Οι ακόλουθες οδηγίες βρίσκονται στο Πρότυπο:Π:Λίντελ/οδηγίες. [επεξεργασία]


παίζω - Επιτομή του Λεξικού Λίντελ-Σκοτ, Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας (Επιτομή του Μεγάλου Λεξικού, εκδ. Πελεκάνος, 2007), Ψηφίδες στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2012


Πρότυπο που εμφανίζει σύνδεσμο με διαδικτυακό τόπο για την Επιτομή του Λεξικού 'Λίντελ-Σκοτ' (μετάφρασης του αγγλικού An Intermediate Greek-English Lexicon, 1889) των Henry George Liddell & Robert Scott, γνωστού ως 'Middle Liddell'). Για το μεγάλο Liddell-Scott, δείτε το πρότυπο {{Π:ΛΟΓΕΙΟΝ}} (αγγλικά) και {{R:LSK}} (για την έκδοση Κωνσταντινίδη)

{{Π:Λίντελ}}   συνδέει και εμφανίζει το λήμμα της σελίδας στην οποία βρίσκεται
{{Π:Λίντελ|xxxx}}   συνδέει και εμφανίζει διαφορετικό λήμμα από της σελίδας στην οποία βρίσκεται. Δεν χρειάζεται να γράψετε σε πολυτονικό, ούτε καν με τόνους. Όμως η λέξη πρέπει να είναι λήμμα, και όχι κλιτικός τύπος. Μέσα από την ιστοσελίδα, μπορείτε να χρησιμοποιείτε πιο εξειδικευμένους τρόπους αναζήτησης.
{{Π:Λίντελ|xxxx|zzzz}}   συνδέει με λήμμα xxxx αλλά εμφανίζει τη λέξη zzzz


Τοποθετούμε στην ενότητα πηγές στο τέλος του τομέα της γλώσσας και πριν τις κατηγορίες της (αν υπάρχουν):

==={{πηγές}}===
* {{Π:Λίντελ}}

Παράμετροι επεξεργασία

Αριθμητικές παράμετροι

  • |1=   (προαιρετική) Στη θέση#1 συνδέει και εμφανίζει το λήμμα που γράφουμε. (link 1)
  • |2=   (προαιρετική) Στη θέση#2 εμφανίζει τη λέξη που γράφουμε χωρίς να επηρεάζεται ο σύνδεσμος της θέσης#1. (link 1, show 2)

Ονομαστικές παράμετροι

  • |0=-   ή   |nodata=1   Παραμένει ο σύνδεσμος και εξαφανίζονται τα στοιχεία του λεξικού
    Χρήσιμο για σύνδεση με περισσότερα από ένα λήμματα.
  • |00=-   ή   |nolink=1   Εξαφανίζεται ο σύνδεσμος, παραμένουν τα στοιχεία του λεξικού.
    Χρήσιμο σε βιβλιογραφίες για απλή αναφορά.