Αγγλικά (en) επεξεργασία

 
Κεφαλή ανάγνωσης/εγγραφής σε μονάδα σκληρού δίσκου

  Ετυμολογία επεξεργασία

read/write head < → δείτε τις λέξεις read, write και head

  Πολυλεκτικός όρος επεξεργασία

read/write head (en)

Αντώνυμα επεξεργασία

Υπώνυμα επεξεργασία

Δείτε επίσης επεξεργασία