Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος αντωνυμίας επεξεργασία

ours (en) (κτητική αντωνυμία του we)

Δείτε επίσης επεξεργασίαΓαλλικά (fr) επεξεργασία

  Προφορά επεξεργασία

 

  Ουσιαστικό επεξεργασία

ours (fr)