παραθετικά
θετικός absolute
συγκριτικός more absolute
υπερθετικός most absolute

  Επίθετο

επεξεργασία

absolute (en)

 1. απόλυτος, πλήρης
  absolute order/quiet/discipline/trust - απόλυτη τάξη/ησυχία/πειθαρχία/εμπιστοσύνη
 2. (μόνο πριν από το ουσιαστικό) καθαρός, χρησιμοποιείται, ειδικά στα προφορικά αγγλικά, για να δώσει έμφαση σε αυτά που λέω
  What he did is absolute stupidity/craziness/fraud.
  Αυτό που έκανε είναι καθαρή βλακεία/τρέλα/απάτη.
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη total
 3. απόλυτος, οριστικό και χωρίς καμία αμφιβολία
  Young people are absolute in what they believe.
  Οι νέοι είναι απόλυτοι σ΄ αυτά που πιστεύουν.
  Don’t be so absolute in your criticisms.
  Μην είσαι τόσο απόλυτος στις κρίσεις σου.
 4. απόλυτος, που δεν περιορίζεται με κανέναν τρόπο
  absolute power/monarchy - απόλυτη εξουσία/μοναρχία
 5. απόλυτος, που υπάρχει ανεξάρτητα και όχι σε σχέση με κάτι άλλο
  an absolute increase/decrease - απόλυτη αύξηση/μείωση
   αντώνυμα: relative

Πολυλεκτικοί όροι

επεξεργασία  Επίρρημα

επεξεργασία

absolute (io)