Βικιλεξικό:Βιβλιοθήκη/Συντομογραφίες

δοκιμαστική σελίδα
Στόχος είναι η διασταύρωση των συντομογραφιών λατινογράμματων και ελληνικών, ώστε να μη συμπίπτουν, ώστε να είναι μοναδικές. π.χ. Prorph. (Πορφύριος, φιλόσοφος) Porphyrog. (Πορφυγογέννητος, Κωνσταντίνος), Porphyr. (Πορφύρας, Λάμπρος)
Απρίλιος 2020
***
testing Greek bibliography abbreviations
Our aim is to certify that each abbreviation is unique (both latin and greek script).
2020, April

Συγγραφείς έργα και εκδόσεις που συναντάμε συχνά σε παραθέματα στο Βικιλεξικό.
Authors and works. Abbreviations and data for the use of el.wiktionary editors.

ΕλληνικάΕπεξεργασία

Για τις ελληνικές γλώσσες / For Hellenic languages:

Στυλ μορφοποίησηςΕπεξεργασία

We use APA style, with given names fully written.
Χρησιμοποιούμε το σύστημα APA (American Psychological Association)

 • .pdf@opencourses Εμμανουηλίδου, Έφη (χ.χ.) Βιβλιογραφικές αναφορές. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Στο Βικιλεξικό:

 • αναγράφουμε ολόκληρο το μικρό όνομα, όχι μόνον το αρχικό γράμμα του.
 • τα άρθρα, ή μέρη, ποιήματα (με όρθια γράμματα) που ανήκουν σε βιβλίο/συλλογή τα τοποθετούμε ανάμεσα σε «» ελληνικά εισαγωγικά για να είναι ορατή η διαφοροποίηση.

Πηγές συντομογραφιώνΕπεξεργασία

Πηγές συντομογραφιών - SOURCES for abbreviations

Γενικές συντομογραφίες - General abbreviations:

Οδηγός περιόδωνΕπεξεργασία

αιώνας
century
περίοδος
period
εδώ υπάγονται included
00_108 ↑ α1 έπος. Όμηρος. Ησίοδος. epic. Homer. Hesiod.
00_207-6 ↑ α2 λυρικοί, προσωκρατικοί. lyric. presocratic.
00_405-4-3 ↑ α3 κλασικοί, τραγικοί, Πλάτων-Αριστοτέλης. Θουκυδίδης. classics. tragic. Plato-Aristotle, Thucydides.
00_603-2-1 ↑ κ1 μετακλασικοί, πρώτη φάση της κοινής ελληνιστικής. Πολύβιος. Διονύσιος Αλικαρνασσεύς. postclassical, first Koine phase. Polybius. Dionysius.
1-2-3 ↓ κ2 κοινή αλεξανδρινή 1.Πλούταρχος. 2.Παυσανίας 3.Διογένης Λαέρτιος. Καινή Διαθήκη. Koine of Alexandria, Egypt. 1.Plutarchus. 2.Pausanias. 3.Diogenes Laertius. New testament.
4-5-6 ↓ κ3 όψιμη κοινή late Koine
7-8-9-10 (600-1100) μ1 Ιουστιανιανός. Αττικίζοντες βυζαντινοί Iustinianus. Atticist Byzantines
11-12-13 (1100-1453) μ2 δημώδης μεσαιωνική. Διγενής. demotic mediaeval texts. Digenes.
14-15-16 (1453-1669) μ3 κρητική λογοτεχνία. πρώιμη νεοελληνική γλώσσα. Creatan literature. Early Modern Greek.
17-18 ν1 αρχαίζουσα-δημώδης. Μακρυγιάννης. Κάλβος. Σολωμός. quasi archaic - demotic. Makrygiannis. Kalvos. Solomos.
19-20 ν2 καθαρεύουσα-δημοτική. Παπαδιαμάντης. Ψυχάρης. Katharevousa v. Demotic. Papadiamantis. Psycharis.
20-21 ν3 κοινή νεοελληνική. Σεφέρης. Ελύτης. Ρίτσος. Καζαντζάκης. Standard Modern Greek (Modern Koine). Seferis. Elytis. Ritsos. Kazantzakis.
  σα συλλογές, εκδόσεις: αρχαία syllogae, editions: ancient texts
  σμ συλλογές, εκδόσεις: μεσαιωνικά syllogae, editions: mediaeval texts
  σν συλλογές, εκδόσεις: νεοελληνικά syllogae, editions: modern texts

