Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ρηματικός τύπος επεξεργασία

is (en)

Άλλες μορφές επεξεργασία

  • 's (συναίρεση)Δανικά (da) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

is (da)Λατινικά (la) επεξεργασία

  Αντωνυμία επεξεργασία

is (la) - ea - id

Κλίση επεξεργασία

Οριστική Αντωνυμία
ενικός
πτώση αρσενικό θηλυκό ουδέτερο
ονομαστική is ea id
γενική eius eius eius
δοτική ei ei ei
αιτιατική eum eam id
κλητική - - -
αφαιρετική eo ea eo
πτώση πληθυντικός
ονομαστική ei/ii/i eae ea
γενική eorum earum eorum
δοτική eis/iis eis/iis eis/iis
αιτιατική eos eas ea
κλητική - - -
αφαιρετική eis/iis eis/iis eis/iis
(Οριστικές Αντωνυμίες)


Συγγενικά επεξεργασίαΝορβηγικά (no) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

is (no)Ολλανδικά (nl) επεξεργασία

  Προφορά επεξεργασία

 

  Ρηματικός τύπος επεξεργασία

is (nl)Σκωτικά γαελικά (gd) επεξεργασία

  Σύνδεσμος επεξεργασία

is (gd)