1785-1871 (ed) (1816). Anecdota Graeca, vol.2, Berolini, Apud G.C. Nauckium, p.627–643@archive @el.wikisource
 • Trans.eng. (1874) Thomas Davidson @en.wikisource
 • Ed. G. Uhlig, Leipzig 1883; Scholia in Dionysium Thracem, ed. A. Hilgard, Grammatici Graeci i pars iii, Leipzig 1901.

※στο Βικιλεξικό: → Γραμματική%2F&title=Ειδικό:Αναζήτηση&profile=advanced&fulltext=1&ns0=1 Αναζήτηση

grc-koi
γραμματική
grammar
[Dsc.] [Διοσκ.] Διοσκουρίδης, Πεδάνιος Αναζαρβεύς c.40‑90↓ 1 ↓ κ2 Dioscorides, Pedianus (Dioscurides) medicus

※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση

grc-koi
φαρμακολόγος
pharmacopoeia
βοτανική
botany
[E.] [Ευρ.] Εὐριπίδης 480‑c.406↑
@catalog.perseus
00_405 ↑ α3 Euripides tragicus
 • GRC: @scaife.perseus GRC+EL: @greek‑language.gr
 • Ed. G. G. A. Murray, Oxford (OCT). Fragments, ed. A. Nauck, TGF p. 363, and H. von Arnim, Supplementum Euripideum, Bonn 1913 (cf.*)
 • (sozomena 18-19) Alc. = Alcestis Ἄλκηστις Andr. = Andromache Ἀνδρομάχη *Antiop. = Antiope Ἀντιόπη *Archel. = Archelaus Ἀρχέλαος Ba. = Bacchae Βάκχαι *Cret. = Cretes Cyc. = Cyclops Κύκλωψ El. = Electra Ἠλέκτρα HF = Hercules Furens Ἡρακλῆς μαινόμενος Hec. = Hecuba Ἑκάβη Hel. = Helena Ἑλένη Heracl. = Heraclidae Ἡρακλεῖδαι Hipp. = Hippolytus Ἱππόλυτος Hyps. = Hypsipyle, ed. A. S. Hunt, Tragicorum Graecorum Fragmenta Papyracea, Oxford (OCT). IA = Iphigenia Aulidensis Ἰφιγένεια ἐν Αὐλίδι IT = Iphigenia Taurica Ἰφιγένεια ἐν Ταύροις Ion = Ἴων Med. = Medea Μήδεια *Melanipp.Capt. = Melanippe Captiva *Melanipp.Sap. = Melanippe Sapiens *Oen. = Oeneus Or. = Orestes Ὀρέστης Ph. = Phoenissae Φοίνισσαι *Phaëth. = Phaëthon *Pirith. = Pirithous Rh. = Rhesus Ῥῆσος *Sthen. = Stheneboea Supp. = Supplices Ἱκέτιδες Tr. = Troades Τρῳάδες
 • Scholia in Euripidem, ed. W. Dindorf, 4 vols., Oxford 1863; ed. E. Schwarz, 2 vols., Berlin 1887, 1891.
 • Ep. = Epistulae, ed. R. Hercher, Epistolographi, #EG p. 275@archive
 • Epigr. = Epigrammata, ed. T. Bergk, #PLG ii p. 265@archive
 • Fr. = Fragmenta #TGF p. @archive

※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση

grc
τραγικός
tragic
[EustAnt.] [ΕυστΑντ.] Εὐστάθιος Ἀντιοχείας 4 ↓ κ3 Eustathius Antiochenus episcopus (?)
 • Eustathii Antiocheni, patris Nicaeni, opera quae supersunt omnia, ed. J.H.Declerck. Turnhout 2002.

※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση

grc-koi @LBG
χριστιανισμός
christianity
[EustEpiph.] [ΕυστΕπιφ.] Ευστάθιος Επιφανεύς 5 ↓ κ3 Eustathius Epiphaniensis historicus grc-koi-late
[Eust.] [Ευστ.] Εὐστάθιος Θεσσαλονίκης c.1115‑1195/6) 12 ↓ μ2 Eustathius Thessalonicensis Episcopus
 • ref @LBG
 • GRC Eustathius Thessalonicensis Episcopus, Opera ommia @documentacatholicaomnia.eu
 • Ιστορικόν της Αλώσεως της Θεσσαλονίκης υπό των Νορμανδών
 • Παρεκβολαί εὶς τὴν Ὁμήρου Ἰλιάδα Παρεκβολαὶ εις την Ομήρου Ιλιάδα καὶ Οδύσσειαν Commentarii ad Homeri Iliadem et Odysseam (συλλογή κειμένων άλλων σχολιαστών)
  • Commentarii ad Homeri Odysseam, Commentarii ad Homeri Iliadem et Odysseam, Τόμος 5, @books.google
   ※στο Βικιλεξικό: → ψίλωσις
  ※στο Βικιλεξικό (για τον Όμηρο): → ἀμφίγλωσσος, ἡσυχαίτερον, κλαυσίγελως, και άλλες παραπομπές.
 • Σχόλια στο έργο Διονυσίου του Περιηγητού
  ※στο Βικιλεξικό: → φλύαξ
 • Σχόλια στον Πίνδαρο (σώζεται η εισαγωγή)
 • Πονημάτιον ? → δείτε τη λέξη γενναιόψυχος

Συλλογές κειμένων σε εκδόσεις

※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση

κ3 grc-koi-late, grc
σχόλια
scholia
[Hdt.] [Ηρόδ.] Ἡρόδοτος c.484‑c.425↑
@catalog.perseus
00_405 ↑ α3 Herodotus historicus

※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση

 • (Ps.Hdt.) Pseudo Herodotus biographus
grc
ιστορία
history
[Hdn.] [Ηρωδιαν.] Αἴλιος Ἡρωδιανός 2/3 ↓
κυρίως αρχή 3ου
κ2 Herodianus grammaticus

※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση

grc-koi
γραμματική
grammar
[Hes.] [Ησ.] Ἡσίοδος
@catalog.perseus
00_807 ↑ α1 Hesiodus epicus

※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση

grc-epic
επικός
[Hsch.]
[Hesych.] @LBG
[Ησύχ.] Ησύχιος ο Αλεξανδρεύς λεξικογράφος 5? ↓ κ3 Hesychius lexicographus
 • {{ΠΘ:Ησύχιος}} Ἡσύχιος (5ος αιώνας κε), Γλῶσσαι
 • Ed. M. Schmidt, Jena 1858-68.
 • Hesychii Alexandrini Lexicon. I: A–Δ. II: E–O, rec. K.Latte. Kopen­hagen 1953. 1966; III: Π–Σ. rec. P.A.Hansen. Berlin 2005; IV: T–Ω rec. P.A.Hansen – I.C.Cunningham. Berlin 2009 [ersetzt IV: Σ–Ω, rec. M.Schmidt. Jena 1862].

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ: οι βραχυγραφίες στις διάφορες εκδόσεις. Π.χ. *<θολος>· στρογγυλοειδὴς οἶκος ASvg, δι' ὀστράκων εἰλημμένος Ἡσύχιος (5ος αιώνας κε), Γλῶσσαι, Θ

 • @bmcr.brynmawr.edu Review by Eleanor #Dickey στην έκδοση του Cunningham
  all the abbreviations can be found in volume 3 (pp. xxv-xxxiii) and the symbols in volume 4 (pp. xvi-xix), b
  For example, entry α 8697 now reads ‘*ἄφιξις· ἔφοδος vg αφο4 (AS 19 Br 1189). παρουσία g αφο4 (AS 19)’.

