Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος αντωνυμίας επεξεργασία

him (en)

Δείτε επίσης επεξεργασία