ΣυγγραφείςΕπεξεργασία

Συγγραφείς κατά περίοδο και α...ω - Authors by period & α...ω

 • Όλα τα λεξικά, και ιστότοποι, σε ξεχωριστή ενότητα σε κάθε περίοδο
 • All dictionaries and websites, are placed separately in every period-page.
abbr συντ LINK - όνομα (monotonic) αι π name (latin + epithet or transcription) ISO γλώσσας
[Hes.] [Ησ.] Ησίοδος 00_207 ↑ α1 Hesiodus epicus grc-ion
[Hom.] [Όμ.] Όμηρος 00_108 ↑ α1 Homerus epicus grc- epic
[Alcm.] [Αλκμ.] Αλκμάν 00_207 ↑ α2 Alcman lyricus grc-lyric
[Archil.] [Αρχίλ.] Αρχίλοχος 00_207 ↑ α2 Archilochus lyricus grc-lyric
[Sapph.] [Σαπφ.] Σαπφώ 00_257/6 ↑ α2 Sappho lyrica grc-lyric
[A.] [Αισχ.] Αισχύλος 00_356/5 ↑ α3 Aeschylus tragicus grc
[Arist.] [Αριστ.] Αριστοτέλης 00_504 ↑ α3 Aristoteles philosophus grc
[Ar.] [Αρ.] Αριστοφάνης 00_455/4 ↑ α3 Aristophanes comicus grc
[E.] [Ευρ.] Ευριπίδης 00_405 ↑ α3 Euripides tragicus grc
[Hdt.] [Ηρόδ.] Ηρόδοτος 00_405 ↑ α3 Herodotus historicus grc
[Hp.] [Ιππ.] Ιπποκράτης 00_405 ↑ α3 Hippocrates medicus grc
[Isoc.] [Ισοκ.] Ισοκράτης 00_504 ↑ α3 Isocrates orator grc
[Xen.] [Ξεν.] Ξενοφών 00_504 ↑ α3 Xenophon historicus grc
[Pl.] [Πλ.] Πλάτων 00_455/4 ↑ α3 Plato philosophus grc
[S.] [Σ.] Σοφοκλής 00_405 ↑ α3 Sophocles tragicus grc
[Th.] [Θουκ.] Θουκυδίδης 00_405 ↑ α3 Thucydides historicus grc-att
[A.R.] [Απολλ.Ρόδ.] Απολλώνιος ο Ρόδιος 00_603 ↑ κ1 Apollonius Rhodius epicus grc-koi
[D.S.] [ΔιόδΣικ.] Διόδωρος Σικελιώτης 00_801 ↑ κ1 Diodorus Siculus historicus grc-koi
[Theoc.] [Θεόκρ.] Θεόκριτος 00_603 ↑ κ1 Theocritus poeta bucolicus grc-koi
[Nic.] [Νικ.] Νίκανδρος ο Κολοφώνιος 00_702 ↑ κ1 Nicander epicus grc-koi
[Nicand.Thyat.] [??.] Νίκανδρος ὁ Θυατειρηνός 00_702? ↑ κ1 Nicander Thyatirius grc-koi
[LXX] [Π.Δ.] Παλαιά Διαθήκη - Εβδομήκοντα 00_60 3/2 ↑ κ1 Vetus Testamentum Graece redditum grc-koi
[Plb.] [Πολύβ.] Πολύβιος 00_702 ↑ κ1 Polybius historicus grc-koi
[Str.] [Στράβ.] Στράβων 00_901 ↑↓ κ1 Strabo geographus grc-koi
[A.D./Dysc.] [Απολλ. Δύσκ.] Απολλώνιος ο Δύσκολος 2 ↓ κ2 Apollonius Dyscolus grammaticus grc-koi
[Ant.Lib.] [Αντ.Λιβ]? Αντωνίνος Λιβεράλις 2? ↓ κ2 Antoninus Liberalis mythographus grc-koi
[Gal.] [Γαλην.] Γαληνός 2 ↓ κ2 Galenus medicus grc-koi
[Gauden.] [??] Γαυδέντιος ο φιλόσοφος 2/3? ↓ κ2 Gaudentius philosophus grc-koi
[D.H.] [ΔιονΑλ.] Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς 2 ↓ κ2 Dionysius Halicarnassensis grc-koi
[D.T.] [??] Διονύσιος ο Θραξ 2 ↓ κ2 Dionysius Thrax grammaticus grc-koi
[Dsc.] [Διοσκ.] Διοσκουρίδης 1 ↓ κ2 Dioscorides, Pedianus (Dioscurides) grc-koi
[Hdn.] [Ηρωδιαν.] Ηρωδιανός, Αίλιος 2 ↓ κ1 Herodianus grammaticus grc-koi
[N.T.] [Κ.Δ.] Καινή Διαθήκη 1/2? ↓ κ2 Novum Testamentum grc-koi
[ClemAl.] [ΚλήμΑλ.] Κλήμης ο Αλεξανδρεύς 1/2 ↓ κ2 Clemens Alexandrinus theologus grc-koi
[Longus] [Λόγγ.] Λόγγος 2 ↓ κ2 Longus scriptor eroticus grc-koi
[Opp.] [Οππ.] Οππιανός 2/3 ↓ κ2 Oppianus Anazarbensis epicus grc-koi
[Opp.] [Οππ.] Ψευδο-Οππιανός 3 ↓ κ2 Oppianus Apamensis epicus grc-koi