※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση

grc-koi
λεξικό
dictionary
[HschJer]?? [ΗσΙερ]?? Ησύχιος Ιεροσολυμίτης 5 ↓ κ3 Hesychius Hierosolymitanus
 • HesychHom (@LBG Les homélies festales d’Hésychius de Jérusalem, publ. par M.Aubineau. 2 Bde. Bruxelles 1978–1980 (Wörterverz. I,XXXII.382–385.489.529f.; II 620f.640–642).
grc-koi
χριστιανός εξηγητής
christian
[Theoc.] [Θεόκρ.] Θεόκριτος
@catalog.perseus
00_603 ↑ k1 Theocritus poeta bucolicus
 • Ed. U. von Wilamowitz-Möllendorff2, Bucolici Graeci, Oxford (OCT). Beren. = Coma Berenices Ep. = Epigrammata Scholia, ed. C. Wendel, Leipzig (T.) 1914.
 • GRC: @scaife.perseus @el.wikisource
 • Syr = Syrinx Theocritus. Bucolici Graeci. Ed. Gow, A. S. F. Oxford: Clarendon Press, 1952 (printing)
  GRC: @scaife.perseus
 • Ep. = Epigrammata. Fr. = Fragmenta.

※στο Βικιλεξικό: → Μυρτώ Αναζήτηση

grc-koi
βουκολικός
[Th.] [Θουκ.] Θουκυδίδης
@catalog.perseus
00_405 ↑ α3 Thucydides historicus

※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση

grc-att
ιστορία
history
[Jul.] [Ιουλιαν.]? Ἰουλιανός 331/332‑363 r.361‑363
@catalog.perseus
00_405 ↑ α3 Julianus imperator / Iulianus
 • Ed. F. C. Hertlein, Leipzig (T.) 1875-6.
 • ad Ath. = Epistula ad Athenienses ad Them. = Epistula ad Themistium Caes. = Caesares Ep. = Epistulae, ed. J. Bidez & F. Cumont, Paris 1922. Gal. = contra Galilaeos, ed. C. J. Neumann, Leipzig 1880. Mis. = Misopogon Or. = Orationes
 • GRC: Ioulianou tou autokratoros Misopogon, kai epistolai @books.google apud Andream Wechelum, 1566
  • transcipt: @boooks.google Iuliani Augusti Opera, Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana, ed. Heinz-Günther Nesselrath, Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 2015

※στο Βικιλεξικό: → κρύσταλλον Αναζήτηση

grc-koi
[Hp.] [Ιππ.] Ἱπποκράτης
Ἱπποκράτης ὁ Κῷος
@catalog.perseus
00_405 ↑ α3 Hippocrates medicus
 • GRC: @scaife.persues @cmg.bbaw.de
 • Ed. E. Littré, 10 vols., Paris 1839-61; ed. H. Kuehlewein, vols. i-ii, Leipzig 1894, 1902.
 • Corpus Hippocraticum Acut. = Περὶ διαίτης ὀξέων νοσιμάτων Acut.(Sp.) = (νόθα) Aër. = Περὶ ἀερίων ὑδάτων καὶ τόπων Aff. = Περὶ παθῶν Alim. = Περὶ τροφῆς Anat. = Περὶ ἀνατομῆς Aph. = Ἀφορισμοί Art. = Περὶ ἄρθρων ἐμβολῆς. [?] de Arte = Περὶ τέχνης Carn. = Περὶ σαρκῶν Coac. = [cf Προρρητικὸν] καὶ Κωακαὶ προγνώσεις Cord. = Περὶ καρδίης Decent. = Περὶ εὐσχημοσύνης Dent. = ὀδοντοφυΐης Dieb.Judic. = Περὶ κρισίμων ἡμερεῶν [ημερών] Ep. = Ἐπιστολαί Epid. = Ἐπιδημίαι Fist. = Περὶ συρίγγων Flat. = Περὶ φυσῶν Foet.Exsect. = Περὶ ἐγκατατομῆς ἐμβρύου Fract. = Περὶ ἀγμῶν Genit. = Περὶ γονῆς Gland. = Περὶ ἀδένων Haem. = Περὶ αἱμορροΐδων Hebd. = Περὶ ἑβδομάδων ed. W. H. Roscher, Die Hippokratische Schrift von der Siebenzahl, Paderborn 1913. Hum. = Περὶ χυμῶν Insomn. = Περὶ ἐνυπνίων Int. = Περὶ τῶν ἐντὸς παθῶν Judic. = Περὶ κρισίων krisi/wn Περὶ κρίσεων Jusj. = Ὅρκος Lex = Νόμος Liqu. = Περὶ ὑγρῶν χρήσιος Loc.Hom. = Περὶ τόπων τῶν κατὰ ἄνθρωπον Medic. = Περὶ ἰητροῦ [ιατρού] Mochl. = Μοχλικόν Morb. = Περὶ νούσων [νόσων] Morb.Sacr. = Περὶ ἱερῆς νούσου [ιεράς νόσου] Mul. = Γυναικεῖα Nat.Hom. = Περὶ φύσιος ἀνθρώπου Nat.Mul. = Περὶ γυναικείης φύσιος Nat.Puer. = Περὶ φύσιος παιδίου Oct. = Περὶ ὀκταμήνου Off. = Κατ’ ἰητρεῖον [Κατ' ιατρείον] Oss. = Περὶ ὀστέων φύσιος Praec. = Παραγγελίαι Prog. = Προγνωστικόν Prorrh. = Προρρητικ;on Salubr. = Περὶ διαίτης ὑγιεινῆς Septim. = Περὶ ἑπταμήνου Septim. (Sp.) = (second treatise) Steril. = Περὶ ἀφόρων Superf. = Περὶ ἐπικυήσεως Ulc. = Περὶ ἑλκῶν VC = Περὶ τῶν ἐν κεφαλῇ τρωμάτων [των εν τη κεφαλή τραυμάτων] VM = Περὶ ἀρχαίης ἰητρικῆς [αρχαίας ιατρικής i)htrikh=|s] Vict. = Περὶ διαίτης Vid.Ac. = Περὶ ὄψιος [όψεως] Virg. = Περὶ παρθενίων

※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση

grc
ιατρική
medicine
[Isoc.] [Ισοκ.] Ἰσοκράτης 436‑338↑
@catalog.perseus
00_504 ↑ α3 Isocrates orator

