Δείτε τις μορφές αι, αι., αϊ-, Αϊ-, άι, αἰ, αἱ, αἴ, αἶ, αἵ, ἀΐ, ἄι, ἄϊ, ἀϊ-

  Ετυμολογία

επεξεργασία
αι. < αρχική δίφθογγος του αιώνας

  Συντομομορφή

επεξεργασία

αι. αρσενικό συντομογραφία

  Μεταφράσεις

επεξεργασία