Ουσιαστικό

επεξεργασία
      ενικός         πληθυντικός  
head heads
 
κεφαλές ανάγνωσης/εγγραφής σε μονάδα σκληρού δίσκου

head (en)

 1. (ανατομία) το κεφάλι
  I hit him on the head.
  Τον χτύπησα στο κεφάλι.
 2. το κεφάλι, ο εγκέφαλος, η πνευματική κατάσταση, η σκέψη
  My head has gone blank.
  Το κεφάλι μου είναι άδειο.
   συνώνυμα: mind
 3. το κεφάλι, μέτρο σύγκρισης ύψους
  He is a head taller.
  Είναι ένα κεφάλι ψηλότερος.
 4. (μετρήσιμο και μη μετρήσιμο) η κεφαλή, ο διευθυντής, ο υπεύθυνος μιας ομάδας ατόμων ή μιας οργάνωσης
  the head of the church/the family/the state - η κεφαλή της εκκλησίας/της οικογένειας/του κράτους
  the head of a department/service - ο διευθυντής ενός τμήματος/μιας υπηρεσίας
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη boss
 5. το κεφάλι, κάτι στρογγυλό
  the head of a nail/a pin - το κεφάλι ενός καρφιού/μιας καρφίτσας
 6. (μόνο ενικός) το πάνω, το κεφάλι
  at the head of the page - στο πάνω της σελίδας
  at the head of the table - στο κεφάλι του τραπεζιού
   συνώνυμα: top
 7. (υλικό υπολογιστή) η κεφαλή
  a tape recorder head - κεφαλή μαγνητοφώνου
 8. (μόνο πληθυντικός) τα κεφάλια, αριθμός ζώων σε κοπάδια
  fifty head of cattle - πενήντα κεφάλια ζώα
 9. το κεφάλι, ο καθένας, αριθμός ανθρώπων σε συνεστίαση
  The meal will cost you £5 a head.
  Το γεύμα θα σας κοστίσει πέντε λίρες το κεφάλι.
ενεστώτας head
γ΄ ενικό ενεστώτα heads
αόριστος headed
παθητική μετοχή headed
ενεργητική μετοχή heading

head (en)

Συγγενικά

επεξεργασία

Πολυλεκτικοί όροι

επεξεργασία

Εκφράσεις

επεξεργασία