Πρόθεση

επεξεργασία

of (en)

 1. (αποδίδεται με οποιαδήποτε από τις γενικές προσωπικές αντωνυμίες) μου, σου, του, της, των· που ανήκει σε κάποιον, που σχετίζεται με κάποιον
  a friend of mine/yours - ένας φίλος μου/σου
  the love of God - η αγάπη του Θεού
  the legs of the horse - τα πόδια του αλόγου
  the statue collection of the sculptor - η συλλογή αγαλμάτων του γλύπτη
  paintings of Monet - πίνακες ζωγραφικής του Μονέ
 2. (αποδίδεται συχνά με τις γενικές προσωπικές αντωνυμίες ή το γενικό του ουσιαστικού και του επίθετου) που ανήκει σε κάτι, που είναι μέρος κάτι, που σχετίζεται με κάτι
  a member of the team - μέλος της ομάδας
  I am a man of letters and the arts.
  Είμαι άνθρωπος των γραμμάτων και των τεχνών.
  the results of a competition/the exams - τα αποτελέσματα ενός διαγωνισμού/των εξετάσεων
  the result of an accident - το αποτέλεσμα ατυχήματος
  a slice of bread/lemon/sausage - μια φέτα ψωμί/λεμόνι/λουκάνικο
  a slice of cake/meat - ένα κομμάτι κέικ/κρέας
 3. (αποδίδεται συχνά με τις γενικές προσωπικές αντωνυμίες ή το γενικό του ουσιαστικού και του επίθετου) που προέρχεται από ένα συγκεκριμένο υπόβαθρο ή ζει σε ένα μέρος
  the population of Greece - ο πληθυσμός της Ελλάδας
  a man of humble descent - άνθρωπος ταπεινής καταγωγής
 4. (αποδίδεται συχνά με τις γενικές προσωπικές αντωνυμίες ή το γενικό του ουσιαστικού και του επιθέτου) για, που δείχνει ή σχετίζεται με κάποιον ή κάτι
  the fear of God - ο φόβος του Θεού
  the Iliad of Homer - η Ιλιάς του Ομήρου
  I made a statue of you.
  Έφτιαξα ένα άγαλμά σου.
  the consequences of war - οι συνέπειες του πολέμου
  There is no proof of that.
  Δεν υπάρχει απόδειξη για αυτό.
  forms/types of government - μορφές/είδη διακυβερνήσεως
  forms/ways of worship - μορφές/τρόποι λατρείας
  We like her way of thinking!
  Μας αρέσει ο τρόπος σκέψης της!
 5. (αποδίδεται κάποτε με το γενικό του ουσιαστικού και του επίθετου) από, με, χρησιμοποιείται για να δηλώσει τι είναι, αποτελείται ή περιέχει κάποιος ή κάτι
  a table of wood - ένα τραπέζι από ξύλο
  It is one of his best works.
  Είναι ένα από τα καλύτερα του έργα.
  strips of paper/metal - λουρίδες χαρτί/μετάλλου
  The street is full of bikes.
  Ο δρόμος είναι γεμάτος ποδήλατα.
  I would like a bottle of water.
  θα ήθελα ένα μπουκάλι νερό.
  a bottle of milk - ένα μπουκάλι (με) γάλα
  large amounts of debt - τα μεγάλα ποσά οφειλών
 6. χρησιμοποιείται με μετρήσεις και εκφράσεις χρόνου, ηλικίας κτλ.
  container with a capacity of one liter - δοχείο με χωρητικότητα ένα λίτρο/χωρητικότητας ενός λίτρου
  the fourth of July - η τέταρτη Ιουλίου
  a girl of ten years - κορίτσι δέκα χρονών
  The proposal was adopted by a majority of 4.
  Η πρόταση υιοθετήθηκε με πλειοψηφία 4 ψήφων.
 7. από, χρησιμοποιείται για να δείξει κάποιος ή κάτι ανήκει σε μια ομάδα
  some of you - μερικοί από σας
  for all of us - για όλους μας
 8. από, παρά, χρησιμοποιείται για να δείξει τη θέση κάποιου ή κάποιου στο χώρο ή στο χρόνο
  within fifty yards of the station - σε πενήντα γυάρδες από το σταθμό
  within in a year of his death - σε ένα χρόνο από το θάνατό του
  at quarter of eleven - στις έντεκα παρά τέταρτο (αμερικανικά αγγλικά)
 9. (αποδίδεται κάποτε με το γενικό του ουσιαστικού και του επίθετου) με, χρησιμοποιείται μετά από ουσιαστικά που σχηματίζονται από ρήματα
  My cousin has a large collection of paintings.
  Ο ξάδελφός μου έχει μια μεγάλη συλλογή με πίνακες ζωγραφικής.
  The import of fruit from other countries costs a lot.
  Η εισαγωγή φρούτων από άλλες χώρες κοστίζει πολύ.
  I have a wonderful feeling of calm.
  Έχω ένα υπέροχο συναίσθημα ηρεμίας.
 10. από, χρησιμοποιείται πριν αναφερθεί κάποιος ή κάτι που μπλέκεται στη δράση
  He was cleared of the accusation.
  Αθωώθηκε από την κατηγορία.
  He died of hunger.
  Πέθανε από πείνα.
  They thought of giving me a gift.
  Σκέφτηκαν να μου δώσουν ένα δώρο.
 11. για, σε, να, χρησιμοποιείται για να δηλώσει την εφαρμογή ενός επιθέτου
  He is capable of everything.
  Είναι ικανός για όλα.
  He was not considered worthy of the Nobel prize.
  Δεν κρίθηκε άξιος για το Nόμπελ.
  She is proud of her children.
  Είναι περήφανη για τα παιδιά της.
  The remained uncaring of our misery.
  Έμειναν αδιάφοροι στη δυστυχία μας.
  The soccer has gotten tired of running.
  Ο ποδοσφαιριστής έχει κουραστεί να τρέχει.
 12. από μέρους, χρησιμοποιείται για να δώσω τη γνώμη μου για τη συμπεριφορά κάποιου
  It was kind of you to help me.
  Ήταν ευγενικό από μέρους σας να με βοηθήσετε.
 13. χρησιμοποιείται όταν ένα ουσιαστικό περιγράφει ένα δεύτερο, για να δώσει επιθετική δύναμη σε προηγούμενο ουσιαστικό
  an angel of a boy - ένα αγγελικό παιδί
  your fool of a brother - ο ανόητος αδελφός σου
  Where’s her rogue of a husband?
  Πού είναι ο αλητήριος ο άντρας της;  Προφορά

επεξεργασία
 

  Σύνδεσμος

επεξεργασία

of (nl)