Πάπυρος–Λαρούς–Μπριτάννικα: Λεξικό της ελληνικής γλώσσας, αρχαίας - μεσαιωνικής - νέας, ερμηνευτικό - ετυμολογικό. Αθήνα: Πάπυρος, 1981‑1994, έκδοση: 2013.


Πρότυπο για βιβλιογραφική αναφορά σε έντυπο λεξικό.


Τοποθετούμε στην ενότητα πηγές στο τέλος του τομέα της γλώσσας και πριν τις κατηγορίες της (αν υπάρχουν):

==={{πηγές}}===
* {{Π:Πάπυρος}}


ή τοποθετούμε παραπομπή σε κάποιο σημείο του λήμματος

<ref>{{Π:Πάπυρος}}</ref>

και προσθέτουμε στο τέλος του τομέα της γλώσσας και πριν τις πηγές και τις κατηγορίες (αν υπάρχουν)

==={{αναφορές}}===
<references/>

για να εμφανιστεί η παραπομπή.

ΣημειώσειςΕπεξεργασία

  • Είναι το Μέγα Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας που περιέχεται στην Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα
  • Στο λεξικό, σημειώνονται η αρχαία ελληνική γλώσσα με Α, η μεσαιωνική με Μ και η νέα ελληνική με Ν.
  • Η ορθογράφηση του τίτλου, όπως στο εξώφυλλο.