Αρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

μάρναμαι < λείπει η ετυμολογία

  Ρήμα επεξεργασία

μάρναμαι (αποθετικό ρήμα που απαντά μόνο σε ορισμένους τύπους)

 1. πολεμώ, μάχομαι
  ※  8ος πκε αιώνας   Ὅμηρος, Ἰλιάς, 16 (Π. Πατρόκλεια.), στίχ. 497 (495-497)
  πρῶτα μὲν ὄτρυνον Λυκίων ἡγήτορας ἄνδρας, | πάντῃ ἐποιχόμενος, Σαρπηδόνος ἀμφιμάχεσθαι· | αὐτὰρ ἔπειτα καὶ αὐτὸς ἐμεῦ πέρι μάρναο χαλκῷ.
  Και των Λυκίων πρώτα ειπέ στους πρώτους πολεμάρχους | εδώ στον Σαρπηδόνα εμπρός την λόγχην να προβάλλουν, | με το κοντάρι σου και συ πολέμα να με σώσεις.
  Έμμετρη μετάφραση (1922): Ιάκωβος Πολυλάς, @greek‑language.gr
  ※  8ος πκε αιώνας   Ὅμηρος, Ἰλιάς, 4 (Δ. Ὁρκίων σύγχυσις. Ἀγαμέμνονος ἐπιπώλησις.), στίχ. 513 (512-513)
  οὐ μὰν οὐδ᾽ Ἀχιλεύς, Θέτιδος πάϊς ἠϋκόμοιο, | μάρναται, ἀλλ᾽ ἐπὶ νηυσὶ χόλον θυμαλγέα πέσσει.»
  ούτ᾽ ο Αχιλλέας μάχεται, ο υιός της καλλικόμου | Θέτιδος, αλλά τον θυμόν τρέφει σιμά στα πλοία».
  Έμμετρη μετάφραση (1922): Ιάκωβος Πολυλάς, @greek‑language.gr
  ※  7ος πκε αιώνας Ἡσίοδος, (αποδίδεται) Ἀσπὶς Ἡρακλέουςw, 401
  τὴν ὥρην] μάρναντο, πολὺς δ᾽ ὀρυμαγδὸς ὀρώρει.
  Αυτήν την εποχή] πολέμαγαν κι ορυμαγδό σηκώνανε πολύ.
  Μετάφραση (2001): Σταύρος Γκιργκένης, Θεσσαλονίκη: Ζήτρος @greek‑language.gr
  ※  5ος πκε αιώνας Εὐριπίδης, Μήδεια, στίχ. 249 (248-250)
  λέγουσι δ᾽ ἡμᾶς ὡς ἀκίνδυνον βίον | ζῶμεν κατ᾽ οἴκους, οἱ δὲ μάρνανται δορί, | κακῶς φρονοῦντες·
  Λένε, βέβαια, για μας πως ζούμε βίο ακίνδυνο | μέσα στο σπίτι, ενώ εκείνοι πολεμάνε με το δόρυ | — μέγα σφάλμα!
  Μετάφραση (2012): Θ. Κ. Στεφανόπουλος, Αθήνα: Κίχλη @greek‑language.gr
 2. καυγαδίζω, φιλονικώ
 3. συναγωνίζομαι, αγωνίζομαι, προσπαθώ με όλη μου τη δύναμη
  ※  6ος/5ος πκε αιώνας Πίνδαροςw, Ὀλυμπιονίκαιςw, 5. Ψαύμιδι Καμαριναίῳ άπήνῃ, 15 (5.15-5.16)
  αἰεὶ δ᾽ ἀμφ᾽ ἀρεταῖσι πόνος δαπάνα τε μάρναται πρὸς ἔργον | κινδύνῳ κεκαλυμμένον·
  • Αλλά για τη δόξα χρειάζεται πάντοτε και κόπος και δαπάνη, | που οδηγούν σε κατόρθωμα στον κίνδυνο κρυμμένο·
   Μετάφραση (2004), Γιάννης Οικονομίδης, @greek‑language.gr
  • Αλλά για τις αρετές πάντα συναγωνίζονται ο κόπος και η δαπάνη, | για να επιτευχθεί κατόρθωμα, που ενέχει κίνδυνο συγκαλυμμένο·
   Μετάφραση λέξεων: Βικιλεξικό.

Άλλες μορφές επεξεργασία

Σύνθετα επεξεργασία

Κλίση επεξεργασία

Ρηματικοί τύποι:

  Πηγές επεξεργασία