Κλιτικός τύπος αντωνυμίας

επεξεργασία

him (en)

Δείτε επίσης

επεξεργασία