※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση

grc
[N.T.] [Κ.Δ.] Καινή Διαθήκη 1/2? ↓ κ2 Novum Testamentum
 • New Testament@en.wikipedia
 • [Act.Ap.] = Acts of the Apostles Πράξεις Ἀποστόλων [Apoc.] = Apocalypse [Ep.Col.] = Epistle to the Colossians [1 Ep.Cor.] = 1st Epistle to the Corinthians Α΄ ᾽Επιστολὴ πρὸς Κορινθίους [2 Ep.Cor.] = 2nd Epistle to the Corinthians [Ep.Eph.] = Epistle to the Ephesians [Ep.Gal.] = Epistle to the Galatians [Ep.Hebr.] = Epistle to the Hebrews [Ep.Jac.] = Epistle of James [1 Ep.Jo.] = 1st Epistle of John [2 Ep.Jo.] = 2nd Epistle of John [Ep.Jud.] = Epistle of Jude [1 Ep.Pet.] = 1st Epistle of Peter [2 Ep.Pet.] = 2nd Epistle of Peter [Ep.Phil.] = Epistle to the Philippians [Ep.Philem.] = Epistle to Philemon [Ep.Rom.] = Epistle to the Romans [1 Ep.Thess.] = 1st Epistle to the Thessalonians [2 Ep.Thess.] = 2nd Epistle to the Thessalonians [1 Ep.Ti.] = 1st Epistle to Timothy [2 Ep.Ti.] = 2nd Epistle to Timothy [Ep.Tit.] = Epistle to Titus [Ev.Jo.] = Gospel according to John Εὐαγγέλιον κατὰ Ἰωάννην [Ev.Luc.] = Gospel according to Luke Εὐαγγέλιον κατὰ Λουκᾶν [Ev.Marc.] = Gospel according to Mark Εὐαγγέλιον κατὰ Μᾶρκον [Ev.Matt.] = Gospel according to Matthew Κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιον
 • Ed. A. Souter, Oxford 1910
 • Ed ?
  @el.wikisource
 • cf #LXX

※στο Βικιλεξικό → μεταλαμπαδευόμενος Αναζήτηση

grc-koi
χριστιανισμός
christianity
[ClemAl.] [ΚλήμΑλ.] Κλήμης ὁ Ἀλεξανδρεύς c.150‑c.215↓
Titus Flavius Clemens
ο Κλήμης του Κλήμεντος
@catalog.perseus
1/2 ↓ κ2 Clemens Alexandrinus theologus
 • ... todo

※στο Βικιλεξικό → μεταλαμπαδευόμενος Αναζήτηση

grc-koi
χριστιανισμός
christianity
[CyrH.] [ΚύριλλΙ.?] Κύριλλος Α΄ Ἱεροσολύμων 313‑386)
#DGE
4 ↓ κ2 Cyrillus Hierosolymitanus scriptor ecclesiasticus grc-koi
χριστιανός
christian
[CyrAl.] [Κύριλλ.] Κύριλλος Α΄ Ἀλεξανδρείας αρχιεπίσκοπος c.378‑444↓
αρχιεπίσκοπος 412‑444
#DGE[@catalog.perseus
4/5 ↓ κ2 Cyrillus Alexandrinus archiepiscopus
scriptor ecclesiasticus
 • GRC: @scaife.persus
 • Cyrilli Archiepiscopi Alexandrini In XII Prophetas, Vol 1-2. Pusey, Philip Edward, editor. Oxford: Clarendon Press, 1868.
  GRC: @scaife.perseus
  ※στο Βικιλεξικό → κομψοεπής
 • vol.76 PG, Patrologiae cursus completus ed.Migne, 1863 @books.googe - ToC - index vol.9 = Tu en hagiois hēmōn Kyrillu archiespiskopu Alexandreias ta heuriskomena panta, Alexandrinus Cyril

※στο Βικιλεξικό: → Αλεξανδρείας%2F&title=Ειδικό:Αναζήτηση&profile=advanced&fulltext=1&ns0=1 Αναζήτηση

grc-koi
χριστιανός
christian
[Longin.] [Λογγίν.] Λογγῖνος
@catalog.perseus
3 ↓ κ3 Longinus rhetor
 • GRC:
  @scaife.perseus
 • Fr. = Fragmenta, ed. C. Hammer in L. Spengel, Rhet. i2 (2), Leip- zig (T.) 1894, p. 213. Proll.Heph. = Prolegomena ad Hephaestionis Euchiridion, ed. M. Consbruch (post Hephaestionem), Leipzig (T.) 1906, pp. 81 ff. Rh. = Ars Rhetorica, ed. C. Hammer, op. cit., p. 179.
 • Αποδίδεται - attributed On the Sublime@wikipedia Ed. A. O. Prickard, Oxford (OCT); Περὶ ὕψους de Sublimitate
  • GRC: @scaife.perseus Longinus. On the Sublime. Roberts, William Rhys, editor. Cambridge: Cambridge University Press, 1907.
  • GRC: @books.google Dionysius Longinus de Sublimitate, ex recensione Zachariae Pearcii. Animadversiones interpretum excerpsit, suas et novam versionem adjecit Sam. Fr. Nathan. Morus. Weidmann. et Reichii, 1769

※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση

grc-koi
ρητορική
rhetor
[Longus] [Lgs.] [Λόγγ.] Λόγγος
@catalog.perseus
2 ↓ κ2 Longus scriptor eroticus

※στο Βικιλεξικό: → ὁμογάλακτος Αναζήτηση

grc-koi
ερωτικός
erotic
[Nic.] [Νίκ.]?? Νίκανδρος ὁ Κολοφώνιος
@catalog.perseus
00_702 ↑ κ1 Nicander epicus
 • Nicander Colophonius
 • Ed. O. Schneider, scholia ed: H. Keil, Leipzig, 1856. (Nicander of Colophon. Nicandrea. Theriaca et Alexipharmaca. Schneider, Otto, ed. Leipzig: Teubner, 1856.)
 • Al. = Alexipharmaca Ἀλεξιφάρμακα @scaife.perseus
 • Th. = Theriaca Θηριακά
  • ed.Schneider GRC: @scaife.perseus
  • Scholia vetera ed. H. Bianchi, Stud. Ital. xii (1904) p. 321.

※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση

grc-koi
Nicand.Thyat. [Νίκ Θυατ.]?? Νίκανδρος ὁ Θυατειρηνός
@catalog.perseus
00_702? ↑ κ1 Nicander Thyatirius historicus
 • Nicander, Historicus Nicandro, Grammatico Nicandro, di Tiatira Nikandros, Grammatiker Nikandros, von Thyateira
 • GRC: @scaife.perseus

※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση

grc-koi
γραμματική
grammar
[Isoc.] [Ξεν.] Ξενοφών 436‑338↑
@catalog.perseus
00_504 ↑ α3 Xenophon historicus
 • Ed. E. C. Marchant, Oxford (OCT).
 • GRC: @scaife.persues @el.wikisource
 • Ages. = Agesilaus Ἀγησίλαος An. = Anabasis Ἀνάβασις Ap. = Apologia Socratis Ἀπολογία Σωκράτους πρὸς τοὺς Δικαστάς Cyn. = Cynegeticus Κυνηγετικός Cyr. = Institutio Cyri (Cyropaedia Κύρου παιδεία) Eq. = de Equitanái ratione Eq.Mag. = de Equitum magistro (?=De equis alendis Περὶ ἱππικῆς, Ἱππαρχικός) HG = Historia Graeca (Hellenica Ἑλληνικά) Hier. = Hiero Ἱέρων Lac. = Respublica Lacedaemoniorum Λακεδαιμονίων Πολιτεία Mem. = Memorabilia Ἀπομνημονεύματα Oec. = Oeconomicus Οἰκονομικός Smp. = Symposium Συμπόσιον Vect. = de Vectigalibus Πόροι ἢ περὶ Προσόδων (Ways and means)
 • Ἀπομνημονεύματα
 • Ep. = Epistulae, ed. R. Hercher, Epistolographi, #EG p. 788.
 • Pseudo-Xenophon: Ath. = Respublica Atheniensium Ἀθηναίων πολιτεία

※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση ({{ΠΔ:Ξεν}})

grc
ιστορία
history
[Hom.] [Όμ.] Ὅμηρος
@catalog.perseus
00_108 ↑ α1 Homerus epicus

Pseudo-Homer Βατραχομυομαχία

Ομηρικοί Ύμνοι Homeric Hymns

grc-epic
επικός
[Opp.] [Οππ.]?? Ὀππιανός (από την Ἀναζαρβός?)
@catalog.perseus
2/3 ↓ κ2 Oppianus Anazarbensis epicus
 • @scaife.perseus
 • H. = Halieutika Ἁλιευτικά
  • ed: Oppian; Halieutica; A. W. Mair, editor; London, William Heinemann, Ltd.; New York: G.P. Putnam's Sons. 1928.
   GRC: @scaife.perseus
   ※στο Βικιλεξικό: → βέμβιξ
  • ed. F. S. Lehrs, Poetae Bucolici et Didactici, &c., Paris (D.) 1851.

