Κεφαλή ανάγνωσης/εγγραφής σε μονάδα σκληρού δίσκου

  Ετυμολογία

επεξεργασία
read/write head < → δείτε τις λέξεις read, write και head

  Πολυλεκτικός όρος

επεξεργασία

read/write head (en)

Αντώνυμα

επεξεργασία

Δείτε επίσης

επεξεργασία