Κατηγορία:Πρότυπα βιβλιογραφίας

Κατηγορίες » Πρότυπα βιβλιογραφίας » Πρότυπα βιβλιογραφίας ανά γλώσσα

Χρησιμοποιούμε το σύστημα APA

  • .pdf@opencourses Εμμανουηλίδου, Έφη (χ.χ.) Βιβλιογραφικές αναφορές. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονικής.

για τους συντάκτες προτύπων:

  • Αν έχουμε σύνδεσμο προς το λεξικό, προτάσσεται ο σύνδεσμος εντός «» όπως στο {{Π:ΛΚΝ}} (Συζήτηση)

  • Το ελληνικό Π σημαίνει «παραπομπή». Χρησιμοποιείται για ονόματα τίτλων βιβλίων με ελληνικό αλφάβητο.
  • Το λατινικό R: «Reference» χρησιμοποιείται για τίτλους με λατινικό αλφάβητο.
  • Τα πρότυπα C (cite) είναι τεχνικά πρότυπα και χρησιμοποιούνται μόνον για τον σχεδιασμό άλλων προτύπων

Εδώ είναι συγκεντρωμένα τα πρότυπα για λεξικά και βιβλία ανεξαρτήτως γλώσσας. Για κάθε γλώσσα χωριστά, δείτε την Κατηγορία:Πρότυπα για τομείς γλωσσών.
Συμβουλευόμαστε έγκριτα ετυμολογικά λεξικά ή ιστότοπους Πανεπιστημίων και Ιδρυμάτων (όχι ιδιωτικές σελίδες).


Δείτε και τα Πρότυπα παραθεμάτων (με πρόθημα ΠΘ:) ειδικά για βιβλία της πεζογραφίας και της ποίησης απ' όπου αντλούμε πολύ συχνά παραθέματα.


Παλαιότερα πρότυπα, στην Κατηγορία:Πρότυπα αναφορών του Βικιλεξικού

Υποκατηγορίες

Αυτή η κατηγορία έχει τις ακόλουθες 5 υποκατηγορίες, από 5 συνολικά.

Άρθρα στην κατηγορία "Πρότυπα βιβλιογραφίας"

Αυτή η κατηγορία περιέχει τις ακόλουθες 80 σελίδες, από 80 συνολικά.