Λατινικά (la) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

et al. < et (και) & alius (άλλος)

  Συντομομορφή επεξεργασία

et al. συντομογραφία (βιβλιογραφική παραπομπή)

  1. των et alii (και άλλοι), et aliae (και άλλες), et alia (και άλλα)
  2. του et alibi (και αλλού) συνήθως ως παραπομπή μέσα σε κείμενο

Άλλες μορφές επεξεργασία