«α» - ΛΟΓΕΙΟΝ (αγγλικά, από το 2011) Λεξικά για την αρχαία ελληνική και λατινική γλώσσα (στα αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, κ.λπ.) Πανεπιστήμιο του Σικάγου.


Πρότυπο που εμφανίζει σύνδεσμο με διαδικτυακό λήμμα της λεξικογραφικής πλατφόρμας 'ΛΟΓΕΙΟΝ' για τα αρχαία ελληνικά, λατινικά.

Περιλαμβάνει τα σπουδαιότερα λεξικά για τις δυο αυτές γλώσσες.

{{Π:ΛΟΓΕΙΟΝ}}   συνδέει και εμφανίζει το λήμμα της σελίδας στην οποία βρίσκεται
{{Π:ΛΟΓΕΙΟΝ|xxxx}}   συνδέει και εμφανίζει διαφορετικό λήμμα από της σελίδας στην οποία βρίσκεται, ακόμη και αν δεν σημειώσετε σωστά τα διακριτικά (πνεύμα, τόνους, κ.λπ.)
{{Π:ΛΟΓΕΙΟΝ|xxxx|zzzz}}   συνδέει με λήμμα xxxx αλλά εμφανίζει τη λέξη zzzz


Τοποθετούμε στην ενότητα πηγές στο τέλος του τομέα της γλώσσας και πριν τις κατηγορίες της (αν υπάρχουν):

==={{πηγές}}===
* {{Π:ΛΟΓΕΙΟΝ}}

ΠαράμετροιΕπεξεργασία

Αριθμητικές παράμετροι

  • |1=   (προαιρετική) Στη θέση#1 συνδέει και εμφανίζει το λήμμα που γράφουμε
  • |2=   (προαιρετική) Στη θέση#2 εμφανίζει τη λέξη που γράφουμε χωρίς να επηρεάζεται ο σύνδεσμος της θέσης#1

Ονομαστικές παράμετροι

  • |0=-   ή   |nodata=1   Παραμένει ο σύνδεσμος και εξαφανίζονται τα στοιχεία του λεξικού
    Χρήσιμο για σύνδεση με περισσότερα από ένα λήμματα.
  • |00=-   ή   |nolink=1   Εξαφανίζεται ο σύνδεσμος, παραμένουν τα στοιχεία του λεξικού.
    Χρήσιμο σε βιβλιογραφίες για απλή αναφορά.