Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

παρτίδα περ παρτίδα < (άμεσο δάνειο) βενετική partida per partida → δείτε τις λέξεις παρτίδα και περ • Η Ετυμολογία χρειάζεται ανάπτυξη με τεκμηρίωση. Μπορείτε να βοηθήσετε;  
※  1565 §Capitula Teni et Myconi (Τήνος, Μύκονος), Al Rettor di Thine στο Κωνσταντίνος Σάθας, Monumenta historiae Hellenicae (Μνημεία ελληνικής ιστορίας) [στα γαλλικά, γλώσσα κειμένων: ?], Τόμος 4, εκδότης: Maisonneuve et Cie, 1883, σελ.255@books.google

  Έκφραση επεξεργασία

παρτίδα περ παρτίδα

  • κομμάτι κομμάτι, κομματιαστά
    ※  16ος/17ος αιώνας Βαρούχας, Μανόλης. Νοταριακές πράξεις, Μοναστηράκι Αμαρίου (1597‑1613) Επιμ. Bakker W.F. - Gemert Arnold F.van, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο:1987
    [η Εργίνα Ρεστιβοπούλα] … δεν έχοντας τα ὑπέρπυρα λδ΄ (34)να τα δώσει του άνωθεν μισσέρ Γεώργη οπού του χρωστεί εισέ χρέος μέσα εισέ λάδι, κρασί και στάρι οπού τση έδωκεν, τα οποία είχεν γραμμένα και εδιάβασέν τα οπρό τση, παρτίδα περ παρτίδα, και είναι σωστά υπέρπυρα λδ΄ [μεταγραφή σε μονοτονικό]

  Πηγές επεξεργασία