Ψευδο-Οππ. Οππιανός ο εξ Απαμείας Ps.-Opp. Oppianus Apamensis epicus (3↓) @catalog.perseus

 • C. = Cynegetica Κυνηγετικά
  • ed. P. Boudreaux, Paris 1908. (Ix. = Ixeutica, only in paraphrase; v. Dionysius.) Scholia in Oppianum, ed. U. C. Bussemaker, Paris (D.) 1847.
grc-koi
[Orib.] [Ορειβ.] Ὀρειβάσιος c.320‑403
Fr@catalog.perseus
4 ↓ κ2 Oribasius medicus
Oreibasius
 • Ed. U. C. Bussemaker & C. Daremberg, 6 vols., Paris 1851-76.
 • Eup. = Euporista Fr. = Fragmenta inc. = liber incertus Syn. = Synopsis

※στο Βικιλεξικό: → σῶρυ Αναζήτηση

grc-koi
ιατρική
medicine
[LXX.]
LXX=70
[Π.Δ.] Παλαιά Διαθήκη Ἡ μετάφρασις τῶν Ἑβδομήκοντα 00_60 3/2 ↑ κ1 Vetus Testamentum Graece redditum
 • Μετάφραση των Εβδομήκοντα - Old Testament@en.wikipedia, Septuagint
 • Ed. H. B. Swete, ed. 3, Cambridge 1901. A. Versiones ab Origene collectae
 • Ed. F. Field, Origenis Hexapla, Oxford 1875.
 • Ed. Rahlfs
 • Ed. ?
 • Al. = <G>a)/lloi</G> Aq. = Aquila (q. v.) Heb. = <G>*(ebrai=os</G> Quint. = Quinta Sext. = Sexta Sm. = Symmachus (q.v.) Thd. = Theodotion (q.v.) B. Libri singuli his siglis notantur:— Am. = Amos Ba. = Baruch Bel Ca. = Canticles 1 Ch. = 1 Chronicles 2 Ch. = 2 Chronicles Da. = Daniel De. = Deuteronomy Ec. = Ecclesiastes Ep.Je. = Epistle of Jeremiah Es. = Esther 1 Es. = 1 Esdras 2 Es. = 2 Esdras Ex. = Exodus Ez. = Ezekiel Ge. = Genesis Hb. = Habakkuk Hg. = Haggai Ho. = Hosea Is. = Isaiah Jb. = Job Jd. = Judges Je = Jeremiah Jl. = Joel Jn. = Jonah Jo. = Joshua Ju. = Judith 1 Ki. = 1 Kings 2 Ki. = 2 Kings 3 Ki. = 3 Kings 4 Ki. = 4 Kings La. = Lamentations Le. = Leviticus Ma. = Malachi 1 Ma. = 1 Maccabees 2 Ma. = 2 Maccabees 3 Ma. = 3 Maccabees 4 Ma. = 4 Maccabees Mi. = Micah Na. = Nahum Ne. = Nehemian Nu. = Numbers Ob. = Obadiah Pr. = Proverbs Prec.Man. = Prayer of Manasses
 • Ps. = Psalms Ru. = Ruth Si. = Ecclesiasticus (Siracides) Su. = Susanna To. = Tobit Wi. = Wisdom of Solomon Za. = Zechariah Ze. = Zephaniah

※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση

grc-koi
χριστιανισμός
christianity
[Paus.] [Παυσ.] Παυσανίας 00_60 3/2 ↑ κ2 Pausanias periegeta
 • Ed. H. Hitzig & H. Bluemner, Leipzig 1896-1910.
 • Ἑλλάδος Περιήγησις (Ἀττικά, Κορινθιακά, Λακωνικά, Μεσσηνιακά, Ἠλιακῶν, Ἀχαικά, Ἀρκαδικά, Βοιωτικά, Φωκικά, Λοκρῶν Ὀζόλων)

※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση

grc-koi
γεωγραφία
geography
[Pl.] [Πλ.] Πλάτων 384‑322
@catalog.perseus
00_455/4 ↑ α3 Plato philosophus

Alc. 1, 2 = Alcibiades 1, 2 Amat. = Amatores Ap. = Apologia Ax. = Axiochus Chrm. = Charmides Clit. = Clitopho Cra. = Cratylus Cri. = Crito Criti. = Critias Def. = Definitiones Demod. = Demodocus Ep. = Epistulae Epigr. = Epigrammata, ed. T. Berk, PLG ii p. 295 Epin. = Epinomis Erx. = Eryxias Euthd. = Euthydemus Euthphr. = Euthyphro Grg. = Gorgias Hipparch. = Hipparchus Hp.Ma., Mi. = Hippias Major, Minor Ion Just. = De Justo La. = Laches Lg. = Leges Ly. = Lysis Men. = Meno Min. = Minos Mx. = Menexenus Phd. = Phaedo Phdr. = Phaedrus Phlb. = Philebus Plt. = Politicus Prm. = Parmenides Prt. = Protagoras R. = Respublica Sis. = Sisyphus Smp. = Symposium Sph. = Sophista Thg. = Theages Tht. = Theaetetus Ti. = Timaeus Virt. = De Virtute Scholia, ed. C. F. Hermann, Platonis Dialogi, vol. vi, Leipzig (T.) 1892.

