Δείτε επίσης: Άρης, ἄρης

Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Ἄρης αρσενικό

  1. ανδρικό όνομα
  2. (ελληνική μυθολογία, θεωνύμιο) ο θεός Ἄρης
    ※  14ος αιώνας Ανώνυμος Ριμάδα περὶ Βελισαρίου, στίχοι 896‑897. Διασκευή (1453‑1490)[1] του: Διήγησις Βελισαρίου (1390‑1399)[2]
    προσερωτῶσιν οἱ ἄρχοντες «ποῦ 'ναι ὁ Βελισάρης
    ὁ θαυμαστός, ὁ φρόνιμος, ἀστεροδρόμος Ἄρης...;»

  Αναφορές επεξεργασίαΑρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

  Αυτή η σελίδα μπήκε στον κατάλογο των κλίσεων που χρειάζονται έλεγχο.
Παρατηρήσεις:  Να προστεθούν οι πολλοί διαλεκτικοί τύποι, η ιωνική και αιολική κλίση

→ λείπει η κλίση

  Ετυμολογία επεξεργασία

Ἄρης < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Ἄρης αρσενικό

Παράγωγα επεξεργασία

Δείτε επίσης επεξεργασία

νέα ελληνικά:

  Πηγές επεξεργασία