Ετυμολογία

επεξεργασία
each other < → δείτε τις λέξεις each και other

  Αντωνυμία

επεξεργασία

each other (en)

 • (αλληλοπαθής αντωνυμία) ο ένας τον άλλον, αλλήλων, αλλήλους
  They love each other.
  Αγαπούν ο ένας τον άλλον.
  Can we promise each other?
  Μπορούμε να υποσχεθούμε ο ένας στον άλλον;
  They were trying to steal each others’s money.
  Προσπαθούσαν να κλέψουν ο ένας τα χρήματα του άλλου.
  We weren’t officially informed; we were trying to figure something out from each other.
  Δεν ενημερωθήκαμε επίσημα· από τον έναν και τον άλλο προσπαθούσαμε κάτι να μάθουμε.

Συνώνυμα

επεξεργασία

Δείτε επίσης

επεξεργασία