Οι 100 βασικές λέξεις της ΑγγλικήςΕπεξεργασία

σύμφωνα με το αγγλικό wiktionaryΕπεξεργασία

I

  * I

a

  * a
  * about
  * after
  * all
  * and
  * are
  * as
  * at

b

  * be
  * but
  * by

c

  * can

d

  * do
  * down

e

  * each
  * eat

f

  * far
  * fast
  * first
  * for
  * from

g

  * good

h

  * have
  * he
  * her
  * high
  * him
  * his
  * how

i

  * if
  * in
  * into
  * is
  * it

j

  * just

k

  * know

l

  * like
  * listen
  * little
  * long

m

  * make
  * man
  * many
  * may
  * more
  * most
  * my

n

  * near
  * no
  * not
  * now

o

  * of
  * on
  * one
  * only
  * or
  * other
  * out
  * over

p

  * people

r

  * read

s

  * say
  * see
  * she
  * should
  * slow
  * small
  * so
  * some
  * stop

t

  * than
  * that
  * the
  * then
  * there
  * they
  * this
  * through
  * to
  * true
  * two

u

  * up
  * use

v

  * very

w

  * was
  * water
  * way
  * we
  * were
  * what
  * when
  * where
  * which
  * who
  * will
  * with
  * would
  * write

y

  * yes
  * you