Ουσιαστικό

επεξεργασία

read (en) (μόνο ενικός, ανεπίσημο)

 • το ανάγνωσμα
  It is an inviting read.
  Είναι ένα ελκυστικό ανάγνωσμα.

Αντώνυμα

επεξεργασία

Πολυλεκτικοί όροι

επεξεργασία
ενεστώτας read
γ΄ ενικό ενεστώτα reads
αόριστος read
παθητική μετοχή read
ενεργητική μετοχή reading
αγγλικά ανώμαλα ρήματα

read (en)

 1. (μεταβατικό και αμετάβατο) διαβάζω, αναγινώσκω
  Will you read me a story?
  Θα μου διαβάσεις μια ιστορία;
  read messages - διαβασμένα/αναγνωσμένα μηνύματα
 2. (μεταβατικό) λέω, για ένα γράψιμο, είναι γραμμένο με συγκεκριμένο τρόπο
  The will reads as follows.
  Η διαθήκη λέει τα εξής.
 3. (μεταβατικό) λέω, παίρνω πληροφορίες από μια συσκευή μέτρησης
  What does the thermometer read today?
  Τι λέει το θερμόμετρο σήμερα;