ενικός         πληθυντικός  
absolute temperature absolute temperatures

  Ετυμολογία

επεξεργασία
absolute temperature < → δείτε τις λέξεις absolute και temperature

  Πολυλεκτικός όρος

επεξεργασία

absolute temperature (en) (μετρήσιμο και μη μετρήσιμο)

Δείτε επίσης

επεξεργασία