Αρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Ἀθήνη

ἀπέβη γλαυκῶπις Ἀθήνη πόντον ἐπ᾽ ἀτρύγετον, λίπε δὲ Σχερίην ἐρατεινήν, ἵκετο δ᾽ ἐς Μαραθῶνα καὶ εὐρυάγυιαν Ἀθήνην

Άλλες μορφές επεξεργασία