※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση

grc
φιλοσοφία
philosophy
[Plu.] [Πλούτ.] Πλούταρχος 46↓‑a.119
@catalog.perseus
1/2 ↓ κ1 Plutarchus biographus et philosophus

※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση

grc-koi
πραγματείες
essays
[Plb.] [Πολύβ.] Πολύβιος
@catalog.perseus
00_702 ↑ κ1 Polybius historicus

※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση

grc-koi
ιστορία
history
[Poll.] [Πολυδεύκης.] Πολυδεύκης, Ἰούλιος
@catalog.perseus
3 ↓ κ2 Pollux grammaticus
 • Bks. i-v ed. Bethe, Leipzig 1900: complete in W. Dindorf, Leipzig 1824.
 • Onomasticon Ὀνομαστικόν

※στο Βικιλεξικό: → μύλων, ἐπίπταισμα Αναζήτηση

grc-koi
γραμματική
[Porph.] [Πορφύρ.] Πορφύιος Τύριος c.234‑c.305
@catalog.perseus
3 ↓ κ2 Porphyry (philosopher)Porphyrius Tyrius philosophus
 • νεοπλατωνικός
 • GRC: @scaife.perseus
 • Abst. = De Abstinentia ab Esu Animalium Περὶ ἀποχῆς ἐμψύχων, ed. A. Nauck2 Porphyrii Opuscula, Leipzig (T.) 1886.
 • ad Il. (Od.) = Quaestionum Homericarum ad Iliadem (Odysseam) pertinentium reliquiae, ed. H. Schrader, Leipzig 1880-82, 1890.
 • Antr. = de Antro Nympharum, ed. A. Nauck2, Porphyrii Opuscula, Leipzig (T.) 1886.
 • Chr. = adversus Christianos Κατὰ Χριστιανῶν, ed. A. von Harnack, Abh. Berl. Akad. 1916. Fr.Hist. = Fragmenta Historica, ed. C. Müler, FGH iii p. 688. Gaur. = ad Gaurum, ed. T. Kalbfleisch, Abh. Berl. Akad. 1895. in Cat. = in Aristotelis Categorias commentarium, ed. A. Busse (Comm. in Arist. Graeca iv pars i p. 55), Berlin 1887.
 • in Harm. = in Ptolemaei Harmonica, ed. J. Wallis (post Ptolemaeum). in Ptol. = in Ptolemaei Tetrabiblon, Basel 1559 (cited by page).
 • Intr. = Isagoge sive quinque voces, ed. A. Busse (Comm. in Arist. Graeca iv pars i p. 1), Berlin 1887.
 • Marc. = ad Marcellam, ed. A. Nauck2, Porphyrii Opuscula, Leipzig (T.) 1886.
 • Plot. = Vita Plotini, ed. A. Westermann, v. Diogenes Laertius; ed. R. Volkmann, v. Plotinus.
 • Sent. = Sententiae ad intelligibilia ducentes, ed. B. Mommert, Leipzig (T.) 1907. VP = Vita Pythagorae, ed. A. Nauck2, Porphyrii Opuscula, Leipzig (T.) 1886.

※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση

grc-koi
[Sapph.] [Σαπφ.] Σαπφώ
@catalog.perseus
00_257/6 ↑ α2 Sappho lyrica
 • Ed. Th. Bergk, #PLG iii p. 82@archive
 • Supp. = Papyrus fragments in E. Diehl, Supp. Lyr.3 p. 29.<*> Oxy. = Papyrus fragments in POxy., cited by No. of Pa<*> C. (?)

※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση

grc-lyric
λυρική
[S.E.] [Σέξτ. Εμπειρ.] Σέξτος Ἐμπειρικός c.160‑c.210
@catalog.perseus
2 ↓ κ2 Sextus Empiricus philosophus
 • GRC: @scaife.perseus
 • M. = adversus Mathematicos P. = Pyrrhonianae institutiones

※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση

grc-koi
[S.] [Σοφ.] Σοφοκλῆς
@catalog.perseus
00_405 ↑ α3 Sophocles tragicus
 • GRC: @scaife.perseus GRC+EL: @greek‑language.gr
 • Tragoediae, ed. A. C. Pearson, Oxford (OCT).
 • Aj. = Ajax Ant. = Antigone El. = Electra OC = Oedipus Coloneus OT = Oedipus Tyrannus Ph. = Philoctetes Tr. = Trachiniae
 • Eleg. = Elegiae, ed. T. Bergk, #PLG ii p. 243
 • Fr. = Fragmenta, ed. A. C. Pearson, Cambridge 1917.

Scholia

※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση

grc
τραγικός
tragic
[Str.] [Στράβ.] Στράβων
@catalog.perseus
00_901 ↑↓ κ1 Strabo geographus

※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση

grc-koi
γεωγράφος
geography
[Choerob.] [Χοιροβ.] Χοιροβοσκός, Γεώργιος
@catalog.perseus
8/9 ↓ μ1 Choeroboscus, Georgius grammaticus
 • Περὶ ὀρθογραφίας ed. Cramer, An. Ox. ii p. 167
 • Περὶ τρόπων ποιητικῶν ed. L. Spengel, Rhet. [Rh.] RG iii p. 244
 • Scholia in Hephaestionem, ed. W. Consbruch, post Hephaestio- nem, p. 177. [in Heph.]
 • Scholia in Theodosii Canones, ed. A. Hilgard, 2 vols., Leipzig 1889-94. [in Theod.]
  • @books.google Georgii Choerobosci Dictata in Theodosii Canones, nec non Epimerismi in Psalmos; e codicibus manuscriptis edidit Thomas Gaisford, vol.1, E Typographeo Academico, 1842

※στο Βικιλεξικό: → λάτρις Αναζήτηση

κ3 grc-koi
γραμματική
grammar βυζαντινός
byzantine

ΛεξικάΕπεξεργασία

ΛΟΓΕΙΟΝ (αγγλικά, από το 2011) Λεξικά για την αρχαία ελληνική και λατινική γλώσσα (στα αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, κ.λπ.) Πανεπιστήμιο του Σικάγου.

b

c

 • Chantraine Chantraine, Pierre (1968) Dictionnaire étymologique de la langue grecque. [Ετυμολογικό λεξικό της αρχαίας ελληνικής] (στα γαλλικά) Παρίσι: Klincksieck
  {{R:Chantraine}}

e

 • #EM Etymologicum Magnum

l

s

 • [Soph] Sophocles Evangelinos Apostolidis Σοφοκλής (Ευαγγελινός Αποστολίδης)
 • Suda Souda Σούδα Σούίδας

ΣυλλογέςΕπεξεργασία

Συλλογές, ανθολογίες, λεξικά, σχόλια.

aΕπεξεργασία

AG Anthologia Graeca

 • Beckby, H., Múnich s.a.2, 4 vols.
  • lib. 1-15 = #AP Anthologia Palatina.
  • lib. 16 = Anthologia Planudea.

AP Anthologia Palatina, v. #AG Anthologia Graeca, I.

bΕπεξεργασία

#Bekker Μπέκερ Βεκκῆρος Ed.

cΕπεξεργασία

CMG Corpus medicorum graecorum

eΕπεξεργασία

EG Epistolographi graeci

 • Ed. Hercher, Rudolf, 1821-1878 1873@archive Parisiis: A.F. Didot
 • p. 793@archive index initiorum epistolarum
 • p. 809@archive index nominum et rerum
 • Epistolographoi hellenikoi. Epistolographi graeci, recensuit, recognovit, adnotatione critica et indicibus instruxit Rudolphus Hercher; accedunt Francisci Boissonadii ad Synesium notae ineditae

EM = Etymologicum Magnum Μέγα Ἐτυμολογικόν (ΜΕ)

ESG Erotici scriptores graeci - Ἐρωτικῶν λόγων συγγραφεῖς (Erotikōn logōn syngrapheis) - 2 vols

 • Ed. Hercher, Rudolf, 1821-1878
 • vol.1: 1858@archive Lipsiae, B. G. Teubner
  • Parthenius, Achilles Tatius, Iamblichus, Antonius Diogenes, Longus, Xenophon Ephesius.
 • vol.2: 1859@archive Lipsiae, B. G. Teubner (index.578)

fΕπεξεργασία

FHG Fragmenta historicorum graecorum, Ed. Karl Müller, 5 vols @archive.org:

gΕπεξεργασία

GG Grammatici Graeci recogniti et apparatu critico instructi.

