Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

ἀποκρισιάρης, λέξη του 6ου αιώνα < ἀπόκρισι(ς) + -άριος

  Ουσιαστικό επεξεργασία

ἀποκρισιάρης αρσενικό

 1. απεσταλμένος
   συνώνυμα: ἀμπασσαδόρος, ἀποστολάτορας
  1. πληρεξούσιος
  2. αγγελιοφόρος
   ※  15ος αιώνας Γεώργιος Σφραντζής, [Χρονικόν μικρόν] στο Grecu V., Georgios Sphrantzes, Memorii 1401-1477 [Scriptores Byzantini, 5], Βουκουρέστι 1966, 1-150, 763
   Ἄρχον ἀποκρισιάρη, νὰ σὲ εἴπωμεν καλὰ μαντάτα
    συνώνυμα: μαντατοφόρος
 2. προξενητής

Κλιτικοί τύποι επεξεργασία

Άλλες μορφές επεξεργασία

Συγγενικές λέξεις επεξεργασία

→ και δείτε τις λέξεις ἀπόκρισις και ἀποκρίνομαι

  Πηγές επεξεργασία