Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος αντωνυμίας επεξεργασία

them (en)

Σημειώσεις επεξεργασία

  • → δείτε την αντωνυμία they

Δείτε επίσης επεξεργασία