[Paus.] [Παυσ.] Παυσανίας 2 ↓ κ2 Pausanias periegeta grc-koi
[Plu.] [Πλούτ.] Πλούταρχος 1/2 ↓ κ2 Plutarchus biographus et philosophus grc-koi
[Poll.] [Πολυδ.] Πολυδεύκης, Ιούλιος 2 ↓ κ2 Pollux grammaticus grc-koi
[Porph.] [Πορφύρ.] Πορφύριος 3 ↓ κ2 Porphyrius Tyrius philosophus grc-koi
[S.E.] [Σέξτ. Εμπ.] Σέξτος Εμπειρικός 2 ↓ κ2 Sextus Empiricus philosophus grc-koi
[Orig.]? [Ωριγ.]? Ωριγένης 2/3 ↓ κ2 Origenes theologus grc-koi
[Alex.Trall.] [Αλέξ. Τραλλ.] Αλέξανδρος Τραλλιανός 6 ↓ κ3 Alexander Trallianus medicus grc-koi
[EustAnt.] [ΕυστΑντ.] Ευστάθιος Αντιοχείας 4 ↓ κ3 Eustathius Antiochenus episcopus (?) grc-koi
[EustEpiph.] [ΕυστΕπιφ.] Ευστάθιος Επιφανεύς 5 ↓ κ3 Eustathius Epiphaniensis historicus grc-koi-late
[Eust.] [Ευστ.] Ευστάθιος Θεσσαλονίκης 12 μ2 Eustathius Episcopus Thessalonicensis κ3 grc-koi grc
[Hsch.] [Hesych.] [Ησύχ.] Ησύχιος 5? ↓ κ3 Hesychius lexicographus grc-koi
[HschJer]?? [ΗσΙερ]?? Ησύχιος Ιεροσολυμίτης 5 ↓ κ3 Hesychius Hierosolymitanus grc-koi
[Jul.] [Ιουλιανός] Ιουλιανός αυτοκράτωρ 4 ↓ κ3 Julianus imperator grc-koi
[CyrΗ.] [Κύριλλ.I?] Κύριλλος Ιεροσολύμων 4 ↓ κ3 Cyrillus Hierosolymitanus grc-koi
[CyrAl.] [Κύριλλ.] Κύριλλος Αλεξανδρείας 4/5 ↓ κ3 Cyrillus Alexandrinus grc-koi
[Longin.] [Λογγίν.] Λογγίνος 3 ↓ κ3 Longinus rhetor grc-koi
[Orib.] [Ορειβ] Ορειβάσιος 4 ↓ κ3 Oribasius medicus grc-koi
[Choerob.] [Χοιροβ.] Χοιροβοσκός, Γεώργιος 8/9 ↓ μ1 Choeroboscus grammaticus κ3 grc-koi
[Agath.] [??.] Αγαθίας 6 ↓ μ1 Agathias historicus et epigrammaticus grc-koi-late
[HschMil.] [Ησ.Μιλ.] Ησύχιος ο Μιλήσιος 6 ↓ μ1 Hesychius Milesius historicus grc-koi-late?
[HschSin.] [Ησ.Μιλ.] Ησύχιος Σιναΐτης 7 ↓ μ1 Hesychius Sinaitis?? grc-koi-late?
[Cod.Just.] [Κώδ.Ιουστ.] Ιουστινιανός 6 ↓ κ3 Iustinianus Imperator?? grc-koi-late? (Novellae) / la (Codex)
[CosmInd.] [ΚοσμΙνδ.?] Κοσμάς Ινδικοπλεύστης 6 ↓ μ1 Cosmas Indicopleustes grc-koi-late
[Porphyrog.]?? [Πορφυρογ.] Πορφυρογέννητος, Κωνσταντίνος 10 μ1 Porphyrogennitos, Constantinos VII gkm
[Procop.] [Προκόπ.] Προκόπιος 6 ↓ μ1 Procopius Caesariensis historicus grc-koi-late
[Phot.] [Φώτ.] Φώτιος 9 ↓ μ1 Photius grc-koi-late
[Vel.] [Βελ.] Βελισαρίου διήγησις, Ανωνύμου 14 μ2 Velissarius, anon gkm
[Dig.] [Διγ.] Διγενής Ακρίτης, Ανωνύμου 14 μ2 Digenis Akritis, anon gkm
[Erotop.] [Ερωτοπ.] Ερωτοπαίγνια, Ανωνύμου 15 μ2 Erotopaegnia, anon gkm
[Kallim.] [Καλλίμ.] Καλλίμαχος και Χρυσορρόη, Ανωνύμου 14 μ2 Kallimachos & Chrysoroi, anon gkm
[Comn.] [Anna] [Κομν.] Κομνηνή, Άννα 11/12 μ2 Comnena, Anna grc att
[Manas.] [Μανασσ.] Μανασσής, Κωντσταντίνος 12 μ2 Manasses, Constantinos gkm
[Mach.] [Μαχ.] Μαχαιράς, Λεόντιος 13 μ2 Machairas, Leontios gkm
[Liv.] [Λίβ.] Λίβιστρος και Ροδάμνη, Ανωνύμου 13-15 μ2 Livistros & Rodamni, anon gkm
[Poulol.] [Πουλολ.] Πουλολόγος, Ανωνύμου 13-14 μ2 Poulologos, anon gkm
[Prodr.] [Πρόδρ.] Πρόδρομος, Θεόδωρος 12 μ2 Prodromos, Theodoros gkm
[Ptochoprodr.] [Πτωχοπρόδρ.] Πτωχοπρόδρομος, Ανωνύμου 12b μ2 Ptochoprodromos, anon gkm