Publisher Original: B.G. Teubner, Leipzig, 1883-1901.
Publisher: Hildesheim, G. Olms, 1965. Reprinted from the Teubner ed., 1867-1910, Stuttgart.
 • v.1. Dionysii Thracis Ars grammatica, edidit Gustavus Uhlig. Herodianos Scholia in Dionsii Thracis Artem grammaticam, Technicus recensuit Alfredus Hilgard.
 • v.2. Apollonii Dyscoli quae supersunt. Recensverunt Richardus Schneider et Gustavus Uhlig.
 • v.3. Herodiani Technici reliquiae, explicavit Augustus Lentz.
 • v.4. Theodosii Alexandrini Canones, Georgii Choerobosci Scholia, Sophronii patriarchae alexandrini excerpta, recensuit Alfredus Hilgard.
Publisher: Hildesheim ; New York : G. Olms, 1979. Originally published: B.G. Teubner, Leipzig, 1883-1901.
 • Pars 1. v.1. Dionysii Thracis Ars grammatica. Edidit Gustavus Uhlig.
 • Pars 1. v.2 never published. "Partis secundae volumen alterum, Partis secundae volumen tertium" constituent un seul volume.
 • Pars 1. v.3. Scholia in Dionysii Thracis Artem grammaticam. Recensuit et apparatum criticum indicesque adiecit Alfredus Hilgard.
 • Pars 2. v.1. Apollonii Dyscoli Quae supersunt. Recensuerunt, apparatum criticum, commentarium, indices adiecerunt Richardus Schneider et Gustavus Uhlig.
  • fasc.1. Apollonii Scripta minora a Richardo Schneidero edita.
  • fasc.2. Richardi Schneideri Commentarium criticm et exegeticum in Apollonii scripta minora continens.
 • Pars 2. v.2. Apollonii Dyscoli De constructione libri quatuor. Recensuit, apparatu critico et explanationibus instruxit Gustavus Uhlig.
 • Pars 2. v.3. Librorum Apollonii deperditorum fragmenta. Collegit, disposuit, explicavit, indices omnium librorum confecit Richardus Schneider.
 • Pars 3. v.1. Herodiani technici Reliquiae. Collegit, disposuit, emendavit, explicavit, praefatus est Augustus Lentz.
  • T.1. Praefationen et Herodiani prosodiam catholicam continens.
  • T.2. Fasc.1. Reliqua scripta prosodiaca pathologiam orthographica continens.
  • T.2. Fasc.2. Scripta de nominibus, verbis, pronominibus, adverbiis et librum monadicorum continens. Accedunt indices ab Arthuro Ludwich confecti. (continued)
 • Pars 4. v.1. Theodosii Alexandrini canones. Georgii Choerobosci Scholia. Sophronii patriarchae Alexandrini Excerpta. Recensuit et apparatum criticum indicesque adiecit Alfredus Hilgard. Prolegomena.
 • Pars 4. v.2. Choerobosci Scholia in canones verbales et Sophronii excerpta e Characis commentario continens.

iΕπεξεργασία

I Inscriptiones Επιγραφές
IG Inscriptiones Graece

mΕπεξεργασία

MSG Musici scriptores graeci, Jan, Karl von (1895) Lipsiae: in aedibus B. G. Teubneri [grc.la.]

 • @archive
 • Musici scriptores graeci. Aristoteles, Euclides, Nicomachus, Bacchius, Gaudentius, Alypius et melodiarum veterum quidquid exstat.

pΕπεξεργασία

P Papyri Πάπυροι e.g. #POxy

PG Patrologia Graeca (Patrologiae Cursus Completus, Series Graeca) Ελληνική Πατρολογία

PL Patrologia Latina Patrologia Latina

PhMGM Physici et medici graeci minores

 • Ed Ideler, J.L., Physici et Medici Graeci Minores, Berlín 1841 [(H) 1963].
 • vol.1, Ed.Ideler, Berolini: Reimeri, 1841, σελ.409@books.google

PMG Poetae Melici Graeci Page, D., Oxford 1962 [1967]

POxy Oxyrhynchus Papyri (#P)

PSG Poetae lyrici graeci, Bergk, Theodorus, 1812-1881, Ed. 3 vols

 • (vol.1:Pindari Carmina, vol.2:Poetae Elegiaci, Iambographi, vol.3:Poetae Melici, Scolia -Carmina popularia - Fragmenta adespota (ToC))
  for Pindar, cf Ed. Schroeder, Otto, 1851-1937 Leipzig 1900 @catalog.perseus
 • Vol.1, ed.6 1820@archive Lipsiae: In aedibus B.G. Teubneri
 • Vol.1, ed.? 1843@archive Lipsiae: Sumtu Reichenbachiorum fratrum
 • Vol.2, ed.4: 1882@archive Leipsiae: In aedibus B.G. Teubneri
 • Vol.3, ed.4: 1882@archive Leipsiae: In aedibus B.G. Teubneri

PTS Patristische Texte und Studien pub:Walter de Gruyter. index@theologische-buchhandlung.de

