Πρότυπο για τη σύνδεση με το συνολικό κείμενο του λεξικού για τη μεσαιωνική ελληνική γλώσσα.
Οι ορισμοί, εισαγωγή, σχόλια, στα λατινικά.


Αν έχουμε εντοπίσει τον αριθμό της σελίδας, μπορούμε να τον συμπληρώσουμε στην 1η παράμετρο
Παράδειγμα: η λέξη ἀκατάδεκτος βρίσκεται στη σελίδα 13. Γράφουμε

{{R:Meursius|13}}

που εμφανίζει


Τοποθετούμε στην ενότητα πηγές στο τέλος του τομέα της γλώσσας και πριν τις κατηγορίες της (αν υπάρχουν):

==={{πηγές}}===
* {{R:Meursius}}

Ονομαστικές παράμετροι

  • |0=-   Παραμένει ο σύνδεσμος και εξαφανίζονται τα στοιχεία του λεξικού
    Χρήσιμο για σύνδεση με περισσότερα από ένα λήμματα.
  • |00=-   Εξαφανίζεται ο σύνδεσμος, παραμένουν τα στοιχεία του λεξικού.
    Χρήσιμο σε βιβλιογραφίες για απλή αναφορά.

ΣημειώσειςΕπεξεργασία