Επίθετο

επεξεργασία

relative (en) (χωρίς παραθετικά)

 1. (γραμματική) αναφορικός
 2. σχετικός με κάτι
   συνώνυμα: relevant
 3. σχετικός, όχι απόλυτος
   αντώνυμα: absolute

  Ουσιαστικό

επεξεργασία
      ενικός         πληθυντικός  
relative relatives

relative (en)

 • ο/η συγγενής
  a relative by marriage - συγγενής εξ αγχιστείας
  a close/distant relative - στενός/μακρινός συγγενής
  He is not my relative.
  Δεν είναι συγγενής μου.
   συνώνυμα: relation

Συγγενικά

επεξεργασία
 • → δείτε τη λέξη relate  Ετυμολογία

επεξεργασία
relative < relativ- + -e

  Επίρρημα

επεξεργασία

relative (eo)