Αγγλικά (en) επεξεργασία

ενεστώτας surpass
γ΄ ενικό ενεστώτα surpasses
αόριστος surpassed
παθητική μετοχή surpassed
ενεργητική μετοχή surpassing

  Ετυμολογία επεξεργασία

surpass < μέση γαλλική surpasser. Μορφολογικά αναλύεται σε sur- + pass

  Ρήμα επεξεργασία

surpass (en)

 • ξεπερνάω / προσπερνάω + αιτιατική κάποιον, υπερέχω + γενική κάποιου
  The beauty of the scenery surpassed all our expectations.
  Η ομορφιά του τοπείου ξεπέρασε κάθε προσδοκία μας.
  I surpassed him in jumping/in running.
  Τον προσπέρασα στο πήδημα/στο τρέξιμο.
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη exceed

  Πηγές επεξεργασία