Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Προσδιοριστής επεξεργασία

my (en) (κτητικός προσδιοριστής του I)

  • μου, δικός μου
    Where is my book?
    Πού είναι το βιβλίο μου;/Πού είναι το δικό μου βιβλίο;
     συνώνυμα: (εμφατικά) my own

Δείτε επίσης επεξεργασίαΠολωνικά (pl) επεξεργασία

  Προφορά επεξεργασία

 

  Αντωνυμία επεξεργασία

my (pl)