Δείτε επίσης: IT

  Προφορά

επεξεργασία
ΔΦΑ : /ɪt/

  Αντωνυμία

επεξεργασία

it (en) (γ΄πρόσωπο, ονομαστική ενικού, ουδέτερου γένους) αιτιατική: it, αυτοπαθής: itself, κτητική αντωνυμία: its, κτητικός προσδιοριστής: its)

 1. (ονομαστική προσωπική αντωνυμία) αυτό (μερικές φορές αυτός ή αυτή-δείτε τις σημειώσεις)
  It is an important point.
  Αυτό είναι ένα σημαντικό επιχείρημα.
  The chocolate is nice and it is very tasty.
  Η σοκολάτα είναι ωραία και αυτή είναι πολύ νόστιμη.
  The elephant is very tired and it wants to rest.
  Ο ελέφαντας είναι πολύ κουρασμένος και αυτός θέλει να ξεκουραστεί.
  • το στη φράση «να 'το»
   -Where is it? -Here it is!
   -Πού' ν' 'το; -Να 'το!
 2. (ονομαστική προσωπική αντωνυμία) αυτό, δηλώνει μωρό ή παιδί, ειδικά αν το γένος είναι άγνωστο
  I kissed the baby and it smiled.
  Φίλησα το μωρό και αυτό χαμογέλασε.
 3. (αιτιατική προσωπική αντωνυμία) το (μερικές φορές τον ή την-δείτε τις σημειώσεις)
  The book was good and I read it many times.
  Το βιβλίο ήταν καλό και το διάβασα πολλές φορές.
  I was looking for my bag but I found it.
  Έψαχνα την τσάντα μου αλλά τη βρήκα.
  The dog was hungry so I fed it.
  Ο σκύλος ήταν πεινασμένος άρα τον τάισα.
 4. (αιτιατική προσωπική αντωνυμία) το, δηλώνει μωρό ή παιδί, ειδικά αν το γένος είναι άγνωστο
  The baby was crying and I held it.
  Το μωρό έκλαιγε και το κράτησα.
 5. χρησιμοποιείται για να αναγνωρίσει κάποιον
  -Who is it? -It is me, Paul.
  -Ποιος είναι; -Εγώ, ο Παύλος.
 6. απρόσωπη αντωνυμία
  It is cold today.
  Κάνει κρύο σήμερα.
  -What time is it? -It is quarter to three.
  -Τι ώρα είναι; -Είναι τρεις παρά τέταρτο.
 7. όλα, αυτό ήταν, τελείωσε
  That is it!
  Αυτά είναι όλα!
  This is it. This is my last day.
  Αυτό ήταν. Είναι η τελευταία μου μέρα.
   συνώνυμα: all

Σημειώσεις

επεξεργασία
 • Χρησιμοποιείται για να δηλώσει άψυχα ή άϋλα πράγματα, για μη ζωική ζωή (π.χ. φυτά), και πρόσωπα ή ζώα που το γένος είναι άγνωστο ή ασήμαντο (ειδικά μωρό ή παιδί).
 • Χρησιμοποιείται επίσης σε φράσεις όπως “Who is it?” και “What time is it?”

Δείτε επίσης

επεξεργασία
 • Stavropoulos, D N (2008). Stavropoulos, G N. ed. Oxford Greek-English Learner's Dictionary (Revised έκδοση). Oxford: Oxford University Press. σελ. 263, 621-622. ISBN 9780194325684. , λήμμα: είμαι, όλος