Κλιτικός τύπος αντωνυμίας

επεξεργασία

ours (en) (κτητική αντωνυμία του we)

Δείτε επίσης

επεξεργασία  Προφορά

επεξεργασία
 

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

ours (fr)