 • vol.70: Weisser, Daniel: Quis maritus salvetur? (2016)
 • vol.69: Avagyan, Anahit: Die armenische Athanasius-Überlieferung (2014)
 • vol.68: Die Schriften. Band 7 Commentarii in epistulas Pauli (2013)Hrsg. v. Volk, Robert
 • vol.67: Pseudo-Dionysius Areopagita. DeCoelesti Hierarchia, De Ecclesiastica Hierarchia, De MysticaTheologia, Epistulae (2012) Hrsg. v. Heil, Günter / Ritter, Adolf M.
 • vol.66: Heil, Uta: Avitus von Vienne und die homöische Kirche derBurgunder (2011)
 • vol.65: Jansen, Till: Theodor von Mopsuestia, Deincarnatione (2009)
 • vol.64: Westerhoff, Matthias: DasPaulusverständnis im Liber Graduum (2008)
 • vol.63: Willing, Meike:Eusebius von Cäsarea als Häreseograph (2008)
 • vol.62: Corpus Dionysiacum. Band 4,1 Ioannis Scythopolitani prologus et scholia in Dionysii Areopagitae librum 'De divinis nominibus' cum additamentisinterpretum aliorum (2011) Hrsg. v. Suchla, Beate Regina. DieSchriften. Band 6/1 Historia animae utilis de Barlaam et Ioasaph(spuria) I (2009)
 • vol.60: Die Schriften. Band 6/2 Historia animaeutilis de Barlaam et Ioasaph (spuria) II (2008)
 • vol.59: Dieälteren griechischen Katenen zum Buch Hiob. Bd IV Register (2014)Hrsg. v. Hagedorn, Ursula / Hagedorn, Dieter
 • vol.58: Augustincontra Academicos (2014) Schriften. Bd 1 Kommentar zum Hohelied(2015)
 • vol.56: Stockhausen, Annette von: Athanasius vonAlexandrien, Epistula ad Afros (2014)
 • vol.55: Tsutsui, Kenji: DieAuseinandersetzung mit den Markioniten im Adamantios-Dialog (2015)
 • vol.54: Heimgartner, Martin: Pseudojustin – Über die Auferstehung(2014)
 • vol.53: Die älteren griechischen Katenen zum Buch Hiob. BdIII Fragmente zu Hiob 23,1 - 42,17 (2014)
 • vol.52: Heil, Uta:Athanasius von Alexandrien (2011)
 • vol.51: Wellhausen, Adelheid:Die lateinische Übersetzung der Historia Lausiaca des Palladius(2003)
 • vol.50: Thier, Sebastian: Kirche bei Pelagius (2015)
 • vol.49: Ulrich, Jörg: Euseb von Caesarea und die Juden (2013)
 • vol.48: Die älteren griechischen Katenen zum Buch Hiob. Bd II Fragmentezu Hiob 9,1 - 22,30 (2014)
 • vol.46: Fuhrer, Therese: Augustincontra Academicos (2013)
 • vol.45: Scholten, Clemens: AntikeNaturphilosophie und christliche Kosmologie in der Schrift "deopificio mundi" des Johannes Philoponos (2015)
 • vol.43/44:Tatianus Syrus: Tatiani Oratio ad Graecos. Theophili Antiocheni adAutolycum (1995) Hrsg. v. Marcovich, Miroslav
 • vol.42: Repertoriumder griechischen christlichen Papyri. II, Tl 1 Kirchenväter-Papyri(2013)
 • vol.41: Graumann, Thomas: Christus interpres (2013)
 • vol.40: Die älteren griechischen Katenen zum Buch Hiob. Bd I Einleitung,Prologe und Epiloge, Fragmente zu Hiob 1,1 - 8,22 (2014)
 • vol.39:Ulrich, Jörg: Die Anfänge der abendländischen Rezeption des Nizänums(2015)
 • vol.38/47: Iustini Martyris Apologiae pro Christianis.Iustini Martyris Dialogus cum Tryphone (2011) Hrsg. v. Marcovich,Miroslav
 • vol.37: Fitschen, Klaus: Serapion von Thmuis (2015)
 • vol.36: Corpus Dionysiacum. Band 2 Pseudo-Dionysius Areopagita. DeCoelesti Hierarchia, De Ecclesiastica Hierarchia, De MysticaTheologia, Epistulae (2014) Hrsg. v. Heil, Günter / Ritter, Adolf M.
 • vol.35: Johannes Chrysostomos: Kommentar zu Hiob (2011) Hrsg. v.Hagedorn, Ursula / Hagedorn, Dieter
 • vol.34: Tyrannius Rufinus,Historia monachorum sive de Vita Sanctorum Patrum (Editio critica)(2011) Hrsg. v. Schulz-Flügel, Eva
 • vol.33: Corpus Dionysiacum.Band 1 Pseudo-Dionysius Areopagita. De Divinis Nominibus (2013)Hrsg. v. Suchla, Beate Regina
 • vol.32: Pseudo-Iustinus: Cohortatioad Graecos / De monarchia / Oratio ad Graecos (2015) Hrsg. v.Marcovich, Miroslav
 • vol.31: Athenagoras: Legatio Pro Christianis(2015) Hrsg. v. Marcovich, Miroslav
 • vol.30: Hübner, Reinhard M.:Die Schrift des Apolinarius von Laodicea gegen Photin(Pseudo-Athanasius, Contra Sabellianos) und Basilius von Caesarea(1989)
 • vol.29: Die Schriften. Band 5 Opera homiletica ethagiographica (1987)
 • vol.28: Torjesen, Karen Jo: HermeneuticalProcedure and Theological Method in Origen's Exegesis (2011)
 • vol.27: Goehring, James E.: The Letter of Ammon and PachomianMonasticism (2011)
 • vol.26: Brennecke, Hanns Ch.: Hilarius vonPoitiers und die Bischofsopposition gegen Konstantius II (2011)
 • vol.25: Hippolytus: Refutatio omnium haeresium (1986) Hrsg. v.Marcovich, Miroslav
 • vol.24: Olympiodor, Diakon von Alexandria -Kommentar zu Hiob (1984) Hrsg. v. Hagedorn, Ursula
 • vol.23: Diehandschriftliche Überlieferung der altslavischen Apokryphen. Band II(2011)
 • vol.22: Die Schriften. Band 4 Liber de haeresibus. Operapolemica (2011)
 • vol.21: Bienert, Wolfgang A.: Dionysius vonAlexandrien (2011)
 • vol.20: Santos Otero, Aurelio: Diehandschriftliche Überlieferung der altslavischen Apokryphen. Band IDie handschriftliche Überlieferung der Altslavischen Apokryphen(2011)
 • vol.19: Psalmenkommentare aus der Katenenüberlieferung.Band III Untersuchungen zu den Psalmenkatenen (2011)
 • vol.18:Repertorium der griechischen christlichen Papyri. I BiblischePapyri, Altes Testament, Neues Testament, Varia, Apokryphen (1975)
 • vol.17: Die Schriften. Band 3 Contra imaginum calumniatoresorationes tres (1975)
 • vol.16: Psalmenkommentare aus derKatenenüberlieferung. Band II (2011)
 • vol.15: Psalmenkommentareaus der Katenenüberlieferung. Band I (2011)
 • vol.14: DerHiobkommentar des Arianers Julian (2012) Hrsg. v. Hagedorn, Dieter
 • vol.13: Bienert, Wolfgang: "Allegoria" und "Anagoge" bei Didymos demBlinden von Alexandria (2011)
 • vol.12: Die Schriften. Band 2Expositio fidei (2011)
 • vol.11: Strothmann, Werner: Johannes vonApamea (2011)
 • vol.10: Bullard, Roger A.: The Hypostasis of theArchons (2012)
 • vol.9: Amphilocius: Amphilochii Iconiensis Iambiad seleucum (1969) Hrsg. v. Oberg, Eberhard
 • vol.8: Staats,Reinhart: Gregor von Nyssa und die Messalianer (1968)
 • vol.7: DieSchriften. Band 1 Institutio elementaris. Capita philosophica(Dialectica) (2011)
 • vol.5: Hornschuh, Manfred: Studien zurEpistula Apostolorum (1965)
 • vol.4: Makarios: Die 50 geistlichenHomilien des Makarios (2011) Hrsg. v. Dörries, Hermann /Klostermann, Erich / Kroeger, Matthias
 • vol.3: Dehnhard, Hans: DasProblem der Abhängigkeit des Basilius von Plotin (2015)
 • vol.2:Das Evangelium nach Philippos (2011) Hrsg. v. Till, Walter
 • vol.1:Eutherios von Tyana: Eine Antilogie des Eutherios von Tyana (1963)Hrsg. v. Tetz, Martin

rΕπεξεργασία

Rhetores:
Lex.Rhet. Lexicon Rhetoricum Apud Aelium Dionysium et Eustathium.
Lex.Rhet.Cant. Lexicon Rhetoricum Cantabrigiense Ed. M. H. E. Meier, Halle 1844; ed. E. O. Houtsma, Leyden 1870.
Rh. Rhetores Graeci Ed. Ch. Walz, 9 vols., Stuttgart 1832-6.
RG Rhetores graeci, Spengel, Leonhard von, 1803-1880, ed, 3 vols.

sΕπεξεργασία

SC Supplementum comicum, Demiańczuk, Ioannes (Jan) ed.: 1912@archive Kraków: Nakkadem Akademii umiejtnoci

 • Supplementum comicum, comoediae graecae fragmenta post editiones Kockianam et Kaibelianam reperta vel indicata, collegit, disposuit, adnotationibus et indice verborum

SL Supplementum lyricum, Diehl, Ernst, ed,:

 • ed.3: 1917@archive Bonn: A. Marcus und E. Weber
 • Supplementum Lyricum; neue Bruchstücke von Archilochus, Alcaeus, Sappho, Corinna, Pindar, Bacchylides

Sud. Λεξικό Σούδα 10ος αιώνας κε, Σουίδα, Suidae Lexicon‎ Suda @DGE Xd.C. Suda uel Suidas lexicon (Sud.)