[Span.] [Σπαν.] Σπανέας, Ανωνύμου 14 μ2 Spaneas, anon gkm
[Tz] [Τζ.] Τζέτζης, Ιωάννης 12 μ2 Tzetzis, Ioannis gkm
[Flor.] [Φλώρ.] Φλώριος και Πατζιαφλόρα, Ανωνύμου 13-15 μ2 Florios & Patziaflra, anon gkm
[ChronMor] [ΧρονΜορ] Χρονικόν του Μορέως, Ανωνύμου 14 μ2 Chronicon Moreos, anon gkm
[Varouchas?] [Βαρούχας] Βαρούχας, Μανόλης 16/17 μ3 Varouchas, Manolis gkm-el
[Georgil??] [Γεωργηλ.] Γεωργηλάς (Εμμανουήλ Λιμενίτης) 15 μ3 Georgilas (Emmanuil Limenitis) gkm-el
[ZygomTh.] [ΖυγομΘ.] Ζυγομαλάς, Θεοδόσιος 16 μ3 Zygomalas, Theodosios gkm
[ZygomI.] [ΖυγομΙ.] Ζυγομαλάς, Ιωάννης 15/16 μ3 Zygomalas, Ioannis gkm
[Zotikos?]
[Parasp.?]
[Ζωτικός?]
[Παρασπ.?]
Ζωτικός, Παρασπόνδυλος 16 μ3 Zoticos, Paraspondylos gkm
[IoannouM.?] [ΙωΜανθ.] Ιωάννου, Μάνθος 17/18 μ3 Ioannou, Manthos gkm
[Korn.] [Κορν.] Κορνάρος, Βιτσέντσος 16/17 μ3 Kornaros, Vitsentzos gkm el-crt
[Codin.?] [Κωδιν.?] Κωδινός, Γεώργιος. Κουροπαλάτης 15 μ3 Codinus, Georgius. Curopalates gkm
[Synad.] [Συναδ.] Συναδινός 17 μ3 Synadinos gkm
[Chumnos] [Χούμν.] Χούμνος, Γεώργιος 15 μ3 Choumnos, Georgios gkm-el
[Kalv.] [Κάλβ.] Κάλβος, Ανδρέας 19 ν1 Kalvos, Andreas kath el
[Kor.] [Κορ.] Κοραής, Αδαμάντιος 18/19 ν1 Korais, Adamantios kath
[Makryg.] [Μακρυγ.] Μακρυγιάννης 19 ν1 Makrygiannis dem
[Sol.] [Σολ.] Σολωμός, Διονύσιος 19 ν1 Solomos, Dionysios dem
[Vlachog.] [Βλαχογ.] Βλαχογιάννης, Γιάννης 19/20 ν2 Vlachogianjnis, Giannis el
[Gryp.] [Γρυπ.] Γρυπάρης, Ιωάννης 19/20 ν2 Gryparis, Ioannis el
[Cav.] [Καβ.] Καβάφης, Κωνσταντίνος 19/20 ν2 Cavafy/Kavafis, Contstantine el
[Kaz.] [Καζ.] Καζαντζάκης, Νίκος 19/20 ν2 Kazantzakis, Nikos el
[Kark.] [Καρκ.] Καρκαβίτσας, Ανδρέας 19/20 ν2 Karkavitsas, Andreas el kath
[Palam.] [Παλαμ.] Παλαμάς, Κωστής 19/20 ν2 Palamas, Kostis el dem
[Papadiam.] [Παπαδιαμ.] Παπαδιαμάντης, Αλέξανδρος 19 ν2 Papadiamantis, Alexandros kath
[PolK.] [ΠολΚ.] Πολίτης, Κοσμάς 19/20 ν2 Politis, Kosmas el
[Skok.] [Σκόκ.] Σκόκος, Κωνσταντίνος 19/20 ν2 Skokos, Konstantinos kath el
[Valt.] [Βαλτ.] Βαλτινός, Θανάσης 20 ν3 Valtinos, Thanasis el
[Elyt.] [Ελύτ.] Ελύτης, Οδυσσέας 20 ν3 Elytis, Odysseas el
[Pets.] [Πετσ.] Πετσάλης-Διομήδης, Θανάσης 20 ν3 Petsalis-Diomidis, Thanasis el
[Sef.] [Σεφ.] Σεφέρης, Γιώργος 20 ν3 Seferis, Giorgos el
[Skar.] [Σκαρ.] Σκαρίμπας, Γιάννης 20 ν3 Skarimbas, Giannis el
[Sot.] [Σωτ.] Σωτηρίου, Διδώ 20 ν3 Sotiriou, Dido el
[Tak.] [Ταχ.] Ταχτσής, Κώστας 20 ν3 Taktsis, Kostas el
[Terz.] [Τερζ.] Τερζάκης, Άγγελος 20 ν3 Terzakis, Aggelos el
[Tsir.] [Τσίρ.] Τσίρκας, Στρατής 20 ν3 Tsirkas, Stratis el
[Fak.] [Φακ.] Φακίνου, Ευγενία 20 ν3 Fakinou, Evgenia el
    Συλλογές σα σα Syllogae, Editions grc
Pinakes Πίνακες Pinakes (web) σμ σμ Pinakes (web) codd.
Sim-Cod Σημ-Κωδ Σημειώματα-Κώδικες (web) σμ σμ Σημειώματα-Κώδικες (web) codd.
PolL ΠολΛ Πολίτης, Λϊνος 20 σν Politis, Linos el-dem
PolN ΠολΝ Πολίτης, Νικόλαος 19/20 σν Politis, Nikolaos el-dem
Sathas Σάθας Σάθας, Κωνσταντίνος 19 σν2 Sathas, Konstantinos gkm & el

