Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Επίθημα επεξεργασία

-er (en)

 1. κατάληξη για το σχηματισμό ουσιαστικών
  1. που δηλώνουν τον δράστη, αυτόν που κάνει μια ενέργεια (δραστικά ουσιαστικά)
   read (διαβάζω) > reader (αναγνώστης)
   run (τρέχω) > run-n-er (δρομέας)
  2. που δηλώνουν επάγγελμα ή απασχόληση
   astronomy (αστρονομία > astronomer
 2. κατάληξη για το σχηματισμό του συγκριτικού βαθμού επιθέτων και επιρρημάτων
  wise (σοφός) > wiser (σοφότερος)
  άλλες μορφές: -ier, όταν προηγείται το y

Δείτε επίσης επεξεργασίαΓαλλικά (fr) επεξεργασία

  Επίθημα επεξεργασία

-er (fr)

 1. κατάληξη του απαρεμφάτου των ρημάτων
 2. επίθημα για το σχηματισμό ρημάτων από ονόματα
  agress(ion) > aggresser
  station > stationner
 3. κατάληξη ουσιαστικών που δηλώνουν επάγγελμα
  boulanger

Δείτε επίσης επεξεργασία