Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ετυμολογία 1 επεξεργασία

number < (κληρονομημένο) μέση αγγλική number < αγγλονορμανδική noumbre < παλαιά γαλλική nombre < λατινική numerus

  Προφορά επεξεργασία

ΔΦΑ : /ˈnʌmbə/
 
τυπογραφικός συλλαβισμός: num‐ber

  Ουσιαστικό επεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
number numbers

number (en)

 1. (μαθηματικά) ο αριθμός, το νούμερο
  the number three/one hundred/one thousand - ο αριθμός τρία/εκατό/χίλια
  Arabic/Latin/Greek numbers - αραβικοί/λατινικοί/ελληνικοί αριθμοί
  natural/whole/fractional number - φυσικός/ακέραιος/κλασματικός αριθμός
  an odd number - περιττός/μονός αριθμός
  an even number - άρτιος/ζυγός αριθμός
  a real/imaginary number - πραγματικός/φανταστικός αριθμός
  an atomic number - ατομικός αριθμός
  The numbers from one (1) to one thousand (1000).
  Οι αριθμοί από το ένα (1) ως το χίλια (1000).
  I add/subtract/multiply/divide numbers.
  Προσθέτω/αφαιρώ/πολλαπλασιάζω/διαιρώ αριθμούς.
 2. ο αριθμός, σύμβολο που διακρίνει ένα αντικείμενο από άλλα ομοειδή μιας σειράς και που συνήθως δηλώνει και τη θέση του αντικειμένου στη σειρά
  an account/passport/identity card number - αριθμός λογαριασμού/διαβατηρίου/δελτίου ταυτότητας
  a room/car number - αριθμός δωματίου/αυτοκινήτου
  I live at number 10 Mitropoleos street.
  Μένω στον αριθμό 10 της οδού Mητροπόλεως.
  Mozart’s concerto number 7 for three pianos - το κονσέρτο αριθμός 7 για τρία πιάνα του Μότσαρτ
 3. ο αριθμός, το νούμερο για τηλέφωνο
  Here is my number, call me.
  Εδώ είναι ο αριθμός μου, τηλεφώνησέ μου.
 4. ο αριθμός, το πλήθος, μια ποσότητα ανθρώπων ή πραγμάτων
  The number of unemployed is constantly increasing.
  Ο αριθμός των ανέργων αυξάνει συνεχώς.
  a large/small number of visitors/tourists/dead - μεγάλος/μικρός αριθμός επισκεπτών/τουριστών/νεκρών
  A large number of enemy aircraft was shot down.
  Καταρρίφθηκε μεγάλος αριθμός εχθρικών αεροσκαφών.
  He has authored a number of scientific papers.
  Έχει συγγράψει πλήθος επιστημονικών εργασιών.
 5. (μη μετρήσιμο, γραμματική) ο αριθμός, διαίρεση των κλιτών μερών του λόγου σε κατηγορία ανάλογα με το πλήθος των πραγμάτων ή των προσώπων που προσδιορίζουν
  singular/plural in number - ενικός/πληθυντικός αριθμός
  There are nouns that only appear in singular or only in plural number.
  Υπάρχουν ουσιαστικά που εμφανίζονται μόνο στον ενικό ή μόνο στον πληθυντικό αριθμό.

Παράγωγα επεξεργασία

Πολυλεκτικοί όροι επεξεργασία

  Ρήμα επεξεργασία

ενεστώτας number
γ΄ ενικό ενεστώτα numbers
αόριστος numbered
παθητική μετοχή numbered
ενεργητική μετοχή numbering

number (en)

 • (μεταβατικό) αριθμώ, υπ' αριθμόν, δίνω έναν αριθμό σε κάτι ως μέρος μιας σειράς ή λίστας
  The car numbered NAZ 4618 IX is blocking the entrance.
  Το υπ΄ αριθμόν NAZ 4618 IX αυτοκίνητο εμποδίζει την είσοδο.

Συγγενικά επεξεργασία

  Ετυμολογία 2 επεξεργασία

number < numb + -er

  Κλιτικός τύπος επιθέτου επεξεργασία

number (en)

  Πηγές επεξεργασία