Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Επίθετο επεξεργασία

then (en) (χωρίς παραθετικά)

 • αλλοτινός, τοτινός, τότε
  the then President - ο αλλοτινός/τοτινός Πρόεδρος
  the then Mayor - ο τότε Δήμαρχος
  the then Greek borders - τα τότε ελληνικά σύνορα

  Επίρρημα επεξεργασία

then (en) (χωρίς παραθετικά)

 1. τότε, χρησιμοποιείται για να αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη στιγμή στο παρελθόν ή στο μέλλον
  I was in Paris then.
  Ήμουν στο Παρίσι τότε.
  I haven’t seen him since then.
  Δεν τον ξαναείδα από τότε.
  In June I take my final exams and then I will get my diploma.
  Tον Iούνιο δίνω τις τελευταίες εξετάσεις και τότε θα πάρω το δίπλωμα.
   συνώνυμα:  at the time, at that time, back then και back in the day
 2. μετά, τότε, χρησιμοποιείται για την εισαγωγή του επόμενου στοιχείου σε μια σειρά ενεργειών, συμβάντων, οδηγιών κ.λπ.
  I went to the store and then the bank.
  Πήγα στο μαγαζί και μετά στην τράπεζα.
  Then he also turned and said to them…
  Τότε κι αυτός γύρισε και τους είπε…
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη after
 3. λοιπόν, τότε, χρησιμοποιείται για να δείξει το λογικό αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης δήλωσης ή κατάστασης
  We don’t have money. Then, we will not go on vacation this year.
  Δεν έχουμε λεφτά. Λοιπόν, δεν θα πάμε διακοπές φέτος.
  Since the red is finished, then give me the yellow.
  Aφού τελείωσε το κόκκινο, δώστε μου τότε το κίτρινο χρώμα.
  Let’s not get caught in the rain, because then what are we going to do?
  Nα μη μας πιάσει βροχή, γιατί τότε τι κάνουμε;
  Since you work at the bank, then you surely know my brother too.
  Aφού δουλεύεις στην τράπεζα, τότε σίγουρα ξέρεις και τον αδελφό μου.
  If you are in a hurry, then leave.
  Aν βιάζεσαι, τότε φύγε.
  Be the first one, then!
  Να γίνεις η πρώτη, τότε!
   συνώνυμα: → δείτε τον σύνδεσμο so

  Πηγές επεξεργασία