Προκόπιος (500‑565) Ὑπὲρ τῶν Πολέμων Λόγοι.


Γράφουμε

{{ΠΘ:ΠροκΠολ}}

Σελίδες που συνδέονται με το Πρότυπο


Μπορούμε να προσθέσουμε επιπλέον πληροφορίες.

Παράδειγμα στο λήμμα βαλλίστρα.