Δείτε επίσης: αὐτό

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος αντωνυμίας επεξεργασία

αυτό ουδέτερο

Δείτε επίσης επεξεργασία