Ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος αντωνυμίαςΕπεξεργασία

αυτό, ουδέτερο του αυτός