Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

ἀστεράτος < ἀστέρ(ας), ἀστέρι < αρχαία ελληνική ἀστήρ + -άτος

  Επίθετο επεξεργασία

ἀστεράτος

Συγγενικές λέξεις επεξεργασία

  Πηγές επεξεργασία

σελ.274, Τόμος Γ' - Κριαράς, Εμμανουήλ. Λεξικό της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας (1100-1669). Τόμοι Α'-ΙΗ'. (Τόμοι ΙΕ'-ΙΗ' επιμ. Ιωάννης Ν. Καζάζης).   Άπαντα Εμμανουήλ Κριαρά στην Πύλη για την ελληνική γλώσσα, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.