Αγγλικά (en) επεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
phrasal verb phrasal verbs

  Πολυλεκτικός όρος επεξεργασία

phrasal verb (en)

Δείτε επίσης επεξεργασία