 • Εκτενές εγκυκλοπαιδικό λεξικό του 10ου βυζαντινού αιώνα στα ελληνικά σχετικά με το μεσογειακό κόσμο.
 • ΟΝΟΜΑ: Σοῦδα, πιθανόν από τη βυζαντινή λέξη 'σούδα' (οχυρό). Επίσης Σουΐδας από λάθος του #Eust Ευσταθίου (12ος αιώνας, παρέπεμπε συχνά στο λεξικό) ο οποίος το θεώρησε κύριο όνομα συγγραφέως.
 • υπάρχουν παραθέσεις χωρίων χαμένων διαφόρων συγγραφέων
 • ΔΙΑΤΑΞΗ: σύστημα της 'αντιστοιχίας'. Δηλαδή τα αρχικά γράμματα παρουσιάζονται με φωνητική σειρά (π.χ. το ΑΙ έπεται του έψιλον).
 • Adler, A., Leipzig 1928-38, 5 vols. [1967-71].
 • Bernhardy, G., Halle 1853 (Sud.B.).
 • Ed. #Bekker Immanuel Bekker, Suidae Lexicon, 1854 typis et impensis G. Reimeri
 • Cantabrigiae edition Suidae Lexicon, Græce & Latine by Suidas (Lexicographer); John Adams Library (Boston Public Library) BRL; Portus, Aemilius, 1550-1614 or 15; Kuster, Ludolf, 1670-1716; Adams, John, 1735-1826, former owner
 • ONLINE: list@cs.uky.edu < Suda online (subscription)

tΕπεξεργασία

TGF Tragicorum graecorum fragmenta Nauck, Augustus (ed.)

ΕλληνιστέςΕπεξεργασία

ΠηγέςΕπεξεργασία

ΛεξικάΕπεξεργασία

Δείτε Κατηγορία:Πρότυπα βιβλιογραφίας

Τοποθετούμε πάντοτε στις {πηγές}

 • την πλατφόρμα {{Π:ΛΟΓΕΙΟΝ}} που περιέχει τα λήμματα των λεξικών
  1. το Liddell-Scott-Jones-McKenzie {{R:LSJ}}
  2. το Middle Liddell (η επιτομή του μεγαλύτερου LSJ)
  3. το εξαιρετικο ισπανικό Diccionario Griego-Español (DGE) του καθηγητή Francisco Rodriguez Abrados που σταματά στο λήμμα ἔξαυος.
  4. το ομηρικό λεξικό Autenrieth, το λεξικό Slater για τον Πίνδαρο
  και πολλά παραδείγματα από κείμενα.
 • το {{Π:Λίντελ}} που είναι η ελληνική μετάφραση online του Middle Liddell
 • και άλλα λεξικά (δείτε την Κατηγορία:Πρότυπα (αρχαία ελληνικά))

πηγές - λεξικά

 • #Hsch {{ΠΘ:Ησύχιος}} για παραθέματα από το Λεξικό του Ησύχιου (σύνδεσμος με το κείμενο στη Βικιθήκη)
 • #Sud Λεξικό Σούδα (10ος αιώνας)

Πρωτότυπα κείμεναΕπεξεργασία

GRC

 • archive.org may be viewed with ?view=theater
 • books.google (αναζήτησή τους στο διαδίκτυο)
 • @catalog.peseus help

GRC + Trans.EL

ΕπιγραφέςΕπεξεργασία

ΑναζήτησηΕπεξεργασία

 • Μνημοσύνη - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
  παράδειγμα καλά

ΦιλολογικάΕπεξεργασία

Γραφή παραθεμάτωνΕπεξεργασία

Δείτε Βικιλεξικό:Δομή λημμάτων#Παραθέματα

Γράφονται στο πολυτονικό σύστημα.

 • ορισμός...
  1η γραμμή με εσοχή: {{παράθεμα}} Χος αιώνας πκε {{βιβ}} Συγγραφέας, έργο
  πρωτότυπο κείμενο έντονη η λέξη του λήμματος
  Η νεοελληνική μετάφραση με όρθια γράμματα και έντονη τη λέξη λήμματος
  Μετάφραση: στοιχεία, σύνδεσμοι.

Πρότυπα


ΕκκρεμότητεςΕπεξεργασία

 • Ἱερόφιλος '4ος-6ος* ? ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ: βιογραφικό. grc-koi-late
 • Αθήναιος Δειπονοσοφιστές
 • 2ος αιώνας κε Archigenes Medicus [Archig.] ii CE Apud Galenum, Aëtium, Oribasium.
 • Δημόκριτος και Ψευδο-Δημόκριτος
  • μίσυ ※  3ος αιώνας πκε Ψευδο-Δημόκριτος Βῶλος ὁ Μενδήσιος, Δημοκρίτου Φυσικὰ καὶ Μυστικά, 2, 46, 8
  • Democritus epigrammaticus [Democr.] v. Anthologia Graeca.
  • Democritus philosophus [Democr.] v BCE Ed. H. Diels, Vorsokr. ii p. 10. Pseudo-Democritus alchemista [Ps.-Democr.] Ed. M. Berthelot, Collection des anciens alchimistes grecs, p. 41.
  • Democritus Ephesius historicus [Democr.Eph.] Ed. C Müller, FHG iv p. 383.
 • Υβρίας, 6ος πκε Ὑβρίας ὁ Κρής Hybriasλαισήϊον. @DGE: 5ος αιώνας. Hybrias lyricus (Hyb.Lyr.) #PMG Page, D., Poetae Melici Graeci, Oxford 1962 [1967], p. 478
 • [Socr.]...
  • Socratis et Socraticorum Epistulae [Socr.] 4/5 ↑ grc Ep. Ed. R. Hercher, Epistolographi graeci, #EG p.609@archive
  • Socrates Argivus Historicus [Socr.Arg.] Ed. C. Müller, #FHG iv p. 496@archive
  • Socrates Cous Historicus [Socr.Cous] Ed. C. Müller, #FHG iv p. 499@archive
  • Socrates Rhodius Historicus [Socr.Rhod.] 1 ↑ grc-koi Ed. C. Müller, #FHG iii p. 326@archive
 • [Chrys.] Χρυσόστομος: 4ος αιώνας πκε Ιωάννης ο Χρυσόστομος
 • Φρύνιχος
  • Phrynichus atticista [Phryn.] 2 ↓ Ed. W. G. Rutherford, London 1881. PS = Praeparatio Sophistica, ed. I. de Borries, Leipzig (T.) 1911.
  • Phrynichus comicus [Phryn.Com.] 5 ↑ Ed. T. Kock, CAF i p. 369; suppl. J. Demiańczuk, Supp. Com. p. 74.
  • Phrynichus tragicus [Phryn.Trag.] 4/5 ↑ Ed. A. Nauck, TGF p. 720. Fragmenta Lyrica, ed. T. Bergk, PLG iii p. 561. [Phryn.Lyr.]