Αγγλικά (en) επεξεργασία

ενεστώτας exceed
γ΄ ενικό ενεστώτα exceeds
αόριστος exceeded
παθητική μετοχή exceeded
ενεργητική μετοχή exceeding

  Ρήμα επεξεργασία

exceed (en)

 1. ξεπερνάω, κάτι είναι μεγαλύτερο από έναν συγκεκριμένο αριθμό ή ποσό
  The speaker exceeded the allotted time.
  Ο ομιλητής ξεπέρασε τον καθορισμένο χρόνο.
  Our exports exceeded 1 million euros.
  Οι εξαγωγές μας ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο ευρώ.
   συνώνυμα: pass
 2. ξεπερνάω, προσπερνάω, περνάω, εκτελώ κάτι καλύτερο από κάτι άλλο ή κάποια προσδοκία
  The beauty of the scenery exceeded all our expectations.
  Η ομορφιά του τοπείου ξεπέρασε κάθε προσδοκία μας.
  He exceeded all the other kids in class.
  Ξεπέρασε/προσπέρασε όλα τα άλλα παιδιά στην τάξη.
  His stupidity exceeds anything you can imagine.
  Η ανοσία του ξεπερνάει κάθε φαντασία.
  He exceeded all in his class.
  Τους πέρασε όλους στην τάξη του.
   συνώνυμα:  best, go beyond, outdo, outperform, overtake, surpass και top

  Πηγές επεξεργασία