Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος αντωνυμίας επεξεργασία

his (en) (κτητική αντωνυμία του he)

 • δικός του
  These are his.
  Αυτά είναι δικά του.
  His is on the table.
  Το δικό του είναι στο τραπέζι.

  Προσδιοριστής επεξεργασία

his (en) (κτητικός προσδιοριστής του he)

 • του, δικός του
  Where is his phone?
  Πού είναι το κινητό του;/Πού είναι το δικό του κινητό;
   συνώνυμα: (εμφατικά) his own

Δείτε επίσης επεξεργασίαΛατινικά (la) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος αντωνυμίας επεξεργασία