Επίθετο

επεξεργασία

top (en) (χωρίς παραθετικά)

 1. το πάνω, στην ψηλότερη θέση
  in the top right-hand corner - στην πάνω δεξιά γωνία
  the top drawer - το πάνω συρτάρι
  Can you reach the dictionary on the top shelf?
  Μπορείς να πιάσεις το λεξικό στο πάνω ράφι;
   συνώνυμα: upper
 2. κορυφαίος, υψηλότερη σε βαθμό ή σημασία
  I want to study at a top university.
  Θέλω να σπουδάσω σε ένα κορυφαίο πανεπιστήμιο.
  The excellent doctor was a top student when he was a child.
  Ο σπουδαίος γιατρός ήταν κορυφαίος μαθητής όταν ήταν παιδί.

  Ουσιαστικό

επεξεργασία
      ενικός         πληθυντικός  
top tops

top (en)

 1. η κορυφή, το πάνω, το υψηλότερο μέρος ή σημείο κάτι
  the top of a tree/mountain - η κορυφή ενός δέντρου/βουνού
  at the top of the page - στο πάνω της σελίδας
  He read the 10th line from the top.
  Διάβασε τη 10η αράδα από πάνω.
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη peak
 2. το καπάκι, το σκέπασμα ενός δοχείου
  the top of a pot - το καπάκι μιας κατσαρόλας
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη lid
 3. τοπ, ρούχο που καλύπτει τον κορμό
 4. η σβούρα
  He spun the top.
  Περίστρεψε την σβούρα.
   συνώνυμα: spinning top

Εκφράσεις

επεξεργασία

Παράγωγα

επεξεργασία
ενεστώτας top
γ΄ ενικό ενεστώτα tops
αόριστος topped
παθητική μετοχή topped
ενεργητική μετοχή topping

top (en)

 1. ξεπερνάω, κάτι είναι υψηλότερο από ένα συγκεκριμένο ποσό
  Our exports topped 1 million euros.
  Οι εξαγωγές μας ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο ευρώ.
  The beauty of the scenery topped all of our expectations.
  Η ομορφιά του τοπείου ξεπέρασε κάθε προσδοκία μας.
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη exceed
 2. νικώ, λέω ή κάνω κάτι που είναι καλύτερο από κάτι που έχει πει ή κάνει κάποιος άλλος στο παρελθόν
  They topped him in singing.
  Τον νίκησαν στο τραγούδι.  Ουσιαστικό

επεξεργασία

top (tr)

 1. η μπάλα, το τόπι
 2. το κανόνι, το πυροβόλο

Παράγωγα

επεξεργασία