Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία
      ενικός         πληθυντικός  
subjective subjectives

subjective (fr)