Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

ἐγκαλλωπίζω, τύπος ενεργητικής φωνής < ελληνιστική κοινή ἐγκαλλωπίζομαι < αρχαία ελληνική (ἐν) ἐγ- + κάλλος + ὤψ

  Ρήμα επεξεργασία

ἐγκαλλωπίζω

Συγγενικές λέξεις επεξεργασία

νέα ελληνικά

Ρηματικοί τύποι επεξεργασία

  Πηγές επεξεργασία