Κλιτικός τύπος αντωνυμίας

επεξεργασία

yours (en) (κτητική αντωνυμία του you)

Δείτε επίσης

επεξεργασία