Πρότυπο:R:Redhouse

(Ανακατεύθυνση από Πρότυπο:R:ota:en:Redhouse)


{{R:Redhouse|<αριθμός σελίδας>}}

χωρίς αναγραφή αριθμού σελίδας εμφανίζει

Redhouse, James W. (1890) A Turkish and English Lexicon. (Τουρκικό [οθωμανικό] και αγγλικό λεξικό) Κωνσταντινούπολη: A. H. Boyajian. (ανατύπωση).

Αριθμητική παράμετροςΕπεξεργασία

  • |1= στη θέση# ο αριθμός της σελίδας, ώστε να συνδεθούμε με το archive.org. Π.χ.

{{R:Redhouse|335}}

εμφανίζει

σελ. 335Redhouse, James W. (1890) A Turkish and English Lexicon. (Τουρκικό [οθωμανικό] και αγγλικό λεξικό) Κωνσταντινούπολη: A. H. Boyajian. (ανατύπωση).


Αν τυχόν ο αριθμός μας στοχεύει σε λανθασμένη σελίδα διορθώνουμε και αναγράφουμε προσαρμοσένο τον αριθμό στη θέση#2. Π.χ. στόχος η σελίδα 1451 χρειάζεται να γράψουμε

{{R:Redhouse|1453|1451}}

εμφανίζει

σελ. 1451Redhouse, James W. (1890) A Turkish and English Lexicon. (Τουρκικό [οθωμανικό] και αγγλικό λεξικό) Κωνσταντινούπολη: A. H. Boyajian. (ανατύπωση).