ΛεξικάΕπεξεργασία

Λεξικά grc gkm el
Dimitrakos - Δημητράκος Δημητράκος, Δημήτριος Β. (1964). Μέγα λεξικόν ὅλης τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης. Αθήνα: Ελληνική Παιδεία. Α΄ έκδοση: 1930-1950. 


Συντομογραφίες

Συλλογές περιοδικάΕπεξεργασία

 • a
  AAEEG AG = Anthologia Graeca AP = Anthologia Palatina
 • c
  CGMA Carmina graeca medii aevi CFHB Corpus Fontium Historiae Byzantinae Bonn Corpus CMG Corpus medicorum graecorum
 • e
  EG Epistolographi graeci EM = Etymologicum Magnum Μέγα Ἐτυμολογικόν ΜΕ ESG Erotici scriptores graeci
 • f
  FHG Fragmenta historicorum graecorum
 • g
  GG Grammatici Graeci
 • i
  I = Inscriptiones IG = Inscriptiones Graece
 • m
  MSG Musici scriptores graeci
 • n
  NS Neugriechische Studien
 • p
  P = Papyri PG = Patrologia Graeca PhMGM Physici et medici graeci minores PL = Patrologia Latina PMG Poetae Melici Graeci POxy Oxyrhynchus Papyri PSG Poetae lyrici graeci
 • r
  RG Rhetores graeci Rh. Rhetores Graeci
 • s
  SC Supplementum comicum SL Supplementum lyricum
 • t
  TGF Tragicorum graecorum fragmenta

ΕλληνιστέςΕπεξεργασία

 • d
  Dickey, Eleanor.
 • b
  Bekker Βεκκήρος Browning
 • m
  MeyerG MeyerNS Migne Moravcsik Μόραβτσικ